Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Všeobecné hlásenia

Správy

ZOOM optika Bratislava

Dňa 17.8.2017 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. celý text

ostatné | 16. 8. 2017 | Autor:

Vývoz odpadu

Oznamujeme občanom, že 16.08.2017, t.j. v stredu sa uskutoční vývoz bio odpadu na oboch stranách obce. Dňa 17.08.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na severnej strane obce. celý text

ostatné | 14. 8. 2017 | Autor:

ČIBUK

Space Bar Veľké Zálužie v spolupráci s Obcou Veľké Zálužie pozýva všetkých občanov na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 19.08.2017, t.j. v sobotu o 21,00 hod. na malom ihrisku za základnou školou. Do tanca hrá hudobná skupina ČIBUK. Vstupné je 2,00 €. celý text

ostatné | 14. 8. 2017 | Autor:

MUDr. Krčmáriková dovolenka

MUDr. Krčmáriková oznamuje mamičkám, že od 14.08.2017 do 25.08.2017 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Pristachová v ZS v Rišňovciach ( t.č. 037/ 78 282 40 ). celý text

ostatné | 14. 8. 2017 | Autor:

Hľadajú sa psy

Hľadajú sa psy rasy Labrador a Jack russel. Prosíme občanov ak majú informáciu o psoch, aby kontaktovali majiteľa na t.č. 0904 440 754 alebo na ul. Obecná č.d. 1469. Za spoluprácu vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor:

Skúška sirén

Oznamujeme občanom, že dňa 11.08.2017 o 12,00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 11. 8. 2017 | Autor:
Futbalový turnaj

Futbalový turnaj

Oznamujeme priaznivcom futbalu, že dňa 12.08.2017, t.j. v sobotu o 9,15 hod. sa uskutoční FUTBALOVÝ TURNAJ FOCIN CUP 2017 O POHÁR STAROSTU OBCE VEĽKÉ ZÁLUŽIE. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor:

Vývoz odpadu

Oznamujeme občanom, že 10.08.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na južnej strane obce. Dňa 11.08.2017, t.j. v piatok sa uskutoční vývoz papiera na oboch stranách obce. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:

Mimoriadny oznam

Mimoriadny oznam od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor:

MUDr. Šiška - dovolenka

MUDr. Šiška oznamuje občanom, že od 31.07.2017 do 11.08.2017 bude mať dovolenku. Zastupuje MUDr. Fuxhofferová v Zdravotnom stredisku v Bábe (t.č. ZS Báb 037 / 65 882 36). MUDr. Šiška bude opäť ordinovať dňa 14.08.2017. celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor:

Zájazd do Čadce

Z.O. Jednoty dôchodcov, oznamuje členom, že dňa 8.8.2017 organizuje 1-dňový poznávací zájazd - Čadca a okolie so sprievodcom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť každý pondelok od 14,00 do 17,00 hod. v Klube Jednoty dôchodcov. celý text

ostatné | 13. 7. 2017 | Autor:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Nitra a Šaľa až do odvolania. Zároveň upozorňuje občanov, že vypaľovanie bylín, krov a porastov je prísne zakázané. celý text

ostatné | 23. 6. 2017 | Autor:

Úprava úradných hodín

Obec Veľké Zálužie oznamuje občanom, že z dôvodu vysokých teplôt počas letných mesiacov bude od 26.06.2017 do 31.08.2017 úprava úradných hodín pre verejnosť nasledovne: celý text

ostatné | 23. 6. 2017 | Autor:

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu veľkého tlaku pri nadmernom odbere vody napríklad pri napúšťaní bazénov a polievaní záhrad vodou z obecného vodovodu dochádza ku kaleniu pitnej vody v potrubiach. celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Obec Veľké Zálužie zdvorilo prosí občanov, ktorí vyvážajú stavebný a iný odpad na zberný dvor, aby tento odpad mali roztriedený na drevo, stavebný odpad, plasty a podobne. Keď občania prinesú takto roztriedený odpad značne urýchlia prácu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Upozorňujeme občanov

Upozorňujeme občanov, aby do bioodpadu - do hnedých plastových nádob - nevhadzovali plasty, kovy, sklo a iné komunálne odpady, ktoré spôsobujú komplikácie pri spracovaní bioodpadu. Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí vyvážajú biologický odpad a konáre na priestranstvo pred Čističku odpadových vôd, aby tento odpad bol vyčistený od plastov, kovov, skla a ostatného komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Poštové schránky

Obec Veľké Zálužie prosí občanov, aby si zabezpečili poštové schránky z dôvodu ľahšieho doručovania pošty, ktorú častokrát doručovateľky nemajú kam dať. Pokiaľ nie je poštová schránka zabezpečená, pošta sa vkladá do plotov alebo brán, kde ju môže odfúknuť vietor, alebo sa znehodnotí dažďom. Zároveň žiadame občanov, aby si na svoje domy riadne umiestnili súpisné číslo, ktoré slúži na identifikáciu občanov pri doručovaní pošty. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Obecný úrad upozorňuje

Na základe neustálych podnetov a sťažností od občanov Obecný úrad Veľké Zálužie upozorňuje chovateľov psov na sústavné porušovanie zákona o voľnom pohybe psov po obci bez majiteľa, ktorým sa dopúšťa priestupku. Tieto voľne sa pohybujúce psy ohrozujú všetkých občanov, ale najmä malé deti. Zároveň ohrozujú ostatné zvieratá, poškodzujú ploty a iné veci na cudzích pozemkoch, znečisťujú detské ihriská a verejné priestranstvá. Preto dôrazne žiadame občanov, aby si dôkladne zabezpečili svojich psov a tak zamedzili ich voľnému pohybu po obci. V prípade, že pohyb psov v obci bude aj naďalej narastať, obec bude nútená podstúpiť opatrenia, ako upovedomenie policajnej hliadky, odchyt túlajúcich sa psov a následné pokutovanie ich majiteľov. Zároveň upozorňujeme občanov - majiteľov psov, že každý pes musí byť zaevidovaný na obecnom úrade v evidencii psov, kde mu bude pridelené číslo a toto číslo musí mať pes na obojku. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor: