Navigácia

Obsah

Voľby do VÚC

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: zkratochvilova@velkezaluzie.eu,  ou@velkezaluzie.eu


Informácie pre voliča - Informácia pre voliča, 274,81 kB

Informácia pre voliča - https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/166/

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva