Navigácia

Obsah

Zoznam daňových dlžnikov k 31.12.2016

 

Obec Veľké Zálužie, Obecná 955, 951 35  Veľké Zálužie

 

Por. Priezvisko a meno Trvalý pobyt  Výška nedoplatku
číslo daňového dlžníka daňového dlžníka v €
1 Bangová Erika Veľké Zálužie, Budín 978 465,45
2 Bangová Mária Veľké Zálužie, Hlavná 450 302,20
3 Bodišová Dušana Veľké Zálužie, Spojovacia 433 222,54
4 Borotová Eva Veľké Zálužie, Dlhý rad 151 546,17
5 Draškovič František (1945) Veľké Zálužie, Hlavná 718 526,11
6 Galová Iveta Veľké Zálužie, Hlavná 715 684,09
7 neb.Garabíková Mária   182,92
8 Greguš Miroslav Veľké Zálužie, Sliváše 990/5 241,35
9 Hozák Dušan Veľké Zálužie, Jarocká 1299/30 243,46
10 Hrnko Karol Veľké Zálužie, Hlavná 670 709,04
11 Hrnko Vladimír Veľké Zálužie, Piesková 1085 293,64
12 Kečkéš Marek Lehota 219 297,39
13 Kičiňová Eva Veľké Zálužie, Jarocká 1300/38 1683,74
14 Kmeťo František Veľké Zálužie, Fabrická 409/6 547,22
15 Kmeťo Július Veľké Zálužie, Fabrická 409/6 326,57
16 Komarňanský Emil Veľké Zálužie, Titváň 38 163,33
17 Kotlár František Veľké Zálužie, Žatevná 1155/13 342,09
18 Kováčik Michal Veľké Zálužie, Cintorínska 1388/20 242,94
19 Kriška Patrik Veľké Zálužie, Rapatská 915 263,18
20 Kriška Viliam Veľké Zálužie, Piesková 1087 552,45
21 Krišková Zuzana Veľké Zálužie, Piesková 1087 188,54
22 Križanová Zuzana Veľké Zálužie, Žatevná 1150/1 574,11
23 Kudri Oto Veľké Zálužie, Cintorínska 417 431,65
24 Kudry Gejza Veľké Zálužie, Hlavná 367 657,80
25 Kudryová Mariana Veľké Zálužie, Hlavná 367 322,91
26 Kudryová Patrícia Veľké Zálužie, Hlavná 367 180,81
27 Kutaková Simona  Veľké Zálužie, Kostolná 366/2 885,09
28 Lahučká Erika Veľké Zálužie, Jarocká 398/17 277,52
29 neb. Lukáč Alojz   885,80
30 Macho Miloš, Ing.  Nitra, Tr. A. Hlinku 28 297,96
31 Machúčová Katarína Veľké Zálužie, Jarocká 1294 289,64
32 Macková Martina Sereď, Vysoká 8 236,55
33 Mego Filip Veľké Zálužie, Dlhý rad 164/35 225,61
34 Mezey Vladimír Veľké Zálužie, Spojovacia 433 670,44
35 neb.Novomeský Ján (1962)   287,36
36 Novomeská Mária Veľké Zálužie, Tichá 449 734,61
37 Pillér Jozef Veľké Zálužie, Hlavná 855 194,48
38 Pillér Peter Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7 175,44
39 Pillérová Mária Veľké Zálužie, Hlavná 855 217,15
40 Pillérová Viera Veľké Zálužie, Dlhý rad 151/7 372,81
41 Pötzl Karol Veľké Zálužie, Piesková 1016 171,19
42 Rác Ivan Veľké Zálužie, Hlavná 717 821,51
43 Rigo Aladár (1963) Veľké Zálužie, Okružná 457 708,56
44 Rigo Ladislav (1964) Veľké Zálužie, Okružná 418 264,10
45 Rigo Vladimír Veľké Zálužie, Cintorínska 377/21 1058,07
46 Rigová Emília Veľké Zálužie, Hlavná 1138 231,81
47 Rigová Zuzana Veľké Zálužie, Hlavná 1138 574,25
48 Salay František Veľké Zálužie, Hlavná 368 193,52
49 Segéňová Anna Veľké Zálužie, Piesková 1070 225,30
50 Segéňová Jana Veľké Zálužie, Piesková 1070 177,21
51 Segéňová Monika Veľké Zálužie, Piesková 1070 188,54
52 Slovák Juraj Veľké Zálužie, Jarocká 1293 914,62
53 Slováková Anna Veľké Zálužie, Pod kaštieľom 295/27 263,41
54 Statečný Peter  Veľké Zálužie, Obecná 949/14 341,72
55 Stojka Ladislav (1969) Veľké Zálužie, Okružná 428 473,88
56 Stojková Helena Veľké Zálužie, Okružná 428 186,24
57 Šipoš Ivan Veľké Zálužie, Kostolná 362/8 336,39
58 Šípoš Juraj  Veľké Zálužie, Fabrická 409/6 312,77
59 Šipoš Kamil Veľké Zálužie, Cintorínska 373/11 531,88
60 Šipošová Iveta  Veľké Zálužie, Kostolná 362/8 833,13
61 Škvareninová Viera Veľké Zálužie, Jarocká 1298 584,29
62 Švihoríková Alena Veľké Zálužie, Budín 1131/8 241,04
63 neb. Tkáčik Peter   1336,26
64 Tkáčiková Erika Veľké Zálužie, Hlavná 1240 160,80
65 Tomaščík Jozef Veľké Zálužie 401,70
66 Vágai Milan (1949) Veľké Zálužie, Hlavná 453 713,81
67 Vindiš Jozef Veľké Zálužie, Fabrická 409/6 326,08
68 Volárik Andrej Veľké Zálužie, Kúty 216/7 460,62
69 Zabák Milan Veľké Zálužie, Malináreň 525 308,85
       
Na základe § 52 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov môže obec zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho 
roka, ak u fyzickej osoby výška nedoplatku presiahla 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
Vypracovala : Veronika Kolaříková  
Aktualizovaný stav k 05.06.2017.     
Zoznam bude aktualizovaný k poslednému dňu každého mesiaca.