Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Všeobecné hlásenia

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 27.04.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na severnej strane obce. celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor:

Dôležitý oznam

Upozorňujeme rodičov a deti, že na ihrisku za základnou školou sa vykonáva postrek trávnika. celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor:

Oznam

Vážení občania dnes a v najbližších dňoch v čase od 14,00 do 19,00 hod. bude v našej obci súkromná firma pod názvom ZSSD – Západoslovenská správa domov, ktorá bude vykonávať revízny audit plynových zariadení. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa vyhlášky 401/2007 sa bude vykonávať kontrola a čistenie komínov. Kto z občanov má záujem môže sa nahlásiť na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží. Kominári prídu do obce 29.04.2017, t.j. v sobotu o 8,30 hod. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor:

Západoslovenská distribučná

Prerušenie distribúcie elektrickej energie 27.04.2017 celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Oznamujeme občanom, že dňa 13.04.2017, t.j. vo štvrtok bude obecná knižnica zatvorená. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Štatistický úrad SR oznamuje občanom, že od 10.04.2017 do 29.05.2017 sa uskutoční štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré im v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Oznamujeme občanom, že 13.04.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na severnej strane obce. celý text

ostatné | 10. 4. 2017 | Autor:

Príjem do pracovného pomeru

Firma HSH, spol. s r.o. na ulici Majer 236 vo Veľkom Záluží príjme do pracovného pomeru robotníka pri spracovaní hydiny. Záujemcovia sa môžu hlásiť denne od 7,00 hod. do 15,30 hod. v sídle firmy. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Pozývame Vás

Centrum voľného času Slniečko, Materská škola, Základná škola a organizácie obce Vás srdečne pozývajú na Veľkonočnú výstavu, ktorá sa bude konať 9. apríla 2017 o 15,00 hod. v malej sále spoločenského domu. Výrobky na výstavu môžu občania nosiť vo štvrtok a piatok do 16,00 hod. Výstava bude spojená s predajom tradičných veľkonočných dekorácií. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Základná organizácia Jednoty dôchodcov, oznamuje svojim členom, že v dňoch od 12.06. do 14.06. 2017 organizuje 3-dňový zájazd - Krakov, Velička a Osvienčim. Cena zájazdu je 105,00 €. Prihlásiť sa môžu aj občania, ktorí nie sú členmi JD. Nahlásiť sa môžete 10.04.2017 od 14,00 hod. alebo na t.č. 0911 390 426. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Oznamujeme občanom, že zajtra 7.4.2017 bude DEŇ NARCISOV. Po obci budú predávať narcisy naši občania, ktorí budú riadne označení logom akcie. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Obec Veľké Zálužie zdvorilo prosí občanov, ktorí vyvážajú stavebný a iný odpad na zberný dvor, aby tento odpad mali roztriedený na drevo, stavebný odpad, plasty a podobne. Keď občania prinesú takto roztriedený odpad značne urýchlia prácu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Firma JUKKA bude predávať v piatok 7.apríla 2017 v čase od 10,30 do 12,00 hod. na obecnej tržnici nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Vážení spoluobčania!

Vážení spoluobčania! Na Slovensku sa opäť začína jar a každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí rastlinný a drevný odpad. Medzi vaše pracovné činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Je to síce najrýchlejší spôsob likvidácie, ale zároveň si položme otázku, či je to i ten najbezpečnejší a naj ekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom. Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí. Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99,00 €, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165,00 €, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokuta do 331,00 €. Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská. A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ? Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. Uviesť: • Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá. • Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi. • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí. • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Príjem do pracovného pomeru

Firma PTC záhradné drevostavby, prevádzka na Hlavnej ulici č. 1 vo Veľkom Záluží príjme pracovníka na pozíciu pomocné stolárske a natieračské práce. Viac informácií Vám poskytnú na t.č. 0905 493 418. celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor:

Predaj

Pán Pavol Moravčík oznamuje občanom, že začína s predajom muškátov. Záujemcovia si ich môžu zakúpiť na ul. Rapatská č.d. 891. celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Oznamujeme občanom, že 29.03.2017, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz bioodpadu na oboch stranách obce. Dňa 30.03.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na severnej strane obce. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Na predaj

Pán Križan pnúka na predaj 100 L kotol na varenie. Kto má záujem môže kontaktovať pána Križana na ul. Titváň č.d. 1431 alebo na t.č. 0910 329 562. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Výstava vín

Vinohradnícky spolok a Obecný úrad vo Veľkom Lapáši Vás srdečne pozývajú na výstavu vín, ktorá sa uskutoční v piatok 31.03.2017 o 17,30 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkom Lapáši. Všetky informácie Vám poskytnú organizátori na t.č. 0903 815 581, 0905 653 788. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

CVČ Slniečko oznamuje...

Centrum voľného času Slniečko a tanečná skupina CATwalk Vás srdečne pozývajú na benefičné tanečné predstavenie "Deti deťom", dňa 1.apríla 2017 v sobotu o 17,00 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží so zábavným programom pre všetky deti. Tešíme sa na Vás. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Upozorňujeme občanov

Upozorňujeme občanov, aby do bioodpadu - do hnedých plastových nádob - nevhadzovali plasty, kovy, sklo a iné komunálne odpady, ktoré spôsobujú komplikácie pri spracovaní bioodpadu. Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí vyvážajú biologický odpad a konáre na priestranstvo pred Čističku odpadových vôd, aby tento odpad bol vyčistený od plastov, kovov, skla a ostatného komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Poštové schránky

Obec Veľké Zálužie prosí občanov, aby si zabezpečili poštové schránky z dôvodu ľahšieho doručovania pošty, ktorú častokrát doručovateľky nemajú kam dať. Pokiaľ nie je poštová schránka zabezpečená, pošta sa vkladá do plotov alebo brán, kde ju môže odfúknuť vietor, alebo sa znehodnotí dažďom. Zároveň žiadame občanov, aby si na svoje domy riadne umiestnili súpisné číslo, ktoré slúži na identifikáciu občanov pri doručovaní pošty. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

V období od 20.3.2017 do 23.3.2017 v pracovných dňoch v čase od 10,00 do 18,00 hod., budú v našej obci pracovať pracovníci ZSE Energia a.s. Náplňou práce je riešenie optimalizácie dodávky energií a nákladov na domácnosť. Pracovníci ZSE Energia a.s. budú riadne označení pracovným preukazom. Ak uvažujete nad fotovoltickými panelmi, solárnymi kolektormi alebo tepelným čerpadlom pre váš dom s využitím finančného príspevku, poradia Vám a vybavia všetko za vás. V prípade záujmu o finančný príspevok kontaktujte pracovníka ZSE Energia a.s. na t.č. 0850 70 07 70. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Oznamujeme občanom, že 23.03.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na južnej strane obce. celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

STAROSTA OBCE VEĽKÉ ZÁLUŽIE zvoláva 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20. marca 2017 o 17,30 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží s týmto návrhom programu: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva. 3. Schválenie návrhu programu dvadsiateho štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva. 4. Interpelácia poslancov. 5. Informácia o plnení uznesení. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 o podmienkach podnikania na území Obce Veľké Zálužie. 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie. 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2017 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu Obce Veľké Zálužie. 9. Schválenie úveru vo výške 1.000.000,- Eur. 10. Zrušenie uznesenia č. 143/2016. 11. Predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom Záluží“, realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC221-2016-10. 12. Predloženie Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne“ realizovaného v rámci výzvy „IROP-PO2-SC222-2016-13. 13. Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Veľké Zálužie – p. Čambáliková. 14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – p. Andrea Kurišová. 15. Záväzné stanovisko obce Veľké Zálužie k zámeru výstavby v časti Konopniská. 16. Súhlas s prenájmom časti obecného pozemku p.č.17/12 reg. C na 40 rokov za symbolickú cenu 1,- Euro pre Slovenský zväz ľadového hokeja. 17. Návrh prvej úpravy rozpočtu Obce Veľké Zálužie za rok 2017. 18. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, jej výsledkoch a podmienkach za prvý pol rok školského roka 2016/2017. 19. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, jej výsledkoch a podmienkach za prvý pol rok školského roka 2016/2017. 20. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Slniečko za prvý pol rok školského roka 2016/2017. 21. Rôzne. 22. Diskusia. 23. Záver. celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor:

Výročná členská schôdza

ZO SČK vo Veľkom Záluží Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 19.3.2017, t.j. v nedeľu o 15:00hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží. Všetci ste srdečne vítaní. celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor:

Vybudovanie verejnej kanalizácie

Obec Veľké Zálužie má záujem vysporiadať vlastnícke vzťahy na miestnej komunikácii cez ulicu Konopniská. Toto vysporiadanie sa týka záujmu vybudovať verejnú kanalizáciu v obci. Z tohto dôvodu pozývame vlastníkov resp. podielových spoluvlastníkov dotknutých nehnuteľností na zhromaždenie, ktoré sa bude konať 13.03.2017, t.j. v pondelok o 18,00 hod. v malej sále Spoločenského domu vo Veľkom Záluží. celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor:

CVČ Slniečko oznamuje...

Centrum voľného času Slniečko oznamuje, že aj v tomto roku organizuje Veľkonočnú výstavu, ktorá sa bude konať dňa 9.4. 2017. Veľkonočné a jarné dekorácie budeme zbierať v týždni pred konaním výstavy. Výrobcom umožníme aj predaj výrobkov priamo na výstave. Predaj si dohodnite vopred v kancelárii Slniečka, alebo na telefónnom čísle 0903 740 982. Tešíme sa na Vaše krásne práce. celý text

ostatné | 6. 3. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Oznamujeme občanom, že 09.03.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na južnej strane obce. Dňa 10.03.2017, t.j. v piatok sa uskutoční vývoz plastov na oboch stranách obce. celý text

ostatné | 6. 3. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná