Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Smútočné hlásenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Jozefína Zajková rodená Moravčíková vo veku 88 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 21.03.2018, t.j. v stredu o 13,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Jozef Hollý vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 19.03.2018, t.j. v pondelok o 14,00 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Michal Zabák vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 15.03.2018, t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 14. 3. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša bývalá spoluobčianka pani Margita Dalošová rod. Chmelanová vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 12.3.2018, t.j. v pondelok, o 11. hod. v krematóriu na Cabajskej ceste v Nitre. celý text

ostatné | 9. 3. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Pavol Moravčík vo veku 56 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 8.3.2018, t.j. vo štvrtok o 14,30 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 7. 3. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil pán Vladimír Marcinat vo veku 63 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 7.3.2018, t.j. v stredu o 13. hod. so svätou omšou vo Veľkom Záluží. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Anka Bédiová rodená Zabáková vo veku 56 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 03.03.2018, t.j. v sobotu o 14,15 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Iveta Kozárová vo veku 40 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 28.02.2018, t.j. v stredu o 14,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 28. 2. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Albína Vargová rodená Hvizdová vo veku 91 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 22.02.2018, t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán Blažej Moravčík vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 20.02.2018 o 14,00 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 20. 2. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša bývalá spoluobčianka pani Emília Loudová rodená Bartová vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 09.02.2018 o 13,00 hod. na mestskom cintoríne vo Vrchlabí. celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Gabriel Bédi vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bola dňa 23.01.2018 o 14,00 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 24. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Rudolf Chlebec vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 13.01.2018, t.j. v sobotu o 14,00 hod. v Lehote so svätou omšou. celý text

ostatné | 12. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka Anna Moravčíková rodená Zúdorová vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 12.01.2018 o 13,30 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:
#

Naše rady navždy opustil

Mgr. Daniel Bédi, SF, kňaz, farár farnosti Banská Bystrica - Podlavice. Rozlúčka vo farnosti Banská Bystrica - Podlavice bude vo farskom kostole dňa 12.01.2018, t.j. v piatok o 16,00 hod. pri svätej omši. Pohrebná sv. omša za zosnulého bude v sobotu 13.01.2018 o 10,00 hod. vo Farskom kostole Všetkých svätých vo Veľkom Záluží, kde bude následne aj pochovaný. celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Alžbeta Hrnková rodená Fórrová vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 10.01.2018, t.j. v stredu o 13,30 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Július Kováčik vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 09.01.2018 o 13,30 hod. so svätou omšou. celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Anna Tkáčová rod. Beluská vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 6.1.2018, t.j. v sobotu o 14,30 hod. bez svätej omše na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 5. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša bývala spoluobčianka pani Emília Bírová, rodená Zabáková vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 04.01.2018 t.j. vo štvrtok o 14-tej hodine so svätou omšou vo Veľkom Záluží. celý text

ostatné | 4. 1. 2018 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Emil Sabo vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu 31.12.2017 o 13,30 h. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Emília Mesárošová rodená Mesárošová vo veku 85 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 23.12.2017, t.j. v sobotu o 13,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka p. Rozália Gabajová rod.
Vavríková vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 18.12.2017, t.j. v pondelok o 14,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor:
Naše rady navždy opustil  1

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán Stanislav Kalúz vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 1. decembra 2017, t.j. v piatok o 13,30 hod. so svätou omšou vo Veľkom Záluží. celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš spoluobčan pán Alexander Rausz vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 24.11.2017, t.j. v piatok o 14,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán František Kováčik vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 22.11.2017, t.j. v stredu o 12,00 hod. v Topoľčanoch na novom cintoríne.
celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustil

Naše rady navždy opustil náš bývalý spoluobčan pán Jozef Vindiš vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 27.10.2017, t.j. v piatok o 14,00 hod. v Žiline na starom cintoríne.
celý text

ostatné | 26. 10. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka Martinka Derková vo veku 33 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude 20.10.2017, t.j. dnes o 15,00 hod. bez svätej omše.
celý text

ostatné | 20. 10. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Emília Moravčíková rodená Tkáčová vo veku 53 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 18.10.2017, t.j. v stredu o 14,30 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Zdena Mihoková rodená Salayová vo veku 65 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 17.10.2017, t.j. v utorok o 15,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:

Naše rady navždy opustila

Naše rady navždy opustila naša spoluobčianka pani Helena Števíková rodená Gacková vo veku 65 rokov.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude 12.10.2017, t.j. vo štvrtok o 15,00 hod. so svätou omšou.
celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná