Navigácia

Obsah

Spoločenská rubrika

Rok 2014

Počet obyvateľov k 31.12.2014 4281
Ženy 2192
Muži 2089
Narodených detí 56
Sobášov 20
Sobášov mimo matričného obvodu 8
Úmrtí 31

Rok 2013

Počet obyvateľov k 31.12.2013 4234
Ženy 2175
Muži 2059
Narodených detí 50
Sobášov 22
Úmrtí 44

Rok 2012

Počet obyvateľov 4218
Ženy 2161
Muži 2057

Rok 2011

Počet obyvateľov 4214
Ženy 2158
Muži 2056