Aktuálne informácie z obce

31.3.2014 22:22 pridal(a) admin

Voľby prezidenta SR 2014 - výsledky druého kola

Kandidát počet hlasov počet platných hl. za obec podiel za obec v % podiel za obvod v %
Robert Fico 1542 748 48,50 47,33
Andrej Kiska 1542 794 51,49 52,66

18.3.2014 11:49 pridal(a) admin

Voľby prezidenta SR 2014 - výsledky prvého kola


Bárdos Gyula- 0 hl.- 0%

Behýl Jozef, Mgr.- 4hl.- 0,30%

Čarnogurský Ján, JUDr.- 7hl.- 0,525%

Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.- 439hl., 32,933%

Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc., FICS- 19 hl.- 1,425%

Hrušovský Pavol, JUDr.- 63 hl.- 4,726%

Jurišta Ján, PhDr.- 2hl.- 0,15%

Kiska Andrej, Ing.- 337hl.- 25,281%

Kňažko Milan- 97hl.- 7,277%

Martinčko Stanislav- 3 hl.- 0,225%

Melník Milan, prof. RNDr., DrSc.- 0 hl.- 0%

Mezenská Helena, Mgr.- 23 hl.- 1,725%

Procházka Radoslav, JUDr., PhDr.- 339hl.- 25,431%

Šimko Jozef, JUDr.- 0hl.- 0%

11.3.2014 12:24 pridal(a) admin

Výstava vín Veľké Zálužie 2014 - výsledky

Výsledky výstavy vín Veľké Zálužie 2014 [.pdf, 65.0 KB]
Šampión výstavy vín Veľké Zálužie 2014 [.pdf, 74.7 KB]

4.3.2014 12:13 pridal(a) richter

Starosta obce Veľké Zálužie

Vo Veľkom Záluží, 3.marca.2014

Pozvánka

zvolávam

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží, ktoré sa uskutoční

7. marca 2014 o 17.00 hod.

v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží s týmto programom :

1. Otvorenie zasadnutie

2. Voľba pracovných orgánov zasadnutia

3. Interpelácie poslancov

4. Správa o plnení uznesení k 28.2.2014, mat. 2/2014

5. Návrh 1. úpravy Rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2014, mat. 3/2014

6. Určenie platu Starostu Obce Veľké Zálužie, mat. 4/2014

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

v. r.

Karol Bútora

starosta obce Veľké Zálužie

14.1.2014 11:36 pridal(a) vitek

Povinnosti držiteľov psa

Upozorňujeme majiteľov psov na povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona. Majiteľ alebo držiteľ psa je povinný zaevidovať psa staršieho ako 6 mesiacov na obecnom úrade. Pri evidencii dostane daňovník známku, ktorou psa označí.

Podmienky pre držiteľov psov sú vo Všeobecne záväznom nariadení č. 3 / 2012 zobraziť

18.12.2013 10:58 pridal(a) vitek

Projekt EUROPEANA 1914-1918

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadalo o zverejnenie informácie o projekte EUROPEANA 1914-1918 :

Projekt Europeana 1914-1918 je spoločnou iniciatívou európskej digitálnej knižnice Europeana, Oxfordskej univerzity a mnohých lokálnych partnerov. V rámci neho vyzýva verejnosť v európskych krajinách, aby sa o svoje rodinné predmety a spomienky z 1. svetovej vojny podelili na webe. Môžu to byť fotografie, listy, denníky, krátke filmy, audio nahrávky, predmety a príbehy s nimi spojené, ktoré budú profesionálne zdigitalizované a stanú sa súčasťou online archívu. Každý môže prispieť na stránke www.europeana1914-1918.eu. Do roku 2014, kedy si pripomenieme 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, sa takto budú zbierať spomienky v mnohých krajinách po celej Európe. Cieľom tohto projektu je uchovať pre celý svet spomienky rodín tých, ktorí túto strašnú vojnu zažili a sprístupniť ich pre celý svet.       

 

Piatok, 25.Apríl 2014
meniny má Marek


Regenerácia centra obce
Stránkové dni obecného úradu
Pondelok800 - 1200
1230 - 1500
Utorok800 - 1200
1230 - 1500
Streda800 - 1200
1230 - 1700
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok800 - 1200
Počasie
Počasie Veľké Zálužie - Svieti.com
Po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne stránka www.svieti.sk