Faktúry 2016 - Archiv FZO

Legenda:           - Prijatá faktúra           - Odoslaná faktúra
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/812 7449348376 19,53 1.9.2016 El. energia 09/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/811 7449336994 23,98 1.9.2016 El. energia 09/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/810 7449336993 999,65 1.9.2016 El. energia 09/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/809 3788384454 256,85 31.8.2016 Tel. poplatky 08/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/808 5788323846 18,67 31.8.2016 Tel. poplatky 08/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/807 7449351712 76,36 1.9.2016 El. energia 09/2016 36677281 SPP, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/806 7449352023 252,78 1.9.2016 El. energia 09/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/805 2016002661 484,92 31.8.2016 Predaj nádoby 10 ks, predaj vriec 100 ks 31434347 Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/804 16100745 168,00 1.9.2016 Prenájom mobilných kabín 09/2016 45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/803 82267258 42,84 31.8.2016 Pramenitá voda Aqua Pro 7 ks 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/802 2016004432 635,94 31.8.2016 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 92401 Galanta Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/801 16521011 18,74 31.8.2016 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Štefánikova 54, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/800 2016990953 943,37 1.9.2016 Množstvový zber 09/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/799 2016990909 979,77 25.8.2016 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi na území Vašej obce 08/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/798 2016991009 6298,50 1.9.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 09/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/797 2016194 60,00 8.9.2016 Výroba banneru spevneného po okrajoch s oválnymi okami a lepenou grafikou Zálužské vinobranie 47368080 BOLD DESIGN, s.r.o. Petzvalova 7,94912 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/796 2016035 15,43 2.9.2016 Čistiace prostriedky - filtračné vrecko MINI PRO 35854481 Sanita Servis s.r.o. Vajnorská 1322/73, 83107 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/795 2016270 840,61 31.8.2016 Oprava vozidla NR476AC, fekál, motorové oleje, 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/794 10160072 192,00 26.8.2016 Preprava autobusom na trase VZ-Rumanová 20.08.2016, VZ-Šoporňa 26.08.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/793 00308595 111,00 8.9.2016 Pracovné stretnutie matrikárov a matrikárok 31938434 RVC Martin Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 4.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/792 202016 600,00 7.9.2016 Vodárenské práce v dvoch kúpelniach MŠ vo Veľkom Záluží 36566063 Multimontáže, s.r.o. Štefánikova 26, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/791 212016 456,00 7.9.2016 Montáž a kompletáž zariaďovacích predmetov v kúpelniach MŠ vo Veľkom Záluží 36566063 Multimontáže, s.r.o. Štefánikova 26, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/790 00308595 216,00 6.9.2016 Školenie - Riešenie konfliktných situácií, pomoc v konfliktoch iných osôb 30843570 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Námestie S.H.Vajanského č. 1, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/789 4788323919 165,28 31.8.2016 Tel. poplatky 08/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/788 7228723938 3,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/787 7228723755 19,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/786 7228723754 5,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/785 7228724262 186,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/784 7228724269 7,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/783 7228723952 42,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/782 7228723742 99,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/781 7228723743 3,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/780 7228723744 15,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/779 7228723745 106,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/778 7228723746 33,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/777 7228723747 34,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/776 7228723748 55,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/775 7228723749 298,00 1.9.2016 Plyn 09/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/774 9160003103 99,00 6.9.2016 EduPage PRO - malotriedka 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/773 16003 902,00 2.9.2016 Odstránenie havarijného stavu na ul. Rapatská 50286340 LMD, s.r.o. Rapatská 908/10, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/772 172016 10,00 30.8.2016 Kytica - 1 ks 34040994 Róbert Bíro Schurmannova 27, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/771 04160104 158,40 1.8.2016 Prenájom prístroja na meranie rýchlosti 44618981 EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 81102 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/770 9000227895 94,85 17.8.2016 Výmena regulátorov - Zdravotné stredisko 35910739 SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/769 16043 16726,79 2.9.2016 Čiastočná rekonštrukcia ústredného kúrenia - Zdravotné stredisko 36565695 LINETECH, s.r.o. Murániho 31/25, 94911 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/768 20160156 3480,00 31.8.2016 Odstraňovanie havarijného stavu na ulici Vodná po prívalových dažďoch 34521330 Križan Martin Konopniská 583, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/767 20160155 2520,00 31.8.2016 Odstraňovanie havarijného stavu na ulici Titváň strojom JCB 34521330 Križan Martin Konopniská 583, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/766 20160298 28,22 5.9.2016 BOZP 09/2016 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie 487, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/765 41402016 28,20 5.9.2016 Zdravotný dohľad nad prac. podmienkami 09/2016 33708550 Peter Raus Potravinárska 19, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/764 816 199,16 31.8.2016 Správa miestnych cintorínov 08/2016 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Za humnami 139/18, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/763 160215786 21,00 2.8.2016 BIZNIS X k doméne mszaluzie.sk 36485161 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/762 0316 2500,00 26.8.2016 Murárske a obkladačské práce - rekonštrukcia soc. zariadení - MŠ Veľké Zálužie 36933546 Pavčír Miroslav Potravinárska 17, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/761 201602 2500,00 24.8.2016 Murárske a obkladačské práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Veľké Zálužie 36933619 František Pavčír Bizetova 18, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/760 160410 40,08 17.8.2016 Výmena vodomeru 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/759 160412 126,35 17.8.2016 Rozdvojenie vodovodnej prípojky 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/758 0272016 306,00 22.8.2016 Vytýčenie hranice pozemku, polohopisné a výškopisné zameranie geologických vrtov na pozemku 23/3,26/1 44671181 GEOTOM, s.r.o. ul. Rínok 256, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/757 2016012 1176,00 16.8.2016 Dokumentácia skutočného stavu a zastavovacia štúdia MŠ vo Veľkom Záluží 22691472 Ing. Arch. Ľ.Pochaba - AD Na strelnici 783/24, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/756 122016 360,00 25.8.2016 Stavebné práce na objekte Zdravotné stredisko vo Veľkom Záluží 46601252 Vladimír Rigo Baničová 518/1, 94911 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/755 0262016 1890,00 22.8.2016 Geometrický plán - majetkovoprávne usporiadanie Družstevnej ulice 44671181 GEOTOM, s.r.o. ul. Rínok 256, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF016/754 2016003975 116,07 28.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 92401 Galanta Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/753 160488 346,80 18.8.2016 Fotografovanie obce - mesta jar/leto 2016, Fotoplagát 36754749 CBS, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová Prijatá Zaplatená 4.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/752 1618 921,76 17.8.2016 Servisné práce pre bytové domy - Podvinohrady, Cintorínska 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/751 1619 751,48 17.8.2016 Servisné práce pre bytové domy - Podvinohrady, Cintorínska 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/750 2016027 450,00 1.8.2016 Právna pomoc 08/2016 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J.Hollého 1468/1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/749 2016026 2100,00 19.8.2016 Rekondičný pobyt v Chorvátsku 45303916 SUN TRAVEL, s.r.o. Štefánikova 15, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/748 102016027 200,00 13.8.2016 Programovanie rádiostaníc Motorola pre DHZ 36631183 PROVYS, s.r.o. Janka Jesenského 707/6, 96263 Pliešovce Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/747 160342 466,00 18.8.2016 Tlakový reproduktor 15W plast - 10 ks+preprava 36541443 TOMLUX, s.r.o. Viničná 8, 94064 Nové Zámky Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/746 112016 450,00 17.8.2016 Stavebné práce na objekte Základná škola V. Zálužie 08/2016 46601252 Vladimír rigo Baničová 518/1, 94911 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/745 102016 450,00 17.8.2016 Vykonanie stavebných prác na objekte MŠ Veľké Zálužie 08/2016 46601252 Vladimír Rigo Baničová 518/1, 94911 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/744 20160001 180,00 17.8.2016 Tepovanie kobercov 40081036 Beáta Rajtarová HOBBY KREATIV TINKA Okružná 455, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/743 16004 1232,36 9.8.2016 Nasvietenie farského úradu, Iluminácia kostola, nasvietenie kríža-kostol 46083626 LED Solar Trade, s.r.o. Lesnícka 2/A, 08005 Prešov Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/742 360015 53,01 9.8.2016 Náhradné diely - Ocú 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/741 201605475 406,80 9.8.2016 Podstavec červený + skladovací schodíkový rebrík - Archív 36268518 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/740 6585469636 625,13 24.6.2016 Úrazové poistenie - CVČ 7/2016-7/2017 00585441 Kooperativa poisťovňa, a.s. Farská 1329/30, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/739 204160379 29,00 31.7.2016 Služby WEB GIS - 07/2016 36572161 GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/738 2016038 551,76 1.8.2016 Betónové potery - MŠ Veľké Zálužie 36555185 WOODHOUSE, s.r.o. Pod trnkami 12, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/737 9000951553 135,35 31.7.2016 Poštové služby - 07/2016 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/736 072016 207,00 15.8.2016 Montáž,demontáž zásuviek, pripojenie zásuvkového panelu 400V, odpojenie a zapojenie verejného sovetlenia na ul. Rínok vo Veľkom Záluží 46757546 František Bernadič Podvinohrady 548/36, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/735 062016 332,70 15.8.2016 Montáž osvetlenia na ojbekte - Budova pošty - priestory Archívu 46757546 František Bernadič Podvinohrady 548/36, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/734 2016005024 12,00 1.8.2016 Internet 08/2016 35976241 P&A Computers, s.r.o. Hlavná 695, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/733 21601416 213,62 10.8.2016 Oprava vozidla Peugeot Boxer NR303GJ 45477906 ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, 94901 Nitra1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/732 8516 261,60 11.8.2016 Technologická kontrola ČOV Veľké Zálužie 35706201 BIOCOMPACT, s.r.o. Na piesku 6, 82105 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/731 7606870341 306,30 7.8.2016 Tel. poplatky 07/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/730 160360 40,08 27.7.2016 Výmena vodomeru - ul. Konopniská 616 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/729 7240621388 1574,52 31.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/728 7787394104 18,67 31.7.2016 Tel. poplatky 07/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/727 6787455680 269,41 31.7.2016 Tel. poplatky 07/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/726 160370 967,48 29.7.2016 Oprava poruchy na vodovodnej príppojke na ulici Kúty vo Veľkom Záluží 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/725 160379 455,90 1.8.2016 Rozbor vody veľký - 2 odbery 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/724 3116 1500,00 10.8.2016 Inžinierskogeologický prieskum pre stavbu: \\\"Veľké Zálužie - zariadenie sociálnych služieb\\\" 36849260 WH Geotrend, s.r.o. Piaristická 2, 94924 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/723 160995 120,00 1.8.2016 Odťah vozidla Kia Besta EČV NR-795 po zatopení zo dňa 01.08.2016 33958751 EUROCAR-Ing. Križan Róbert Lipová 7, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/722 8660059019 11460,00 31.7.2016 Nákup vody 07/2016 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/721 20162558 350,00 1.7.2016 Systémová podpora URBIS 7-9/2016 36041688 MADE, s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/720 15022 2332,80 11.8.2016 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení na bytovom dome - Cintorínska 1388 0515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/719 15023 2332,80 11.8.2016 Odborná prehliadka a skúška plynových zariadení na bytovom dome - Podvinohrady 1344 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/718 360014 150,38 30.7.2016 Náhradné diely - OcÚ 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/717 7140955098 162,88 31.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/716 16100611 168,00 1.8.2016 Prenájom mobilných kabín 08/2016 (3ks) 45310921 iToilets, s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/715 716 199,16 31.7.2016 Správa cintorínov 07/2016 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Za humnami 139/18, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/714 7449308138 293,90 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/713 7449308137 653,57 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/712 7449323134 76,36 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/711 7449323448 252,78 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/710 7449319780 19,53 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/709 7449318262 5,98 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/708 7449308140 23,98 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/707 7449308139 999,65 1.8.2016 El. energia 08/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/706 2787394185 165,80 31.7.2016 Tel. poplatky 07/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/705 1222016 117,60 29.7.2016 Zemné práce - čistenie priekopy strojom JCB 3CX 46475737 Ing. Peter Andrášik - Združenie Paťan Dubina 1439/23, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/704 2016230 1024,20 29.7.2016 Oprava vozidla NR303GJ + fekál, motorové oleje 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/703 2016173 61,20 5.8.2016 Výroba a tlač tabuliek a nálepiek určujúcich pohyb psa v obci 47368080 BOLD DESIGN, s.r.o. Petzvalova 7, 94912 Nitra Prijatá Zaplatená 4.10.2016
DF2016/702 516104113 5,99 22.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/701 2016002373 22,80 31.7.2016 Prenájom nádoby na kuchynský odpad 31434347 Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20,95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/700 20160267 28,22 5.8.2016 BOZP 08/2016 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie 487, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/699 7102553082 -14,18 26.7.2016 El. energie 2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čuelnova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/698 7313483960 9,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/697 7313483954 143,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/696 7313484477 7,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/695 7313483951 16,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/694 7313483953 26,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/693 7313483952 16,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/692 7313483950 51,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/691 7313483959 5,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/690 7313483947 48,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/689 7313484470 186,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/688 7313484159 42,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/687 7313483949 8,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/686 7313483948 2,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/685 7313484145 3,00 1.8.2016 Plyn 08/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/684 2016990794 6298,50 1.8.2016 Nakladanie s odpadmi za 08/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204,95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/683 2016156 299,00 2.8.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/682 21601354 1585,34 28.7.2016 Oprava vozidla Peugeot Boxer NR303GJ 45477906 ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/681 2016029 96,29 25.7.2016 Čistiace prostriedky: skladané utierky, TP Katrin Economy, Jar, Tekuté mydlo antibakterial,Obrusky,WC fresh zavesny 35854481 Sanita Servis s.r.o. Vajnorská 1322/73, 83107 Bratislava Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/680 2016990851 979,77 29.7.2016 Nakladanie s bilogicky rozložiteľnými odpadmi za 07/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/679 2016990738 943,37 1.8.2016 Množstvový zber odpadu za 08/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/678 20160979 89,91 2.8.2016 Kanister Husqvarna, Olej Husqvarna 2 litre, Rukavice Husqvarna Technical protiporézne, mierka na ostrenie s pilníkmi Oregon 46068279 CHROME, s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/677 20160980 147,62 2.8.2016 Sekera Husqvarna 0,85 kg/68cm, Reťaz Oregon, Prilba Husqvarna Technical 46068279 CHROME, s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/676 20160978 625,50 2.8.2016 Píla Husqvarna 550XP 46068279 CHROME, s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/675 20160982 54,09 2.8.2016 Box na pílu Husqvarna 46068279 CHROME, s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/674 20160981 105,10 2.8.2016 Nylon Husqvarna 3,0x240m - rolka 2 ks 46068279 CHORME, s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/673 11608986 105,24 27.7.2016 Náhradný diel - Remeň linový 17 - 2 kusy 11906022 Marián Šupa Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany Prijatá Zaplatená 3.10.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/672 92016 1145,00 1.8.2016 Vykonanie stavebných prác na objekte vo VZ 07/2016 46601252 Vladimír Rigo Baničová 518/1, 94911 Nitra Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/671 7640641 199,00 26.7.2016 Predplatné časopisu Hospodárske noviny 25.08.2016-24.08.2017 31333524 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/670 1600004 1916,48 29.7.2016 Rekonštrukcia kúpeľne - MŠ Veľké Zálužie 47627344 UJO, s.r.o. Lehota 78, 951 36 Lehota Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/669 1600003 1838,98 29.7.2016 Rekonštrukcia kúpeľne - MŠ Veľké Zálužie 47627344 UJO,s.r.o. Lehota 78, 95136 Lehota Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/668 00308595 70,00 1.8.2016 Výjazdové školenie spojené s Valným zhromaždením NR ZMOS 308081 Obecný úrad Jelšovce Jelšovce č. 37, 95143 Jelšovce Prijatá Zaplatená 3.10.2016
DF2016/667 16024 81,60 18.7.2016 strom \\\"Ginko biloba\\\" 3 ks oporné kolíky 37077929 Pavol Miko - Florima Ľaliová 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/666 204160317 29,00 30.6.2016 Služby Web Gis 06/2016 36572161 Geodeticca, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/665 7605911711 257,23 7.7.2016 Tel. poplatky 06/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/664 0107016 604,00 22.7.2016 Videozáznam + spracovanie: Obecné zastupiteľstvo, Beh mieru, Ukončenie ŠR, Seniorská pohoda, Petropavlovský jarmok 43440576 Ivan Bíro Page studio Tr. Andreja Hlinku 36, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/663 11608684 157,03 20.7.2016 Oprava kosačky 11906022 Marián Šupa Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/662 201622 2495,70 21.7.2016 Oprava MK infratechnológiou 44991967 CoMS s.r.o. Sibírska 11, 83102 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/661 201621 2439,30 18.7.2016 Oprava MK infratechnológiou 44991967 CoMS s.r.o. Sibírska 11, 83102 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/660 1635111194 288,00 11.7.2016 Nitrianske noviny (predaj obecného pozemku) 35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/659 2016167 27,00 15.7.2016 Grafické spracovanie a výroba menoviek a označenia na dvere 10 ks 47368080 Bold Design s.r.o. Petzvalova 7, 94912 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/658 04160093 158,40 1.7.2016 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel 07/2016 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 81102 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/657 16100564 32,90 15.7.2016 Prenájom mobilnej kabíny 7/2016 45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/656 172160110 1119,57 23.6.2016 Oprava ovládača a výmena oleja na plošine Denka 44248881 Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Novozámocká 102, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/655 102016 10,00 18.7.2016 Kytica 34040994 Róbert Bíro Schurmannova 27, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/654 161002198 363,64 30.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/653 72016 126,77 15.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Viera Súkeníková Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/652 16521010 17,16 20.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Štefánikova 54, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/651 516103944 34,81 20.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/650 161002380 74,73 19.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/649 9160002619 129,00 13.7.2016 aSc Agenda pre ZUŠ 2017 31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 81103 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/648 2516 300,00 18.7.2016 Inžiniersko-geologický posudok pre stavbu: \\\"Veľké Zálužie-kanalizácia\\\" 36849260 WH Geotrend,s.r.o. Piaristická 2, 94924 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/647 9068642 199,00 13.7.2016 Hospodárske noviny 08/2016-8/2017 31333524 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, 83605 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/646 62016 569,73 10.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Viera Súkeníková Dlhá 969, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/645 516103769 17,82 8.7.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/644 316064 181,80 30.6.2016 Pranie prádla 06/2016 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok č. 334, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/643 12016331 959,74 8.7.2016 Predčistenie a TV monitorin kanalizácie, technickú správu a DVD záznam V.Z. 35893184 KRTKO Profík, s.r.o. Janka Kráľa 122, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/642 92016 20,00 14.7.2016 Kytica 34040994 Róbert Bíro Schurmannova 27, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/641 2016004320 12,00 1.7.2016 Internet 07/2016 35976241 PandA Computers, s.r.o. Hlavná 695, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/640 8660056510 12173,93 30.6.2016 Spotreba vody 06/2016 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/639 231062016 1116,00 30.6.2016 Kamenivo na úpravu areálu ČOV a Čikoška 43054242 Jozef Bíro - ESO STAV Jarocká 397, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/638 7200766451 222,66 30.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/637 161312721 89,00 1.4.2016 Mikroskop s kamerou 31360513 Stiefel Eurocart, s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/636 2016010 89,09 15.6.2016 Laboratórne skúšky kalov 50124480 GMTservice, s.r.o. Lubina 168, 91612 Lubina Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/635 2016031 1486,00 16.6.2016 Technické zabezpečenie ukončenia slniečkovského školského roka 16.06.2016 46123911 FANTASIA.SK, s.r.o. Jána Hollého 58, 90101 Malacky Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/634 7604951850 250,14 7.6.2016 Tel. poplatky 05/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/633 16028 1005,00 13.7.2016 Prenosný oximeter, vanička pre kontajner (ČOV) 35897651 EVH SK, s.r.o. Furdekova 10, 85103 Bratislava 5 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/632 2016143 299,00 1.7.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/631 316213 179,25 23.6.2016 kosenie verejných priestranstiev 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. Štúrova 147, 94965 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/630 160552 119,50 4.7.2016 Pracovné oblečenie 43287247 Štefan Vacula SLOVEX Hlavná 37, 90501 Rovensko Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/629 1610167 912,30 30.6.2016 Sada kostýmov, rozprávkové čiapočky, koberec, preliezací tunel, kovová bránka (MŠ) 47480751 E.N.E.S. s.r.o. Pionierska ul 307/31, 92701 Šaľa Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/628 4786527559 268,27 30.6.2016 Tel. poplatky 06/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/627 0786465804 18,67 30.6.2016 Tel. poplatky 06/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/626 160012 80,64 22.6.2016 Grafické návrhy a tlač diplomov \\\"Zálužská paleta 2016\\\" 30889413 Martin Štepánek Piesková 1277,95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/625 116037 232,56 27.6.2016 Molit. matrac 6 ks 34661522 Molimat Pavol Hlinka Hliny 2601/238, 01707 Pov. Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/624 21613664 90,68 30.6.2016 Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Človek a príroda - časopisy MŠ 35908718 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Hedyukova 12-14, 81108 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/623 2162204560 15,84 29.6.2016 Triedna kniha pre materské školy a špeciálne materské školy 31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/622 360013 203,33 30.6.2016 Náhradné diely (OcÚ) 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/621 7230673424 1906,27 30.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/620 9000944915 217,90 30.6.2016 Poštové služby 06/2016 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/619 16085 1998,00 28.6.2016 Overenie účtovnej závierky 2015 36539121 Renaudit Consulting, s.r.o. Vajanského 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/618 5570022875 25,09 23.6.2016 Služby STP APV 6-12/2016, 1-5/2017 00162957 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/617 2016023 5000,00 1.7.2016 Právne služby - vysporiadavanie vlastníckych vzťahov na ul. Družstevná, Konopniská, Dubina, Agátová a Žatevná 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J. Hollého 1468/1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/616 2016022 517,03 1.7.2016 Právne služby, domena a náhrady výdavkov za zabezpečenie svedkov na pojednávanie dňa 30.06.2016, náhrada cestovných výdavkov 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J.Hollého 1468/1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/615 1516 510,00 28.6.2016 Oprava kontajnera 34640223 Štefan Bíro Cintorínska 388, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/614 7318444817 8,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/613 7318444818 51,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/612 7318445357 7,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/611 7318445350 186,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/610 7318445032 42,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/609 7318445018 3,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/608 7318444828 9,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/607 7318444827 5,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/606 7318444822 143,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/605 7318444821 26,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/604 7318444815 48,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/603 7318444816 2,00 1.7.2016 El. energia 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/602 7318444819 16,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/601 7318444820 16,00 1.7.2016 Plyn 07/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/600 7458811226 999,65 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/599 7458811227 1197,30 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/598 7458811228 513,19 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/597 7458811229 23,98 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/596 7458811225 293,90 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/595 7458811224 653,57 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/594 516 199,16 30.6.2016 Práce na miestnych cintorínoch 06/2016 33707154 Silvester Blaho Za humnami 139, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/593 2016195 142,32 30.6.2016 Oprava traktora - fekál, NR476AC 00198013 Poľnohospodárske družstvo Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/592 160324 478,00 30.6.2016 Prevádzkovanie vodohospod. diela, vodovod v obci 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/591 2016003830 1053,87 29.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 92401 Galanta Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/590 162014643 17,68 15.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 95022 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/589 516103638 81,97 30.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne,a .s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/588 16521008 20,28 13.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Štefánikova 54, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/587 16100487 108,00 1.7.2016 Prenájom mobilných kabín 07/2016 45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/586 20160233 28,22 7.7.2016 BOZP 07/2016 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie 487, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/585 32502016 28,20 7.7.2016 BOZP 07/2016 33708550 Peter Raus Potravinárska 19, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/584 7429258130 36,91 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/583 7429258129 5,98 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/582 7429266414 76,36 1.7.2016 El. energia, a.s. 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/581 7429266835 252,78 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/580 7429261105 19,53 1.7.2016 El. energia 07/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/579 81233966 99,36 1.7.2016 Dezinfekcia dávkovačov vody, štvrťročný prenájom dávkovačov vody 7-9/2016 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod furčou 7, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/578 160213910 15,36 23.6.2016 Doména velkezaluzie.sk - rok 2016 36485161 Exo Technologies s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/577 160451 69,98 13.6.2016 HAD.Lingum c. PVC Dn200 4 m 40330745 Viliam Ružovič - HYDRAKOV Zlatomoravecká 216, 95175 Beladice Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/576 82265248 116,28 30.6.2016 Pramenitá voda Aqua Pro 19 ks 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod furčou 7, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/574 6786465901 168,24 30.6.2016 Tel. poplatky 06/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/573 2016990638 943,37 1.7.2016 Množstvový zber 07/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/572 10160435 832,86 11.7.2016 Lieviková častica, závesný rám sklz lak, sklz murárskeho odpadu 36719447 FOX Nitra, s.r.o. Zlatomoravecká cesta 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/571 2016990694 6298,50 1.7.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 07/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/570 2016120 300,00 6.7.2016 Web obfz.sk 35594209 Oblastný futbalový zväz Nitra Chrenovská 16, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/569 132016 984,00 1.7.2016 Pomocné práce 16.6-31.06/2016 34955321 Horváth František Šalská 96,92552 Šoporňa Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/568 160213537 78,23 23.6.2016 Neobmedzený hosting k doméne velkezaluzie.eu rok 2016 36485161 Exo Technologies s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/567 1603508377 10,00 16.6.2016 Rodina a škola, Telesná výchova - časopisy 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/566 160338 695,20 22.6.2016 Obecný časopis VZ 02/2016 17616093 Jaroslav Oprala GARMONDNITRA Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/565 2016141 96,00 28.6.2016 Cartidge 3 ks (MŠ) 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/564 10160060 96,00 25.6.2016 Preprava autobusom VZ-Veľký Kýr 25.06.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/562 10160058 192,00 13.6.2016 Preprava autobusom VZ-Nitra 13.06.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/561 1162206848 31,20 23.6.2016 Triedna kniha pre CVČ 31331131 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/560 2016126 829,20 7.6.2016 LCD Monitor, Cartidge HP 2 ks 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/559 1603511921 14,40 16.6.2016 Macko Pusik, Včielka, Vrabček - časopisy 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/558 1603508147 83,55 30.6.2016 Adamko, fifik, Pravda - noviny, časopisy 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/557 20160803 261,39 23.6.2016 Oprava traktora Husqvarna 46068279 CHROME, s.r.o. Podzámska 3, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/556 152016 120,00 28.6.2016 Trénovanie futbalu - jún 2016 48008109 Pavol Cocher PAMA Hollého 1497/4, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF016/555 2542016 118,80 1.6.2016 Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk 36746045 3Wslovakia s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/554 10160365 286,33 28.6.2016 Náhradné diely - OcÚ, MŠ 44902883 RAWTECH s.r.o. Zeleziarstvo, Sturova 161, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/553 20160357 504,00 17.6.2016 Samozavlažovacia nádoba s výsadbou - trvalky 37644165 Ing. Martina Šášiková - VICTORIA Pri strelnici 61, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/552 1162206349 15,84 21.6.2016 Triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ 31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/551 201609 1185,00 10.6.2016 Oprava výtlkov - vyfrézovanie opravovaného úseku, vyčistenie a penetrácia podkladu, pokládka AB hr. 7 cm so zhutnením 33957908 Današ Vít Vinohrady 575, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/550 201610 1170,00 15.6.2016 Oprava výtlkov - vyfrézovanie opravovaného úseku, vyčistenie a penetrácia podkladu, pokládka AB hr. 7 cm so zhutnením 33957908 Današ Vít Vinohrady 575, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/549 201608 1140,00 6.6.2016 Oprava výtlkov - vyfrézovanie opravovaného úseku, vyčistenie a penetrácia podkladu, pokládka AB hr. 7 cm so zhutnením 33957908 Današ Vít Vinohrady 575, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/548 516103428 48,14 20.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/547 610006673 103,92 15.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Majer 236, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/546 516103184 85,54 10.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/545 1617 66,58 21.6.2016 Servisné práce pre bytový dom 00515507 Ppoľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/544 591602271 8,64 20.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/543 1616 1234,80 21.6.2016 Poplatok za správu - 04/2016,05/2016,06/2016 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/542 20160809 438,20 14.6.2016 Kancelárske potreby (OcÚ) 36657719 REVIS-SERVIS, s.r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra - Dolné Krškany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/541 20160812 30,36 14.6.2016 Kancelárske potreby (ŠJMŠ) 36657719 REVIS-SERVIS, s.r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra-Dolné Krškany Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/540 82264240 73,44 31.5.2016 Pramenitá voda Aqua Pro 36184683 AQUA PRO, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/539 04160081 158,40 1.6.2016 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel 06/2016 44618981 EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 81102 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/538 1601043 360,00 17.6.2016 DRY P12 Oversilent 2 ks (vysávače) 36542385 PEMAT,s.r.o. Bratislavská 27/252, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/537 160041 134,23 17.6.2016 Sada pohárov 44176031 Gold Cup s.r.o. Horná 4, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/536 03292016 48,00 22.6.2016 Vrecia na odpad 40 mikro modré 500 ks 45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/535 2016090128 168,96 16.6.2016 Do školičky, do školy kráčať vôbec nebolí (MŠ) 45503249 CBR Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/534 1605287103 15,36 9.5.2016 Doména velkezaluzie.sk - rok 2016 36485161 EXO Technologies, s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/533 1605288962 78,23 25.5.2016 Hosting k doméne velkezaluzie.eu rok 2016 36485161 EXO Technologies s.r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/532 20161600 87,30 13.6.2016 Dixit, Dixit Odyssey, Dobble, 6 bere!, Duplex (CVČ) 44399901 3via, s.r.o. Miletičova 7, 82108 Bratislava 10 Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/531 150000948 24,40 9.6.2016 Čelenky + doprava (CVČ) 34639098 Zuzana Kotercová - SOLID Bizetova 14, 94911 Nitra Prijatá Zaplatená 10.8.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/530 161583 65,38 15.6.2016 Čelenky + doprava (CVČ) 44536020 Party Time Agency s.r.o. Bulharská 35, 82104 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/529 5916 957,60 15.6.2016 Chemickotechnologické a laboratórne činnosti na ČOV VZ 35706201 BIOCOMPACT s.r.o. Na piesku 6, 82105 Bratislava Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/528 316052 42,00 31.5.2016 Pranie prádla 05/2016 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok č. 334, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/527 16011418 78,00 16.6.2016 Odborný seminár \\\"Správa registratúry\\\" 37922190 Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky Prijatá Zaplatená 10.8.2016
DF2016/526 160425 220,50 7.6.2016 Servisné práce - hydraulika plošiny 40330745 Viliam Ružovič - HYDRAKOV Zlatomoravecká 216, 95175 Beladice Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/525 16100423 324,00 10.6.2016 Prenájom kabín i Toilets klasik 45310921 iToilets, s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/524 591602003 32,40 30.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/523 9000935756 389,70 31.5.2016 Poštové služby 05/2016 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/522 5590022288 25,09 9.6.2016 Služby štandardnej technickej podpory k APV od org. IVeS 00162957 IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/521 3559010796 114,94 7.6.2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 7-9/2016 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/520 4419003287 516,72 7.6.2016 Poistenie majetku 7-9/2016 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/519 3109000030 79,97 7.6.2016 Poistenie vozidla NR122FA 7-9/2016 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/518 8660046090 10626,48 31.5.2016 Nákup vody 05/2016 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/517 2016111 100,80 20.5.2016 Hasiaci prístroj P6Te 35924462 VEMAX Nitra, s.r.o. Janka Krála 122, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/516 160262 80,16 8.6.2016 Vodomery 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/515 16025 288,00 13.6.2016 Inštalácia a odskúšanie funkčnosti dávk.čerpadla na obecnej ČOV 35897651 EVH SK, s.r.o. Furdekova 10, 85103 Bratislava 5 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/514 1635109006 162,00 6.6.2016 MY Nitrianske noviny 35790253 Petit Press, a.s. lazaretská 12, 81108 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/512 2016003622 12,00 1.6.2016 Internet 06/2016 35976241 PandA Computers, s.r.o. Hlavná 695, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/511 516 199,16 31.5.2016 Správa cintorínov 05/2016 33707154 Silvester Blaho Za humnami 139, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/510 160254 5086,62 6.6.2016 Výmena vodomerov 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/509 14062016 80,00 13.6.2016 školenie Mzdový účtovník a personalista školy 0034006656 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/508 2016140 399,00 6.6.2016 Výroba a potlač tričiek červenej farby 47368080 BOLD DESIGN, s.r.o. Petzvalova 7, 94912 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/507 601184559 14,40 3.6.2016 Výchovný materiál MŠ - Včielka, Macko Pusi, Vrabček 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/506 60160171 266,40 1.6.2016 Síran železitý - PREFLOC, Antispumin WA2 35781564 MARINER Plus, s.r.o. Naftárska 1413, 90845 Gbely Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/505 83111 1990,00 31.5.2016 Ubytovanie CatWalk Chorvátsko HR69354529554 tourist agency DaRiva M.Tita 170, 51410 Opatija, Croatia Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/504 1785591431 273,12 31.5.2016 Tel. poplatky 05/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/503 2785532602 168,14 31.5.2016 Tel. poplatky 05/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/502 7785532511 18,67 31.5.2016 Tel. poplatky 05/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/501 7380004044 2056,49 31.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/500 7458740048 293,90 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/499 7429164327 252,78 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/498 7429163985 76,36 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/497 7458740049 999,65 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/496 7458740047 653,57 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/495 7458740050 23,98 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/494 7429159069 5,98 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/493 7102521889 259,85 31.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/492 2016001692 28,80 31.5.2016 Vývoz nádoby na kuchynský odpad, prenájom nádoby na kuch. odpad 31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/491 20160203 28,22 6.6.2016 BOZP 06/2016 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/490 26902016 28,20 6.6.2016 Zdravotný dohľad nad prac. podmienkami zamestnancov 06/2016 33708550 Peter Raus Potravinárska 19, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/489 16100320 8,71 27.5.2016 Prenájom mobilnej kabíny klasik - doúčtovanie 05/2016 45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/488 16100364 108,00 1.6.2016 Prenájom mobilných kabín 06/2016 45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/487 600184559 83,55 3.6.2016 Výchovný materiál MŠ - Pravda FP, FIFIK, 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/486 600274994 10,00 3.6.2016 Výchovný materiál MŠ - Rodina a škola, Telesná výchova 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/485 2016163 20,20 31.5.2016 Výmena pneumatík - traktor 00198013 Poľnohospodárske družstvo VZ Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/484 204160252 29,00 31.5.2016 Služby WEB GIS 05/2016 36572161 GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/483 10160051 1950,00 30.5.2016 Preprava autobusom VZ - Poreč 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/482 10160052 96,00 26.5.2016 Preprava autobusom VZ - Nitra 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/481 10160053 96,00 28.5.2016 Preprava autobusom VZ - Alekšince 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/480 610006159 51,96 2.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Majer 236, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/479 52016 1105,76 6.6.2016 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Viera Súkeníková Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/478 2016119 299,00 1.6.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91107 Trenčín Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/477 256116 10,08 8.6.2016 Skl. pohárik + viečko 44496273 APIPRODUKT s.r.o. Mierová 382/46, 99106 Želovce Prijatá Zaplatená 16.6.2016
DF2016/476 7273553708 42,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/475 7273553495 18,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/474 7273554032 7,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/473 7273553503 10,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/472 7273553502 5,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/471 7273553490 52,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/470 7273553491 2,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF016/469 7273553492 8,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/468 7273553493 55,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/467 7273553494 18,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/466 7273553496 29,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/465 7273553497 155,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP,a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/464 7273553694 3,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/463 7273554025 186,00 1.6.2016 Plyn 06/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/462 16021 645,00 27.5.2016 Dávkovacie čerpadlo Milton Roy + prepravné a balné 35897651 EVH SK, s.r.o. Furdekova 10, 85103 Bratislava 5 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/461 16040611 99,12 24.5.2016 Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV 11781637 Bohuš Viskup Lehotská 12, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/460 2016032 639,67 26.5.2016 Údržba miniihriska v areáli za školou 36536245 FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlhá 89/B, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/459 04160073 158,40 1.5.2016 Prenájom panelu pre meranie rýchlosti vozidiel 05/2016 44618981 EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 81102 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/458 7429160572 19,53 1.6.2016 El. energia 06/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/457 16521006 58,20 24.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 COOP Jednota Nitra Štefánikova 54, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/456 161001818 493,57 30.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/455 516103001 49,38 31.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topolčany Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/454 2016003415 901,66 30.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8, 92401 Galanta Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/453 16005 600,00 5.6.2016 Prenájom hudobnej aparatúry a hudobná produkcia 33646147 Ing. Roman Omachel OMACHEL Podvinohrady 545, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/452 169034 30000,00 1.6.2016 Rozšírenie vodovodu - ul. Vodná 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/451 2016013 413,95 2.5.2016 Čistiace prostriedky 35854481 Sanita Servis s.r.o. Vajnorská 1322/73, 83107 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/450 112016 650,00 1.6.2016 Stavebné práce na objekte vo VZ 34955321 Horváth František Šalská 96, 92552 Šoporňa Prijatá Zaplatená 15.6.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/449 360010 184,08 31.5.2016 Náhradné diely - OcÚ 37215671 Mego Peter TECHNOKOV Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/448 201654064 50,25 27.5.2016 Karnevalové oblečenie CVČ 14431391 White Crystal KFT Zrínyi utca 39, 2600 Vác Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/447 20160092 127,20 5.5.2016 Výkon prác vozidlom TATRA 815 - cisterna na vodu 36546941 BMS Bojnanský, s.r.o. Piesková 1568, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/446 21600972 346,65 16.5.2016 Oprava vozidla - Peugeot Boxer 45477906 ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/445 144 12,00 1.5.2016 Internet 05/2016 35976241 PandA Computers, s.r.o. Hlavná 695, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/444 1601200 503,44 12.5.2016 Oprava čerpadla 41827449 Marcela Kavalková Faturová - FIRE system Nižná Kořňa č. 501, 02321 Korňa Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/443 11601006 72,84 18.5.2016 Vložka filtračná 26808919 KUBÍČEK VHS, s.r.o. Maršíkovská 615, 71815 Velké Losiny, Czech Republic Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/442 10160045 288,00 27.5.2016 Preprava autobusom VZ-Nitra, VZ-Zbehy, VZ-Výčapy Opatovce 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/441 112016 120,00 31.5.2016 Trénovanie futbalu 05/2016 48008109 Pavol Cocher PAMA Hollého 1497/4, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/440 2016990594 6298,50 1.6.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 06/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/439 516102780 91,91 20.5.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/438 1614 550,33 27.5.2016 Servisné práce Plynocentrum 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/437 2016017 450,00 1.5.2016 Právne služby 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J. Hollého 1468/1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/436 0116058369 7136,99 26.5.2016 Stravné lístky 1830 kupónov 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/435 21700770 1690,00 24.5.2016 Doplatok k objednávke - Vláčik MŠ 36174319 NOMILAND,s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/434 162011021 17,68 6.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 95022 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/433 591601704 32,40 6.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/432 516102537 59,54 10.5.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topolčany Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/431 160231 1183,32 19.5.2016 Vypracovanie PD - rozšírenie vodovodu ul. Vodná 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/430 160220 149,77 17.5.2016 Rozbor vzorky vody, práca technika, dopravné náklady 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/429 2016222066 27,60 9.2.2016 Preprava zásielok Fire System 46773401 WEX,s.r.o. Kukučínova 541/3, 92701 Šaľa Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/428 7603993763 261,73 7.5.2016 Slov. poplatky 04/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/427 800168010 366,00 26.4.2016 Kontajner Cobra s PL/Rampa 34119124 UT Umwelt - und Transporttechnik s.r.o. Galantská 733, 92563 Dolná Streda Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/426 0505016 292,50 13.5.2016 Videozáznam + spracovanie - Degustácia vín, Obecné zastupiteľstvo 24.03.2016, Obecné zastupiteľstvo 14.04.2016, Stavanie mája 30.04.2016 43440576 Ivan Bíro Page studio Tr. Andreja Hlinku 36, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/425 1560002509 25,66 5.5.2016 Tlačivá - úmrtný list, žiadosť o uzavretie manželstva, oznámenie o uzavretí manželstva, Oznámenie o úmrtí - OcÚ 42272360 Centrum polygrafický služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/424 4101603886 387,20 10.5.2016 Aktualizácia programu ASPI za rok 2016 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/423 1150920241 54,89 13.5.2016 Minecraft - Bojová príručka, Minecraft - staviteľská príručka, Minecraft - základná príručka, Štyri, Minecraft - Redstone Handbook - Obecná knižnica 36440531 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/422 160194 1698,37 5.5.2016 Výmena vodomeru 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/421 316038 192,00 12.5.2016 Pranie prádla 04/2016 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok č. 334, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/420 160192 296,47 28.4.2016 Oprava vodovodnej prípojky 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/419 2016111 72,00 18.5.2016 Toner Canon CRG-718B 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/418 8160521017 268,49 13.5.2016 Oprava čerpadla AMAREX 400V 36005622 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/417 3784605120 18,67 30.4.2016 Tel. poplatky 04/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/416 7230665789 1885,90 30.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/415 2016005 845,56 6.5.2016 Odvodnenie kalov, spotreba flokulantu 50124480 GMTservice, s.r.o. Lubina 168, 91612 Lubina Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/414 2016107 288,00 11.5.2016 CorelDRAW Graphics Suite X6 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/413 0062016 23400,00 9.5.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ČOV 35870095 ALVEST MONT s.r.o. Skalka nad Váhom II/54, 91331 Skalka nad Váhom Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/412 9000927802 137,15 30.4.2016 Poštové služby 04/2016 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/410 201600942 155,31 11.5.2016 Oprava vozidla Peugeot Boxer 45477906 ARSERVIS,s.r.o. Bratislavská 9/B, 94901Nitra 1 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/409 161001426 337,51 27.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 15.6.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/408 2016016 88,05 2.5.2016 Čistiace prostriedky - OcÚ 35854481 Sanita Servis, s.r.o. Vajnorská 1322/73, 83107 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/407 2016014 483,46 2.5.2016 Čistiace prostriedky - MŠ 35854481 Sanita Servis s.r.o. Vajnorská 1322/73, 83107 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/406 2016015 115,55 2.5.2016 Čistiace prostriedky - ŠJ MŠ 35854481 Sanita Servis s.r.o. Vajnorská 1322/73, 83107 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/405 516102253 85,38 29.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/404 11604769 199,45 11.5.2016 Náhradné diely do kosačiek 11906022 Marián Šupa Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/403 7468588346 19,53 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/402 2016103 36,00 4.5.2016 Toner Canon - MŠ 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/401 2016095 299,00 1.5.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/400 2016125 309,13 29.4.2016 Oprava vozidiel - traktor, NR815FC, kosačky, Renault, NR476AC 00198013 Poľnohospodárske družstvo Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/399 23402016 28,20 9.5.2016 Zdravotný dohľad nad prac. podmienkami zamestnancov 05/2016 33708550 Peter Raus Potravinárska 19, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/398 20160174 28,22 9.5.2016 BOZP 05/2016 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/397 204160195 29,00 30.4.2016 WEB GIS 04/2016 36572161 GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/396 8784672237 261,41 30.4.2016 Tel. poplatky 04/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/395 416 199,16 30.4.2016 Správa cintorínov 04/2016 33707154 Silvester Blaho Za Humnami 139, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/394 7150876428 263,62 30.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 15.6.2016
DF2016/393 16100232 3,60 29.4.2016 Prenájom mobilnej kabíny - doúčtovanie 04/2016 45310921 iToilets, s.r.o. Dvorčianska 54, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/392 16100270 54,00 1.5.2016 Prenájom mobilnej kabíny 05/2016 45310921 iToilets s.r.o. Dvorčianska 54,94905 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/391 7468591893 76,36 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/390 7468592249 252,78 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/389 7468586759 5,98 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/388 7468576376 653,57 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/387 7468576377 293,90 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/386 7468576378 999,65 1.5.2016 El. energia 05/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/385 7468576379 23,98 1.5.2016 El. energia 05/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6,P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/384 7298470488 5,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/383 7298470483 370,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/382 7298470482 68,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/381 7298470694 42,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/380 7298470489 23,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/379 7298470479 131,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/378 7298470477 3,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/377 7298470478 19,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/376 7298470476 122,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/375 7298470481 42,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/374 7298470480 41,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/373 7298471012 186,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/372 7298471019 7,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/371 7298470680 3,00 1.5.2016 Plyn 05/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/370 2016990437 943,37 1.5.2016 Množstvový zber odpadu 05/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/369 02322016 840,00 4.5.2016 Plastové kontajnery 4 ks 45510393 BINS, s.r.o. Vašinova 61, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/368 2016001298 34,80 30.4.2016 Vývoz nádoby na odpad, prenájom nádoby na odpad 31434347 Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20,95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/367 2016001185 385,32 30.4.2016 Predaj nádob na odpad - 10 ks 31434347 Envi-Geos Nitra, s.r.o. Korytovská 20, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/366 360008 136,11 30.4.2016 Náhradné diely OcÚ 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/365 22016 2100,00 29.4.2016 Vypracovanie dokumentácie pre stvebné povolenie + realizáciu na zákazku: Zvislé dopravné značenie v obci Veľké Zálužie 50232525 Z-Project Consulting, s.r.o. Prosiek 167, 03223 Liptovská Sielnica Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/364 9784605186 166,42 30.4.2016 Telefónne poplatky 04/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/363 1601084 145,28 3.5.2016 Rioba - káva 12 kg 65319231 MOJEKAFE.sk Roman Mazáč Na Výsluní 708, 68762 Dolní Nemčí Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/362 00308595 209,00 4.5.2016 školenie prednostov 30843570 APUMS Námestie S.H.Vajanského 1,03601 Martin Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/361 1163981511 174,88 26.4.2016 Knihy - knižnica 36440531 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/360 82016 120,00 30.4.2016 Trénovanie futbalu 04/2016 48008109 Pavol Cocher PAMA Hollého 1497/4, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/359 3716 456,00 21.4.2016 Technologická kontrola čistiarne odpadových vôd VZ 35706201 BioCompact,s.r.o. Na piesku 6, 82105 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/358 2016000036 103,08 21.4.2016 kôš na psie exkrementy+stlpik+schránka na sáčky 35935545 Komunálna Technika, s.r.o. Zlievarenská 449/4, 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/357 062016 1000,00 25.4.2016 Odmena za realizáciu VO na poskytnutie úveru 44637616 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. Čulenova 22, 94912 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/356 10160029 192,00 16.4.2016 Preprava autobusom 11.04.2016,16.04.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961,95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/355 10160030 96,00 11.4.2016 Preprava autobusom 11.04.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/354 04160056 158,40 1.4.2016 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel 04/2016 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 81102 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/353 316099 301,85 5.4.2016 čistenie miestnych komunikácií 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. ul. Štúrova 147, 94965 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/352 20160504 242,65 22.4.2016 Kontrola hasiacich prístrojov 36534331 HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/351 82263246 61,20 29.4.2016 Pramenitá voda Aqua 10 ks 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/350 92016 625,00 2.5.2016 Stavebné práce na objekte vo VZ 04/2016 34955321 Horváth František Šalská 96, 92552 Šoporňa Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/349 1613 1272,85 26.4.2016 Sevisné práce pre bytové domy č. 1344 a č. 1388 00515507 Poľnohospodár - stavebné bytové družstvo K rieke 2, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/348 2016002819 740,57 29.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 92401 Galanta Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/347 42016 755,11 28.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Viera Súkeníková Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/346 516102151 89,27 20.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topolčany Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/345 591601433 32,27 15.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/344 610004496 80,28 26.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Majer 236, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/343 10160031 480,00 30.4.2016 Preprava autobusom CVČ 15.04.2016,23.04.2016,27.04.2016,29.04.2016,30.04.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/342 2016990492 6238,50 1.5.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 05/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce 204, 95144 Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/341 160166 40,08 20.4.2016 Vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/340 20160028 224,16 2.3.2016 Občerstvenie - Odovzdávanie hasičského auta 47245689 TERRA WYLAK, s.r.o. Veľké Zálužie 124, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/339 82016 755,00 25.4.2016 Stavebné práce na objekte vo VZ 03/2016 34955321 Horváth František Šalská 96, 92552 Šoporňa Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/338 00308595 142,00 25.4.2016 Odborný seminár APUMS 12-13.5/2016 30843570 APUMS Námestie S.H. Vajanského 1, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/337 178 20,00 19.5.2016 Školenie - personalistika a mzdové účtovníctvo 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4, 82009 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/336 160015 30,00 21.4.2016 Účastnícky poplatok za povinné zákonné vzdelávanie starostov a odborných zamestnancov obce na tému: \\\"Komunálne právo obcí a miest\\\" 19-21.04/2016 36189855 SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/335 2016315 120,00 2.4.2016 školné za používanie RDST a Telekomunikačných zariadení pre členov DHZO, ZHZ 00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kuzmányho č. 36, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/334 160255 20,84 18.4.2016 DM - Ložisko 4 ks 40330745 Viliam Ružovič - Hydrakov Zlatomoravecká 216, 95175 Beladice Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/333 3108 240,00 18.4.2016 Vstupenky na divadelné predstavenie \\\"Ferdo Mravec\\\" 00164895 Divadlo A. Bagara v Nitre Svatoplukovo nam. 4, 95053 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/332 20160477 364,03 12.4.2016 Kontrola hasiacich prístrojov 36534331 HOREX HX, s.r.o. Rastislavova 152, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/331 8 150,00 19.4.2016 Správa webovej stránky www. velkezaluzie.eu 1-6/2016 563569 Juraj Lörinc Žomboch 71, 95122 Alekšince Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/330 05052016 20,00 21.4.2016 Seminár \\\"Projekty zdravia v školách, aktuálna legislatíva v školskom stravovaní\\\" - ŠJ MŠ 45740313 Kantorka, n.o. Bazalková 7, 04017 Košice Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/329 21613808 53,35 12.4.2016 Padák stredný 5 m - MŠ 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/328 21613809 154,23 12.4.2016 Tabule - Sada kvetov 5 ks - MŠ 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/327 516101938 49,60 8.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/326 610003927 80,28 12.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o Majer 236, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/325 16008 618,00 15.4.2016 Opilovanie a rez stromov, prihnojenie trávnika v areáli ZŠ 37077929 Pavol Miko - Florima Ľaliová 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/324 16006 1152,00 14.4.2016 Záhradnícke práce, opilovanie a orez stromov v rámci obce VZ 37077929 Pavol Miko - Florima Ľaliová 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/323 16007 978,00 14.4.2016 Záhradnícke práce, údržba a opilovanie krov v okolí ihriska za školou a v priestoroch cintorínov, údržba zelene v okolí OcÚ VZ, prihnojenie trávnika a rastlín 37077929 Pavol Miko - Florima Ľaliová 2, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/322 16040392 108,96 8.4.2016 Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV 11781637 Bohuš Viskup Lehotská 12, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/321 2016014 976,80 12.4.2016 Pretláčanie potrubia na ČOV VZ 22680853 Kuriš Jozef Golianova 64, 94912 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/320 3211607 1200,00 15.4.2016 Vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov 31342302 INTERCONTACT s.r.o. Hlaváčiková 19, 84105 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/319 7603036747 272,64 7.4.2016 Tel. poplatky - mobilné telefóny 03/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/318 20161265 350,00 4.4.2016 Systémová podpora URBIS 4-6/2016 36041688 MADE, s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/317 591601251 32,40 1.4.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/316 22042016 7,00 18.4.2016 Školenie - matrika 0034006656 RVC Nitra Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/315 1635104862 194,40 4.4.2016 Nitrianske noviny 35790253 Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/314 7220696911 293,76 31.3.2016 El. energia 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/313 20160316 835,30 12.4.2016 Krovinorez, vazelína, olej, nylon, kanister 46068279 CHROME, s.r.o. Podzámska 3, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/312 2016081 282,00 12.4.2016 Tonery 7 ks- CVČ, OcÚ 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/311 2016071 299,00 1.4.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/310 2016014 450,00 4.4.2016 Právna pomoc 04/2016 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J. Hollého 1468/1, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/309 7240603635 1401,31 31.3.2016 El. energia 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislva 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/308 8660025249 9191,38 31.3.2016 Nákup vody 03/2016 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/307 21605537 90,68 31.3.2016 Výchovný materiál MŠ 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Heydukova 12-14, 81108 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/306 9000920242 84,45 31.3.2016 Poštové služby 03/2016 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/305 8004816150 33,19 21.3.2016 Spoluúčasť: poistná udalosť Matula Marek 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17,811 05 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/304 7308416647 318,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/303 7308416648 8,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/302 7308416867 42,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/301 7308416853 3,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/300 7308416660 60,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/299 7308416659 5,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/298 7308416654 965,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/297 7308417201 7,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/296 7308417194 186,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/295 7308416653 176,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/294 7308416652 107,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/293 7308416651 106,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/292 7308416649 49,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/291 7308416650 343,00 1.4.2016 Plyn 04/2016 35815256 SPP, a.s. Mlysnké nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/290 7429096242 19,53 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/289 7429101196 252,78 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/288 7429100760 76,36 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/287 7429094027 36,91 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/286 7429094026 5,98 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/285 7458674388 293,90 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/284 7458674387 653,57 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/283 7458674391 23,98 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/282 7458674390 513,19 1.4.2016 El. energia 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/281 7458674389 999,65 1.4.2016 El. energie 04/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.Box 325, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/280 7783676369 18,67 31.3.2016 Tel. poplatky 03/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/279 4783745657 241,80 31.3.2016 Tel. poplatky 03/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/278 2016086 228,26 31.3.2016 Oprava traktora 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/277 160105 4762,54 30.3.2016 Výmena vodomerov 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/276 316027 174,00 31.3.2016 Pranie prádla 03/2016 - SD,MŠ,OcÚ 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok č. 334, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/275 516101729 54,88 31.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/274 161001065 289,05 31.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989,92553 Pata Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/273 2016002162 1362,11 30.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 92401 Galanta Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/272 32016 591,66 30.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Súkeníková Viera Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/271 2016002222 12,00 1.4.2016 Internet 04/2016 - SD 35976241 PandA Computers, s.r.o. Hlavná 695, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/270 20160010 80,00 8.4.2016 Montáž a dodávka materiálu bojleru Qvantum - SD 47578700 Solartherm, s.r.o. Školská 792, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/269 316 199,16 31.3.2016 Správa cintorína 03/2016 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Za humnami 139, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/268 360007 134,72 31.3.2016 Náhradné diely - OcÚ 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/267 360006 150,80 31.3.2016 Náhradné diely - OcÚ 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/266 160194 695,20 6.4.2016 Obecný časopis 01/2016 17616093 Jaroslav Oprala Garmondnitra Trieda Andreja Hlinku 10,94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/265 20160130 28,22 6.4.2016 BOZP 04/2016 36824267 RAUTEX,s.r.o. Veľlké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/264 16902016 28,20 6.4.2016 Zdravotný dohľad nad prac. podmienkami zamestnancov 04/2016 33708550 Peter Raus Potravinárska 19,94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/263 160140 478,00 31.3.2016 Správa vodovodu 1-3/2016 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Podhájska 23,949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/262 04160036 158,40 1.3.2016 Prenájom panelu na meranie rýchlosti vozidiel 03/2016 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 81102 Bratislava Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/261 10160019 288,00 26.3.2016 Preprava autobusom CVČ 10.03.2016,17.03.2016,26.03.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961,95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/260 2021102919 20,21 30.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Štefánikova 54, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/259 2016069 234,00 30.3.2016 Toner - MŠ, Toner - OcU 36359777 AandR,s.r.o. Liptovská 2719/3,91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 17.5.2016
DF2016/258 2016990336 943,37 1.4.2016 Množstvový zber 04/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy- Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/257 2016000980 28,80 31.3.2016 Vývoz nádoby na kuchynský odpad, prenájom nádoby na kuchynský odpad 31434347 Envi-Geos Nitra Korytovská 20, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/256 2016990390 6238,50 1.4.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 04/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/255 81232308 99,36 1.4.2016 Prenájom dávkovača vody + dezinfekcia dávkovačov - 3-6/2016 - MC Blsky, CVČ, MŠ, OCU 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod Furčou 7, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/254 2783676467 160,51 31.3.2016 Telefónne poplatky - 03/2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/253 72016 120,00 31.3.2016 Trénovanie futbalu - marec 2016 48008109 Pavol Cocher PAMA Hollého 1497/47, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/252 516101336 83,91 10.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topolčany Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/251 516101520 57,90 18.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Krušovská 1994, 95501 Topolčany Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/250 20160105 43,68 29.2.2016 Potraviny ŠJ MŠ 36111651 Ing. Viliam Kompas Martinská Dolina 21, 94901 Nitra1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/249 20160191 43,68 15.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 36111651 Ing. Viliam Kompas Martinská Dolina 21, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/248 610003098 75,12 21.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/247 162005514 17,68 2.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 AGRO TAMI,a.s. Cabajská 10, 950 22 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/246 2016013 194,04 1.2.2016 Dodávka kameniva na zásyp výtlkov v obci 46619003 Današ, s.r.o. Vinohrady 575, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/245 1602 1234,80 22.3.2016 Poplatok za správu 1-3/2016 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/244 1603 1547,42 22.3.2016 Servisné práce pre bytové domy Veľké Zálužie č. 1344 a 1388 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/243 1601 59,58 22.3.2016 Servisné práce pre bytový dom č. 1344 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo K rieke 2, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/242 21613404 1944,00 29.3.2016 Lokomotíva - MŠ 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/241 161312446 512,00 8.3.2016 Výučný materiál - MŠ 31360513 Stiefel Eurocart, s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/240 2016065 418,80 22.3.2016 Tonery 3 ks- OcU, Switch Planet - OcU, Toner - CVČ 36359777 AandR, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/239 2016001513 12,00 1.3.2016 Internet 03/2016 35976241 PandA Computers, s.r.o. Hlavná 695, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/238 16400375 30,90 19.3.2016 Publikácia \\\"Účtovné súvzťažnosti v samospráve 37986635 RVC Senica n.o. M.Nešpora 925/8,90501 Senica Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/237 732016 85,44 24.3.2016 Kontrola a čistenie komínov - SD 33708053 Jozef Sombat Kaplánová 613/7, Lužianky Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/236 632016 39,60 24.3.2016 Kontrola a čistenie komínov - OcU 33708053 Jozef Sombat Kaplánová 613/7, Lužianky Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/235 201607 66,00 22.3.2016 Manipulačné práce hydraulickou rukou 46059580 Vladimír Patúc Podvinohrady 502, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/234 160091 154,80 18.3.2016 Rozbor vzorky vody 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Podhájska 23, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/233 204160142 29,00 31.3.2016 Služby Web Gis 03/2016 36572161 GEODETICCA,s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/232 2324052016 111,00 24.3.2016 školenie matrikárov 31938434 RVC Martin Námestie S.H.Vajanského 1, 03601 Martin Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/231 7278505524 186,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/230 7278505203 42,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/229 7278505189 3,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/228 7278504985 89,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/227 7278504987 194,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/226 7278504988 196,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/225 7278504989 321,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/224 7278504990 1764,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/223 7278505531 7,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/222 7278504986 626,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/221 7278504984 14,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/220 7278504996 109,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/219 7278504995 5,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/218 7278504983 581,00 1.3.2016 Plyn 03/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/217 7429054913 19,53 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/216 7121141706 291,61 29.2.2016 Energie 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/215 7270012003 1425,25 29.2.2016 Energie 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/214 7429053269 5,98 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/213 7429058933 252,78 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/212 7429058548 76,36 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/211 7468506371 23,98 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/210 7468506370 999,65 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/209 7468506369 293,90 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/208 7468506368 653,57 1.3.2016 Energie 03/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/207 7602079248 265,03 7.3.2016 Mobilné telefónne poplatky 08.02.2016-07.03.2016 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/206 2016003 100,00 15.3.2016 Výroba drevených prvkov na obecné lavičky 43600395 Rastislav Jánošík Dlhý rad 240, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/205 8660011764 8152,19 29.2.2016 Nákup vody 02/2016 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/204 9000911750 110,75 29.2.2016 Poštovné za mesiac 02/2016 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/203 2016060 330,00 15.3.2016 Digitálna kopírka Konica Minolta bizhub 185 + toner - Archív 36359777 AandR s.r.o. Liptovská 2719/3,91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/202 591600701 21,21 2.3.2016 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 06001 Kežmarok Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/201 10160017 576,00 28.2.2016 Preprava autobusom - 05.02.2016,12.02.2016,13.02.2016,18.02.2016,26.02.2016,28.02.2016 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/200 5160243 378,69 11.3.2016 Oprava žacieho stroja Goliath 11906022 Marián Šupa Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/199 3559010796 114,94 11.3.2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla za 4-6/2016 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/198 4419003287 516,72 11.3.2016 Poistenie majetku za 4-6/2016 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/197 3109000030 79,98 11.3.2016 Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel za 4-6/2016 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/196 316018 85,20 29.2.2016 Pranie prádla za 02/2016 - SD, OcÚ 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Rínok č. 334, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/195 2015 207,95 16.3.2016 členský príspevok ZMOS na rok 2015 42120861 ZMOS Bezručova 9, 95143 Jelšovce Prijatá Zaplatená 16.5.2016
DF2016/194 201604 330,00 15.3.2016 komunálne právo obcí a miest - starosta školenie 36189855 SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/193 162004194 17,68 11.3.2016 ŠJMŠ potraviny 36467430 AGRO TAMI, a.s. Cabajská 10, 95022 Nitra Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/192 516101114 21,16 28.3.2016 ŠJMŠ potraviny 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Kruskovska 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/191 161000665 268,69 14.3.2016 ŠJMŠ potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989, 92553 Pata Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/190 2016001466 1149,00 11.3.2016 ŠJMŠ potraviny 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/189 0104016 273,00 21.3.2016 Videozáznam plus spracovanie - Fašiangový spievod, kultúrny program, obecné zastupiteľstvo, odovzdanie hasičského auta 43440576 Ivan Bíro PAGE STUDIO Tr. Andreja Hlinku 36, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 18.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/188 160066 40,08 26.3.2016 Fakútra za vodomer a plomby na vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23, 94901 Nitra Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/187 802162006 4368,00 7.3.2016 Zálohovaná platba - fakútra za prijatú 100% zálohu: Cobra s PL/RAmpa 8,6 m3 34119124 UT Umwelt - und Transporttechnik, s.r.o. Galantská 733, 925 63 Dolná Streda Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/186 2/16 199,16 2.3.2016 Práce na miestných cintorínoch, v dome smútku za mesiac február 33707154 Silvester Blaho, Pohrebné služby Za humnami 139, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/185 2016051 282,00 16.3.2016 Nákup MS Office 2013 Home and Business SK, WiFi Acces point TP-link, Kábel LAN FTP 36359777 A & R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/184 2016045 299,00 15.3.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 A & R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/183 20160029 860,00 21.3.2016 Propagácia obce Veľké Zálužie, kreslenie čiernobielych a farebných obrázkov, grafické práce s erbom a fotkami v maľovánke pre deti Nitrianskeho kraja, 300ks maľovánok Nitrianského kraja 1. diel 47609141 KREMER publishing, s.r.o Volgogradská 4794/82, 08001 Prešov Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/182 2016055 426,00 22.3.2016 Nákup kancelárskych pomôcok - kancelársky papier A4, 500 listové balenie, TOSHIBA externý HDD 36359777 A & R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/181 2016000534 22,80 14.3.2016 Vývoz nádoby na kuchynský odpad, Prenájom nádoby na kuchynský odpad 31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o Korytovská 20, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/180 11802016 84,60 4.4.2016 Služba - zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov 33708550 Peter Raus Potravinárska 19, 949 01 Nitraa Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/179 204160084 29,00 14.3.2016 Mesačný poplatok za služby WEB GIS 36572161 GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/178 160110 320,58 22.3.2016 Nákup kancelárskych pomôcok - popisovač, pero, poradač A4 33715513 Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1, 94901 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/177 20161307 50,18 17.3.2016 Rezačka DSB TM-20 5V1, Dier. dekor. roh. 25mm liana 11636653 Ing. Pavol Regina - \\\"REGINA\\\" Hattalova 12, 83103 Bratislava Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/176 20161306 50,80 17.3.2016 Rezačka DSB TM-20 5V1 11636653 Ing. Pavol Regina - \\\"REGINA\\\" Hattalova 12, 83103 Bratislava Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/175 152016 259,20 21.3.2016 Raňajky, obedy, večere pre členov, zapisovateľov volebných komisií 44979304 Penzión Vendelín - Elena Bírová Hlavná 360, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/174 360005 166,18 29.2.2016 Náhradné diely, DM - OcÚ 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.3.2016
