Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 15. 11. 2017

Dátum zvesenia: 11. 12. 2017

Späť