Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Daň za užívanie verejného priestranstva – dočasná skládka Stiahnuté: 62x | 08.11.2013

Daň za užívanie verejného priestranstva – propag. Stiahnuté: 54x | 08.11.2013

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2018 Stiahnuté: 61x | 23.01.2018

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2018 Stiahnuté: 61x | 23.01.2018

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 63x | 08.11.2013

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 162x | 08.11.2013

Výkaz pre daň za ubytovanie Stiahnuté: 62x | 23.01.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2018 Stiahnuté: 76x | 23.01.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad pre rok 2018 Stiahnuté: 58x | 23.01.2018

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 55x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 71x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 61x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 65x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 60x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 86x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 112x | 14.11.2013

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 71x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 72x | 10.04.2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 71x | 14.11.2013

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stiahnuté: 123x | 14.11.2013

Stránka