Navigácia

Obsah

Kontakt

Obecný úrad Veľké Zalužie

Korešpodenčná adresa:

Obecný úrad
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel./fax :  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu
 

Fakturačné údaje:

IČO:  00 308 595
DIČ:  202 110 2919
IBAN: SK17 5600 0000 0008 0168 8001
BIC:  KOMASK2X 


Starosta Obce Veľké Zálužie
Milan Bíro
037/69 21 810
starosta@velkezaluzie.eu

Prednostka obecného úradu:
Ing. Ivana Gecíková PhD.
0911/417 716, 037/69 21 807
prednosta@velkezaluzie.eu 

Sekretariát:
Marta Križanovičová
037/69 21 811
mkrizanovicova@velkezaluzie.eu

Referent pre vnútorné, organizačné a sociálne veci:
Bc. Zdenka Kratochvílová
037/69 21 808
zkratochvilova@velkezaluzie.eu

Opatrovateľská služba, sociálny taxík, podateľňa a kancelária prvého kontaktu:
Božena Baková
037/65 92 201, 0911/740 984
bakova@velkezaluzie.eu

Referent pre matrika a evidencia obyvateľstva:
Ing. Vladimíra Liptáková
Beáta Boledovičová
037/69 21 805
liptakova@velkezaluzie.eu

Referent pre dane a poplatky:
Veronika Kolaříková
037/69 21 806
vkolarikova@velkezaluzie.eu

Referent pre školstvo, bytovú a podnikateľskú politiku:
Lýdia Matuškovičová
037/69 21 809
lmatuskovicova@velkezaluzie.eu

Referent pre kultúru, osvetu a šport:
Mgr. Jana Nevínová
037/69 21 802
kulturavelkezaluzie@gmail.com

Referent pre strategické činnosti a výstavbu:
Ing. Erika Uhlárová
0911/740 981, 037/69 21 801
euhlarova@velkezaluzie.eu

Referent pre projektový manažment:
Ing. Ľudmila Komárňanská
037/65 92 201
lkomarnanska@velkezaluzie.eu
 

Komunálne služby:
Miroslav Kolařik
037/69 21 800, 0903/740 981

Ekonóm obce:
Veronika Bédiová
0911/740 982, 037/69 21 803
ekonom@velkezaluzie.eu

Referent pre personalistiku a mzdy:
Alena Procházková
037/69 21 804
prochazkova@velkezaluzie.eu

Obecná knižnica:
Oľga Lukáčová
Beáta Boledovičová
0911/883 184
kniznica@velkezaluzie.eu

Centrum voľného času Slniečko:
Hlavná 788
951 35 Veľké Zálužie
0903 740 982
slniecko@velkezaluzie.eu

Materská škola vo Veľkom Záluží:
Podvinohrady 519
951 35 Veľké Zálužie
037/65 92 212
ms@velkezaluzie.eu
 

Základná škola vo Veľkom Záluží:
Školská 851
951 35 Veľké Zálužie
037/65 92 203
zszaluzie@gmail.com