DF2016/173 01272016 216,00 2.3.2016 Oska na kolieska pre plastovú nádobu 120l- 100ks 45510393 BINS, s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/172 2016046 1839,00 29.2.2016 Oprava motora a kompresoru- NR 476 AC, oprava bŕzd NR 476 AC, VW Bora- montáž a vyváženie kolies, materiál 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/171 92016 178,10 25.2.2016 Dodávka stravy pri príležitosti odovzdávania hasičského auta 44979304 Penzión Vendelín - Elena Bírová Hlavná 360, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/170 201660119 71,14 4.3.2016 Školská pumpa 1ks, prekážka červená 4ks, preprava 27858162 MALUNET, s.r.o. Nádražní 414, 742 72 Mořkov Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/169 5782810001 284,07 29.2.2016 Telekomunikačné sluýby- 02/2016 00308595 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/168 3782749954 18,67 29.2.2016 Telekomunikačné služby- 02/2016 00308595 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 917 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/167 2782750054 152,76 29.2.2016 Telekomunikačné služby- 02/2016 00308595 Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/166 2016010 450,00 4.3.2016 Právna pomoc 42208564 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmiĺa Krajinčáková Blahová J.Hollého 1468/1, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/165 32016 595,00 8.3.2016 Vykonanie stavebných prác 46601252 Vladimír Riga Baničova 518/1, 949 11 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/164 160002 57,60 22.2.2016 Adjustáž ďakovných listov- 4ks 30889413 MART PRINT Martin Štěpánek Piesková 1060, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/163 2016092 28,22 3.3.2016 Činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/162 2016013 4200,00 22.2.2016 Vypracovanie statického posudku v rámci realizačného projektu prístavby Základnej školy vo Veľkom Záluží 31426867 IPROS spol. s.r.o. Kasalova 22, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/161 2016014 1188,00 22.2.2016 Vykreslenie výkresov jestvujúceho stavu a jestvujúceho projektu prístavby Základnej školy vo Veľkom Záluží do digitálnej formy 31426867 IPROS spol. s.r.o. Kasalova 22, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/160 2016015 1188,00 22.2.2016 Vykreslenie projektu stavby- prístavba Základnej školy vo Veľkom Záluží 31426867 IPROS spol. s.r.o. Kasalova 22, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/159 2016990235 943,37 1.3.2016 Množstvový zber 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95 144 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/158 2016990289 6238,50 1.3.2016 Služby spojené s komplexným nakladaním s odpadom 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce 204, 95 144 Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/157 82261328 36,72 29.2.2016 Pramenitá voda AquaPro 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod Furčou 7, 040 01 Košice Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/156 2016006 209,93 24.2.2016 Čistiace hygienické pomôcky - skladané utierky ZZ biele 10x150 4ks, TP Katrin 2vrst. 80ks, Floor univ. čistic zahr. 5l 2ks, metla cirokova 5x šitá 1ks, mikrovlákno floor 50x60 1ks, lopatka s gum.lištou s metličkou delux 1ks, tekuté mydlo antibakteriál 5l 2ks, uniabsorb utierka 38x34 110g 30ks, TK Katrin Economy 68m 36ks, Domestos 750ml 35ks, Obrúsky Prima Soft 33x33 100ks 30ks, výstražná tabuľa 1ks 35854481 Sanita Servis, s.r.o. Vajnorská 1322/73, 831 07 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/155 22016 473,22 25.2.2016 Potraviny 34456147 Potraviny, mäso Viera Súkenníková Dlhá 989, 925 53 Pata Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/154 216031 358,56 25.2.2016 Pracovná rovnošata UBO detská 6ks, menovka na UBO 6ks, traky s nápisom Hasiči 6ks, čiapka detská k UBO 10ks 36242781 PYROTEX, s.r.o. Dolné Orešany 93, 919 02 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/153 2016000018 48,05 26.2.2016 Mikroténové sáčky na zber psích exkrementov 1100ks 35935545 Komunálna technika s.r.o. Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/152 42016 120,00 29.2.2016 Trénovanie futbalu 16 hodín -02/2016 48008109 Pavol Cocher PAMA Hollého 1497/4, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/151 322016 345,00 16.2.2016 Klampiarske práce - oprava obecných budov 37645170 Jaroslav Bédi Školská 796, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
2016/150 16020205 182,52 24.2.2016 Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do čističky odpadových vôd 11781637 Nákladná doprava Bohuš Viskup Lehotská 12, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/149 801160006 4368,00 29.2.2016 Záloha- Cobra s PL/Rampa 8,6 m3 34119124 UT Umwelt und Transporttechnik. s.r.o. Galantská cesta 733, 925 63 Dolná Streda Prijatá Zaplatená 14.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF 2016/148 2160092 582,00 23.2.2016 Pracovné nohavice max.traky, blúza pracovná max, bezpečnostná obuv 34523561 Bc.Mária Žemberová- MARIMPEX Bratislavská 21, Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/147 2016000809 12,00 1.2.2016 Internet P&G 5G 2048/2011 - 02/2016 308595 P&A Computers, s.r.o Hlavná 695, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/146 516100662 53,53 10.2.2016 Chlieb TOP 1000g-9ks, Chlieb TOP 1000g-3ks, Chlieb TOP 1000g-4ks, rožok štandard 50g-90ks, strúhanka 500g-2ks, Chlieb TOP 1000g-6ks, Chlieb TOP 1000g-10ks,Chlieb TOP 1000g-10ks, Chlieb TOP 1000g-6ks,Chlieb TOP 1000g-5ks 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/145 516100913 74,49 19.2.2016 Chlieb TOP 1000g-5ks, strúhanka 500g-2ks, parížsky rožok-98ks, chlieb TOP 1000g-10ks, chlieb TOP 1000g-10ks, chlieb top 1000g-5ks, chlieb TOP 1000g-10ks, strúhanka 500g-3ks, chlieb TOP 1000g-6ks, veka KB 300g-4ks, chlieb TOP 1000g-9ks 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/144 610001397 132,24 8.2.2016 Kuracie rezne MR.T.B, kuracie stehná celé MR.T.B. 00308595 HSH s.r.o. Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/143 2016 207,95 31.1.2016 Členský príspevok do NRZO ZMOS 42120861 Regionálne združenie obcí ZMOS Jelšovce Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/142 316008 231,60 1.2.2016 Pranie prádla- Spoločenský dom, Materská škola, Obecný úrad 00607274 Psychiatrická nemocnica Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/141 04160018 158,40 1.2.2016 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30-1ks a kamery bez záznamu-1ks 00308595 EMPEMONT Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/140 201602 1184,40 15.2.2016 Dodávka asfaltovej recikláže a zásyp výtlkov na vymedzených úsekoch v obci Veľké Zálužie 33957908 Današ Vít - zemné a asfaltárske práce Vinohrady 575, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/139 8800308595 224,11 31.1.2016 Služby verejnosti poskytované Rozhlasom s televíziou Slovenska 00308589 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/138 22016 892,50 24.2.2016 Vykonanie stavebných prác v dvoch triedach v budove ZŠ Veľké Zálužie na druhom nadzemnom podlaží 46601252 Vladimír Rigo Baničova 518/1, 949 11 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/137 7601122824 262,45 7.2.2016 Telekomunikačné služby - 02/2016 00308595 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/136 22032016 190,00 17.2.2016 Akreditovaný kurz - Kontrolná činnosť v samospráva II.stupeň 0034006656 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum Farská 7, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/135 160041 80,16 12.2.2016 Vodomer 3/4, Plomba na vodomer 22819983 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23, 949 01, Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/134 2161101696 14,28 11.2.2016 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy k hudobým dielam na území SR vydaným MK SR 00178454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobým dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/133 7230647087 1495,73 31.1.2016 Spotreba elektrickej energie - 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/132 9000903786 127,00 31.1.2016 Poštovné 36631124 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/131 0852016 48,00 11.2.2016 Vrecia na odpad 40 mikro modré 500ks 45510393 BINS s.r.o. Vašinova 61, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/130 20160001 96,00 11.2.2016 Oprava vozidla Renault Megane NR 122 FA - olej, filter, stierače, práca. 34642668 Autodieľňa Tehlár Pavel Cintorínska 415, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/129 20160002 465,00 11.2.2016 Oprava vozidla WW Bora NR 858 BD, spojka komplet, čidlo, olej, filter, žiarovka, sviečka, termostat, práca. 34642668 Autodieľňa Tehlár Pavel Cintorínska 415, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF 2016/128 10160005 96,00 16.1.2016 Preprava autobusom na trase Veľké Zálužie-Preseľany a späť 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95 135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/127 10160007 96,00 6.1.2016 Preprava autobusom na trase Veľké Zálužie-Preseľany a späť 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/126 10160006 96,00 5.1.2016 Autobusová preprava na trase Veľké Zálužie-Nitra a späť 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/125 2016300001 233,20 11.2.2016 Písací stôl Asistent AS-021 čerešňa 344 Bez úchytky 36533793 Skippy Nitra,s.r.o. Rapatská 898, 951 35 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/124 8660003064 9686,05 31.1.2016 Spotreba vody 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/123 2781895800 248,52 31.1.2016 Telekomunikačné služby - 01/2016 00308595 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/122 2016034 417,60 9.2.2016 Toner Canon CRG-718C, toner OKI C5950K, Cartridge Canon PG-40, Cartridge Canon CL-41, Cartridge HP 650, Odp.nádobka Minolta WX-103 Bizhub C224/C284/C364, Brother Drum Unit DR-2100 pre HL-2140/2150N/2170W, Myš Microsoft Blue Track 3000 36359777 A&R s.r.o. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/121 8101600330 75,00 27.1.2016 Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2015/120 0034006656 15,00 3.2.2016 Seminár Ako pripraviť komunitný plán sociálnych služieb v obci 34006273 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre Farská 7, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/119 8004641266 33,19 31.1.2016 Úhrada škody na majetku 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/118 5781829718 18,67 31.1.2016 Telekomunikačné služby - 01/2016 00308595 Slovak Telekom, s.r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/117 7273469205 7,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Hlavná 859, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/116 7273468860 3,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Hlavná 672, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/115 7273468659 120,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Školská 788, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/114 7273468873 42,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Hlavná 366, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/113 7273468658 5,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Hlavná 366, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/112 7273468653 1930,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Podvinohrady 1071, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/111 7273468646 637,00 1.1.2016 Spotreba plynu - Hlavná 778, Veľké Zálužie - 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/110 2016 350,00 29.1.2016 Členský poplatok do Združenia obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy 0034006656 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Farská 7, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/109 3559010796 110,48 15.1.2016 Poistenie majetku 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s Samova 11, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF 2016/108 4419003287 516,72 15.1.2016 Poistenie majetku 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s Samova 11, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/107 3109000030 79,98 15.1.2016 Poistenie majetku 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s Samova 11, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/106 20160001 300,00 7.1.2016 Cestná posypová soľ 10kg vrecia 17706513 Milan Lukáč TITOZO Čajkovského 20, 949 11 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/105 3559010796 4,46 12.1.2016 Poistenie majetku 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s Samova 11, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/104 00308595 216,00 25.1.2016 Tréning v rámci vzdelávacieho projektu Manažérske vzdelávanie prednostov úradov miestnej samosprávy na obdobie 2015-2019 30843570 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR Námestie S.H. Vajanského č.1, 036 01 Martin Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/103 20012016 5,00 15.1.2016 Seminár Obec ako orgán krízového riadenia 0034006656 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Farská 7, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/102 2016003 310,00 20.1.2016 Dvere Maco Civica 80P biele, dvere MN/S interiérové, montážne práce 308595 Megadoor s.r.o. Priemyselná 4, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/101 F03/2016 75,00 13.1.2016 Oprava hudobného nástroja Akordeon Delícia Accord II. 34428275 Attila Nagy - LURA Vodárenská 44/15, 930 05 Gabčíkovo Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/100 21611561 11,29 29.1.2016 Kreatívny kufrík Jar/Veľká noc 36174319 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/99 7600167296 264,47 8.1.2016 Telekomunikačné služby - 01/2016 2020273893 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 28 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/98 20160096 42,60 21.1.2016 Materiál na krúžky CVČ - papier na scrapbooking, drevené ozdovy, memo post it bločky, nálepky A4 s glitrami, samolepiace kamienky, samolepky s glitter efektom, samolepky retro kitchen, samolepky vintage, štítky na označovanie šanónov a krabíc, vintage nálepka, samolepka čipkovaná, vintage kartičky na journaling, retro reklamný poster, textilná stuha, multifunkčná poduška na pečiatkovanie, washi páska 43103731 Mgr.Martina Valešová ProVisio Myslenická 3037/73, Pezinok 902 03 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/97 10160005 240,00 25.1.2016 Súčiastky na čerpadlo, RAL 9005 a RAL 3020 47672692 Ing.Imrich Morvay PRALAK J&I Pri strelnici 791/14, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/96 20160071 9,60 25.1.2016 Tabuľka A3 - Obecná 955, Veľké Zálužie 308595 POLYMEDIA s.r.o. Dvorčanská 59/C 94905 Nitra Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/95 7223572057 15,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 778, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/94 7223572058 95,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 778, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/93 7223572059 664,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 788, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/92 7223572060 205,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 951 35, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/91 7223572061 208,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Pri mlyne 254, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/90 7223572062 341,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Rínok 1242, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/89 7223572063 1871,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Podvinohrady 1071, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF 2016/88 7223572068 5,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 366, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/87 7223572069 116,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Školská 788, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/86 7223572269 3,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 672, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/85 7223572282 42,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 366, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/84 7223572056 617,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 778, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF 2016/83 7223572605 7,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Hlavná 859, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 85211 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/82 7223572599 186,00 1.2.2016 Spotreba plynu - Školská 852, Veľké Zálužie - 02/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 14.3.2016
DF2016/81 7273468648 98,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/80 7273468649 685,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/79 7273468647 15,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/78 7273468650 212,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/77 7273468651 215,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/76 7273469198 186,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/75 7273468652 352,00 25.1.2016 Plyn 01/2016 35815256 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/74 7468458677 23,98 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/73 7468458676 999,65 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/72 7468458675 293,90 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/71 7468458674 653,57 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/70 7468469528 5,98 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/69 7468475326 252,78 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/68 7468474917 76,36 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/67 7468471190 19,53 25.2.2016 El. energia 02/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/66 7200733528 296,16 29.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/65 7468431448 513,19 8.2.2016 El. energia 1-3/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/64 7468431449 23,98 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/63 7468431447 1197,30 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/62 7468431445 293,90 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/61 7468431446 999,65 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/60 7468431444 653,57 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/59 7428999428 19,53 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/58 7429005228 76,36 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/57 7429005797 252,78 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/56 7428996304 5,98 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/55 7428996305 36,91 8.2.2016 El. energia 01/2016 36677281 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/54 16010091 101,76 11.2.2016 Nakladanie a odvoz odpadu ČOV 11781637 Bohuš Viskup Lehotská 12, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/53 116 199,16 31.1.2016 Práce na cintorínoch a v dome smútku 01/2016 33707154 Silvester Blaho Za humnami 139, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/52 2016017 128,70 12.2.2016 Oprava vozidla 00198013 Poľnohospodárske družstvo Hlavná 1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/51 20160037 21,84 29.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 36111651 Ing. Viliam Kompas Martinská Dolina 21, 949 01 Nitra 1 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/50 12016 460,66 15.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 34456147 Súkeníková Viera Dlhá 989, 925 53 Pata Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/49 161000325 240,96 12.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Dlhá 989, 925 53 Pata Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/48 591600233 24,48 15.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/47 160065 693,46 5.2.2016 Hadica Fekálová, sťahovacia páska 40330745 Viliam Ružovič - Hydrakov Zlatomoravecká 216, 95175 Beladice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/46 022016 430,00 29.2.2016 Dodávka a montáž plastových okien OcÚ 32760027 Jozef Gavura J. Hollého 1343, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/45 0116014302 7136,00 27.2.2016 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/44 2016990122 943,37 11.2.2016 Množstvový zber 02/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 951 44 Výčapy Opatovce Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/43 2016030 54,00 16.2.2016 Toner pre HP CC532A, CRG718Y, CP2020/CM2320 yellow 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 91108 Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/42 2016029 108,00 16.2.2016 Toner Canon CRG719 3ks 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/41 2016019 299,00 15.2.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/40 2016028 1623,60 16.2.2016 Notebooky 2 ks 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/39 16400911 1116,00 5.2.2016 Stôl guľatý barový, prehoz na stôl 10 ks 44413467 B2B Partner, s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/38 2016048 28,22 2.3.2016 Faktúry za metodickú činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 02/2016 36824267 Rautex, s.r.o. 95135 Veľké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/37 2016000102 22,80 14.2.2016 Vývoz nádoby na odpad, prenájom nádoby 31434347 Envi-Geos Nitra Korytovská 20, 95141 Lužianky Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/36 516100179 79,97 17.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31412408 TOPEC, a.s. Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/35 12016 120,00 5.2.2016 Trénovanie futbalu 01/2016 48008109 Pavol Cocher PAMA Obecná 955, 95135 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/34 2016000834 561,30 11.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyslená 830/8, 924 01 Galanta Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/33 2016000836 297,08 12.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/32 160004 160,06 29.1.2016 Výmena vodomerov 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť Podhájska 23, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/31 04160002 158,40 3.2.2016 Prenájom panelu na meranie rýchlosti vozidiel a kamery bez záznamu na základe nájomnej zmluvy za 01/2016 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/30 2016011 76,80 3.2.2016 OKI Obrazový valec čierny pre C5850/5950 CVČ 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/29 012016 1188,63 21.1.2016 Montáž el. inštalácie v budove pošty 46757546 František Bernadič Podvinohrady 548, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/28 1600102 387,80 3.2.2016 DM - DHZ 41827449 Marcela Kavalková Faturová - Fire system 02321 Nižná Korňa č.501 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/27 10160003 96,00 1.2.2016 Preprava autobusom CVČ (Veľké Zálužie- Preseľany a späť) 44072384 Henrich Halveland Budín 961, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/26 12016 700,00 25.1.2016 Stavebné práce v kancelárii OKS 46601252 Vladimír Rigo Baničova 518/1, 949 11 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/25 591600003 24,48 25.1.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nad tratou 26, 060 01 Kežmarok Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/24 5012016 69,25 16.1.2016 Oprava kotla MŠ - základná položka, servisné práce, doprava, diferenčný spínač 35337001 Štefan Mesároš Plyncentrum Hornočermánska 29, 949 12 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/23 610000344 51,96 22.1.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31409890 HSH, s.r.o. Majer 236, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/22 2016002 450,00 15.1.2016 Právna pomoc 01/2016 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J. Hollého 1468/1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/21 0012016 415,20 26.1.2016 Príslušenstvo ku kamere - RODE NTG-1 MIC Rode, A145 LED light kamerové svetlo 44155778 AVsystems, s.r.o. Hraničná 18, 821 05 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/20 21600019 334,90 24.1.2016 Kuchynské náradie ŠJ MŠ 34153004 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Levická 7, 949 01 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/19 0216 720,00 25.1.2016 Geologické práce - orientačný inžinoerskogeologický prieskum pre stavbu - VZ - prístava ZŠ 36849260 WH Geotrend, s.r.o. Piaristická 2, 949 24 Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/18 360001 183,56 17.1.2016 Náhradné diely, DM 37215671 Mego Peter - Technokov Vinohrady 648, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/17 0022016 3497,00 25.1.2016 Geometrický plán (vysporiadanie ulíc Konopniská, Vinohrady) 44671181 GEOTOM, s.r.o. Rínok 256, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/16 2016011 28,22 13.2.2016 metodická činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP 01/2016 36824267 Rautex, s.r.o. 95135 Veľké Zálužie 487 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/15 2016000087 12,00 29.1.2016 Internet P&A 5G 2048/2011 za obdobie 01/2016 35976241 P&A Computers, s.r.o. Hlavná 695, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/14 2016000069 382,43 22.1.2016 ŠJ MŠ Potraviny 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Priemyselná 830/8, 924 01 Galanta Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/13 2016990077 6238,50 15.1.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 01/2016 37969358 Ponitiranske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odadmi 95144 Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/12 2016001 299,00 19.1.2016 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Liptovská 2719/3, 911 08 Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/11 20160277 350,00 18.1.2016 Systémová podpora Urbis 1-3/2016 36041688 MADE, s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/10 81230714 99,36 18.1.2016 Dezinfekcia dávkovačov, prenájom dávkovačov 1-3/2016 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Pod Furčou 7, 040 01 Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/9 12016 30,00 20.2.2016 Uprava itneriérových dverí atypických rozmerov 37446428 Maroš Benďák 95136 Lehota 638 Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2016/8 516100156 4,46 7.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31412408 TOPEC, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/7 360004 150,28 10.2.2016 Náhradné diely, DM 37215671 Mego Peter Technokov Vinohrady 698, 95135Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/6 2016990172 6238,50 11.2.2016 Komplexné nakladanie s odpadom 02/2016 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 95144 Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/5 2162200940 16,10 11.2.2016 Daňový doklad k ZF - Osvedčenie o abs. predpr. vzdelávania MŠ 31331131 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/4 516100499 76,15 28.2.2016 ŠJ MŠ Potraviny 31412408 TOPEC, a.s. Krušovská 1994, 95501 Topoľčany Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/3 204160035 29,00 31.1.2016 Služby WEB GIS 01/2016 36572161 GEODETICCA, s.r.o. Floriánska 19, 04001 Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/2 2016003 450,00 15.2.2016 Právne služby 01/2016 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová J. Hollého 1468/1, 95135 Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2016/1 4781829805 149,50 31.1.2016 Tel. poplatky 1/2016 Pevná sieť 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Legenda:           - Prijatá faktúra           - Odoslaná faktúra