Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Všeobecné hlásenia

Správy

Predajná akcia

Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v piatok 20.10.2017 v Spoločenskom dome od 10,00 do 17,00 hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny.
Mimoriadna akcia - umelé kvety za 1,60 €.
celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:

Predaj chryzantém

Pani Mária Moravčíková na ulici Rapatská č.d. 891 predáva chryzantémy. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:
#

Ponuka práce

Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie hľadá brigádnikov, dôchodcov na umývanie a prípravu hál na výkrm brojlerových kurčiat. Záujemcovia sa môžu informovať denne od 7,00 do 15,30 hod. v sídle družstva u Ing. Maroša Bédiho, prípadne na t.č. 0911 966 985. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:
Súpisné a orientačné čísla 1

Súpisné a orientačné čísla

Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:
Vývoz odpadu  1

Vývoz odpadu

Oznamujeme občanom, že 19.10.2017, t.j. vo štvrtok sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu na južnej strane obce. Dňa 20.10.2017, t.j. v piatok sa uskutoční vývoz papiera na oboch stranách obce. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor:
ORIENTAČNÉ ČÍSLA 1

ORIENTAČNÉ ČÍSLA - CELÁ JUŽNÁ STRANA

Oznamujeme občanom, že dňom 16.10.2017, t.j. pondelok, pokračuje vydávanie tabuliek s orientačnými číslami všetkých ulíc, celej južnej strany obce. Tabuľku si hradí občan sám vo výške 4,50 € a prevziať si ju môže v klientskom centre vo dvore obecného úradu. Za občana môže orientačné číslo prevziať aj rodinný príslušník alebo sused. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Ponuka práce  1

Ponuka práce

Firma HSH na ulici Majer 236 vo Veľkom Záluží príjme do pracovného pomeru vedúceho alebo vedúcu pracovníčku do mäsovej výroby so strednou prípadne vysokou školou potravinárskeho alebo poľnohospodárskeho smeru. Záujemcovia sa môžu hlásiť denne od 7,00 do 15,30 hod. v sídle firmy. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 19.10.2017, t.j. vo štvrtok budú klientske centrum a obecný úrad z prevádzkových dôvodov zatvorené. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor:
Vývoz konárov 1

Vývoz konárov

Vývoz konárov celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor:
Odpočet vodomerov 1

Odpočet vodomerov

Oznamujeme občanom, že od 09.10.2017 budú zamestnanci obce vykonávať odpočty vodomerov. Preto prosíme občanov, aby im sprístupnili svoje vodovodné šachty a zabezpečili si svojich psov. celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor:
Ponuka práce 1

Ponuka práce

Personálna agentúra ABC JOBS ponúka voľné pracovné miesta v elektrotechnickom priemysle v Nitre - Jasplastik. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor:

ORGANIX garden

Predajňa ORGANIX garden má pre Vás pripravenú širokú ponuku kahancov, umelých kvetov a veľký výber zaťažených ikebán. celý text

ostatné | 22. 9. 2017 | Autor:

Mimoriadny oznam

Mimoriadny oznam od Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre. celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor:

Oznamujeme občanom...

Obec Veľké Zálužie zdvorilo prosí občanov, ktorí vyvážajú stavebný a iný odpad na zberný dvor, aby tento odpad mali roztriedený na drevo, stavebný odpad, plasty a podobne. Keď občania prinesú takto roztriedený odpad značne urýchlia prácu na zbernom dvore. celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor:

Upozorňujeme občanov

Upozorňujeme občanov, aby do bioodpadu - do hnedých plastových nádob - nevhadzovali plasty, kovy, sklo a iné komunálne odpady, ktoré spôsobujú komplikácie pri spracovaní bioodpadu. Taktiež upozorňujeme občanov, ktorí vyvážajú biologický odpad a konáre na priestranstvo pred Čističku odpadových vôd, aby tento odpad bol vyčistený od plastov, kovov, skla a ostatného komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Poštové schránky

Obec Veľké Zálužie prosí občanov, aby si zabezpečili poštové schránky z dôvodu ľahšieho doručovania pošty, ktorú častokrát doručovateľky nemajú kam dať. Pokiaľ nie je poštová schránka zabezpečená, pošta sa vkladá do plotov alebo brán, kde ju môže odfúknuť vietor, alebo sa znehodnotí dažďom. Zároveň žiadame občanov, aby si na svoje domy riadne umiestnili súpisné číslo, ktoré slúži na identifikáciu občanov pri doručovaní pošty. celý text

ostatné | 21. 3. 2017 | Autor:

Obecný úrad upozorňuje

Na základe neustálych podnetov a sťažností od občanov Obecný úrad Veľké Zálužie upozorňuje chovateľov psov na sústavné porušovanie zákona o voľnom pohybe psov po obci bez majiteľa, ktorým sa dopúšťa priestupku. Tieto voľne sa pohybujúce psy ohrozujú všetkých občanov, ale najmä malé deti. Zároveň ohrozujú ostatné zvieratá, poškodzujú ploty a iné veci na cudzích pozemkoch, znečisťujú detské ihriská a verejné priestranstvá. Preto dôrazne žiadame občanov, aby si dôkladne zabezpečili svojich psov a tak zamedzili ich voľnému pohybu po obci. V prípade, že pohyb psov v obci bude aj naďalej narastať, obec bude nútená podstúpiť opatrenia, ako upovedomenie policajnej hliadky, odchyt túlajúcich sa psov a následné pokutovanie ich majiteľov. Zároveň upozorňujeme občanov - majiteľov psov, že každý pes musí byť zaevidovaný na obecnom úrade v evidencii psov, kde mu bude pridelené číslo a toto číslo musí mať pes na obojku. celý text

ostatné | 2. 3. 2017 | Autor: