Dotačné zmluvy

Dohoda o poskytnutí dotácie - Športový klub - Jaroslav Bozáň
12.12.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,1 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - Záchrana a Asistencia Záchranná, Matej Števík
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - Folklórna skupina Ujlačanka, Anna Baková
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - Miestny spolok SČK, Viera Škvareninová
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - Spevácky zbor Valaquenta, Tomáš Tkáč
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - MC Blšky, Martina Vavríková
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytovaní dotácie - DHZ, Marek Pintér
23.11.2016 pridal(a) stevikova
Naposledy upravil(a) stevikova 23.11.2016
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - NO MRAVEC, Gabriela Pavelová
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - Slovenský skauting, Dominik Moravčík
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - D.H. Zálužanka, Mical Vindiš
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - MO Matice Slovenskej, Gabriela Pavelová
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - Lukostrelecký klub, František Velčic
23.11.2016 pridal(a) stevikova
Naposledy upravil(a) stevikova 23.11.2016
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie- Lovecký spolok, Jozef Páleník
23.11.2016 pridal(a) stevikova
Naposledy upravil(a) stevikova 23.11.2016
.pdf
2,4 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - JDS Gizela Mížová
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Dohoda o poskytnutí dotácie - ZO Slovenského zväzu záhradkárov - Vladislav Omelina
23.11.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
2,3 MB

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Nová knižnica - nové knihy
10.11.2016 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 24.1.2017
.pdf
3,3 MB

Zmluva na poskytnutie dotácie na podporu kultúry
Nitriansky samsprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
3,9 MB

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Nadácia SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
4 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
Nitriansky samsprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
4,2 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
Nitriansky samsprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
13 MB

Zmluva o poskytnutí pospory z Enviromentálneho fondu
Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28 975, 90 Bánska Bystrica
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
11,7 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie
VITIS, o.z., Hlavná č.788, 951 35 Veľké Zálužie
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
3,4 MB

Zmluva č. 132/POD-ZD2-25/15
Slovenská agentúra životného prostredia Tajovského 28 975, 90 Bánska Bystrica
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
14,6 MB

Zmluva č.272/2016
Nitriansky samsprávny kraj Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6.10.2016 pridal(a) admin
.pdf
4,4 MB

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - ZSE
28.9.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
7,5 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
16.8.2016 pridal(a) admin
.pdf
3,9 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
16.8.2016 pridal(a) admin
.pdf
4 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
16.8.2016 pridal(a) admin
.pdf
4,2 MB

Zmluva č. 288 - Slovenská agentúra životného prostredia
16.8.2016 pridal(a) admin
.pdf
13 MB

Zmluva o poskytnutí inormácií z Enviromentálneho fondu
16.8.2016 pridal(a) admin
.pdf
11,7 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie - VITIS, o.z.
16.8.2016 pridal(a) admin
.pdf
3,4 MB

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva č.272/2016
21.7.2016 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 16.8.2016
.pdf
4,4 MB

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
Zmluva č. 132/POD-ZD2-25/15
16.10.2015 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 16.8.2016
.pdf
14,6 MB