Aktuálne informácie z obce

23.12.2014 10:46 pridal(a) biro_c

Dovolenka.

MUDr. Šiška oznamuje,   

že 29.12.2014 - 2.1.2015 neordinujeme,

zastupuje MUDr. Fuxhofferová.

29.12.2014 - OZS  Báb

30.12.2014 - OZS Lehota

31.12.2014 - OZS Lehota

2.1.2015  -  OZS  Lehota

 

OZS Báb: č. tel. 037/6588236

OZS Lehota: č.tel. 037/6553138 

Poukazy na zravotné poôcky budú v lekárni.

 

23.12.2014 10:37 pridal(a) biro_c

Určenie volebných okrskov a miestnosti pre referendum 2015

Určenie volebných okrskov a miestnosti pre referendum 2015 [.pdf, 831.4 KB]

17.12.2014 14:57 pridal(a) biro_c

Oznámenie

 

Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 951 35 Veľké Zálužie

Vo Veľkom Záluží, 11.decembra 2014

 

O Z N Á M E N I E

        Obec Veľké Zálužie v súlade s § 22 odst. 1 a 3 Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

        v znení neskorších predpisov informuje, ustanovujúce  zasadnutie

        obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží sa koná

 

 

dňa 2. januára 2015 o 17.00 hod.

v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží s týmto programom:

 

     1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

            a. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

            b. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

            c. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

            d. Zloženie sľubu novozvolených poslancov

     2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

     3. Zriadenie mandátovej, návrhovej, volebnej komisie

     4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

     5. Príhovor novozvoleného starostu

     6. Zriadenie ďalších komisií obecného, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov

         a členov

     7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

        a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

     8. Schválenie sobášiacich, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti

     9. Schválenie plánu rokovaní obecného zastupiteľstva

     10. Určenie platu starostu obce

     11. Diskusia

     12. Záver

17.12.2014 14:43 pridal(a) biro_c

Upozornenie

Upozorňujeme  občanov, že vývoz komunálneho odpadu na severnej strane obce  sa uskutoční  27.decembra 2014, t.j. v sobotu.

11.11.2014 7:34 pridal(a) biro_c

Zber separovaného odpadu - BIOODPAD.

Oznamujeme občanom, že od novembra bude zahájený separovaný zber aj v smetných nádobách hnedej farby na bioodpad. Smetné nádoby na tuhý komunálny odpad budú vyvážané podľa pôvodného harmonogramu a harmonogram pre vývoz separovaného odpadu si občania môžu pozrieť na internetovej stránke obce Veľké Zálužie a taktiež na úradnej tabuli pri obecnom úrade. Plasty budú vyvezené aj v prípade, že občania použijú plastové vrecia ako doteraz.

27.8.2014 9:58 pridal(a) biro_c

Zber separovaného odpadu.

Oznamujeme občanom, že od septembra bude zahájený separovaný zber v plastových smetných nádobách. 4. septembra, t.j. vo štvrtok bude odvoz plastov v žltých nádobách na južnej strane obce. 25. septembra, t.j. vo štvrtok bude odvoz plastov v žltých nádobách na severnej strane obce a taktiež 25. septembra bude odvoz papiera v modrých smetných nádobách na južnej strane obce. Plasty budú vyvezené aj v prípade, že občania použijú plastové vrecia ako doteraz. Smetné nádoby na tuhý komunálny odpad budú vyvážané podľa pôvodného harmonogramu. Harmonogram pre vývoz separovaného odpadu si občania môžu pozrieť na internetovej stránke obce Veľké Zálužie a taktiež na úradnej tabuli pri obecnom úrade. 

leták - Harmonogram vývozu separovaného odpadu [.xls, 79.0 KB]

leták - Separovaný zber [.pdf, 241.3 KB]

leták - Kontajnery na separovaný odpad [.pdf, 613.3 KB]

21.5.2014 22:47 pridal(a) biro_c

Ako sa chrániť proti kliešťom.

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil informačné letáky na tému "Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami."

Príloha: informačné letáky

LETÁK - Ako sa chrániť pred kliešťom - deti [.pdf, 421.6 KB]

LETÁK - Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť [.pdf, 3.7 MB]

14.1.2014 11:36 pridal(a) vitek

Povinnosti držiteľov psa

Upozorňujeme majiteľov psov na povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Majiteľ alebo držiteľ psa je povinný zaevidovať psa staršieho ako 6 mesiacov na obecnom úrade. Pri evidencii dostane daňovník známku, ktorou psa označí.

Podmienky pre držiteľov psov sú vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3 / 2012 zobraziť

18.12.2013 10:58 pridal(a) vitek

Projekt EUROPEANA 1914-1918

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo o zverejnenie informácie o projekte EUROPEANA 1914-1918 :

Projekt Europeana 1914-1918 je spoločnou iniciatívou európskej digitálnej knižnice Europeana, Oxfordskej univerzity a mnohých lokálnych partnerov. V rámci neho vyzýva verejnosť v európskych krajinách, aby sa o svoje rodinné predmety a spomienky z 1. svetovej vojny podelili na webe. Môžu to byť fotografie, listy, denníky, krátke filmy, audio nahrávky, predmety a príbehy s nimi spojené, ktoré budú profesionálne zdigitalizované a stanú sa súčasťou online archívu. Každý môže prispieť na stránke www.europeana1914-1918.eu. Do roku 2014, kedy si pripomenieme 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, sa takto budú zbierať spomienky v mnohých krajinách po celej Európe. Cieľom tohto projektu je uchovať pre celý svet spomienky rodín tých, ktorí túto strašnú vojnu zažili a sprístupniť ich pre celý svet.       

 

Sobota, 27.December 2014
meniny má Filoména


Regenerácia centra obce
Stránkové dni obecného úradu
Pondelok800 - 1200
1230 - 1500
Utorok800 - 1200
1230 - 1500
Streda800 - 1200
1230 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk