Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

2018

2018

Prílohy k zápisnici z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 36x | 15.03.2018

Uznesenia z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 27x | 15.03.2018

Zápisnica z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 36x | 15.03.2018

2017

2017

Prílohy k zápisnici z 22. zasadnutia OZ Stiahnuté: 134x | 30.01.2017

Prílohy k zápisnici z 23. zasadnutia OZ Stiahnuté: 61x | 06.03.2017

Prílohy k zápisnici z 24. zasadnutia OZ - l. časť Stiahnuté: 69x | 11.04.2017

Prílohy k zápisnici z 24. zasadnutia OZ - ll. časť Stiahnuté: 58x | 11.04.2017

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 46x | 31.05.2017

Prílohy k zápisnici z 26. zasadnutia OZ Stiahnuté: 55x | 07.06.2017

Prílohy k zápisnici z 27. zasadnutia OZ - I. časť Stiahnuté: 48x | 06.07.2017

Prílohy k zápisnici z 27. zasadnutia OZ - II. časť Stiahnuté: 54x | 06.07.2017

Prílohy k Zápisnici z 28. zasadnutia OZ Stiahnuté: 73x | 18.07.2017

Prílohy k zápisnici z 29. zasadnutia OZ Stiahnuté: 57x | 23.10.2017

Prílohy k zápisnici z 30. zasadnutia OZ Stiahnuté: 37x | 22.11.2017

Prílohy k zápisnici z 31. zasadnutia OZ - I. časť Stiahnuté: 44x | 14.12.2017

Prílohy k zápisnici z 31. zasadnutia OZ - II. časť Stiahnuté: 46x | 14.12.2017

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ Stiahnuté: 74x | 30.01.2017

Uznesenia z 23. zasadnutia OZ Stiahnuté: 58x | 07.06.2017

Uznesenia z 24. zasadnutia OZ Stiahnuté: 76x | 07.06.2017

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 48x | 31.05.2017

Stránka