Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

Úmrtie v rodine, prenájom hrobového miesta

Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. 

Následne je potrebné kontaktovať pohrebnú službu a zosnulého previezť do domu smútku (kontakt na pohrebnú službu Blaho vo Veľkom Záluží : 037 6592100 alebo 0908 610403). V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci zariadenia. Príbuzní sa môžu rozhodnúť, kam dajú svojho zosnulého previezť, avšak u nás je možnosť umiestnenia do Domu smútku vo Veľkom Záluží. V tomto prípade pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné náležitosti na obecnom úrade. 

Na matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje. Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad Veľké Zálužie ( 037/6592219) a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby.