Obchodné zmluvy

Dodatok č.4 k Zmluve o dodávke plynu
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
6.3.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,7 MB

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete
SPP - distribúcia, a.s.
15.2.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
9,2 MB

Zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV SO-02
PRESTA spol. s.r.o.
17.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
3,6 MB

Zmluva o dielo - ZoD. - Linetech s.r.o.
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,1 MB

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera z.p.
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
2,6 MB

Zmluva o výpožičke - č.KRHZ-NR-180-038/2016 - Ministerstvo vnútra SR
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
2,2 MB

Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve č. 0413/16/08763
26.4.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,3 MB

Zmluva o účelovom úvere ČSOB - 2016
26.4.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
5 MB

Zmluva o poskytnutí užívacích práv - Wolters Kluwer s.r.o.
Služba systému ASPI
19.4.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,4 MB

Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
4.4.2016 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 13.4.2016
.pdf
1,5 MB

Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie kanalizačnej siete
1.4.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
3,9 MB

Zmluva o dielo - Projektová dokumentácia ČOV
2.3.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
4 MB

Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
3.2.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,5 MB

Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
2.2.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
501 kB

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny
2.2.2016 pridal(a) komarnanska
.pdf
459 kB

Zmluva o dielo - Základná škola Veľké Zálužie
30.12.2015 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,3 MB

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
21.12.2015 pridal(a) komarnanska
.pdf
6 MB

Mandátna zmluva
7.12.2015 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,1 MB

Nájomná zmluva - Zamat Garden, s.r.o.
27.11.2015 pridal(a) komarnanska
.pdf
3,2 MB

Zmluva o výpožičke súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
9.11.2015 pridal(a) komarnanska
.pdf
2,5 MB

Zmluva o nájme pracovnej plošiny
9.10.2015 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,4 MB

Priloha č.1 Zmluvy
Položkovitý rozpočet
21.9.2015 pridal(a) biro_c
.pdf
1,1 MB

Zmluva o dielo
Výstavba chodníka -Hlavná cesta
29.6.2015 pridal(a) biro_c
.pdf
7 MB

Zmluva 25/11/14
o poskytovaní auditorských služieb
2.6.2015 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 15.7.2015
.pdf
1,7 MB

Zmluva o dodávke elektriny na rok 2015
10.2.2015 pridal(a) biro_c
Naposledy upravil(a) biro_c 10.2.2015
.pdf
7 MB

Zmluva o dielo
Dodávka a montáž umelého trávnika
12.9.2014 pridal(a) admin
.pdf
1 MB

Zmluva o dielo
9.9.2014 pridal(a) admin
.pdf
1,8 MB

Zmluva o poskytovaní nadštandardného odborného poradenstva
9.9.2014 pridal(a) admin
.pdf
862 kB

Zmluva - Zelená dedina (Program obnovy dediny)
1.8.2014 pridal(a) admin
.pdf
5,1 MB

Zmluva o dielo
Výstavba verejných rozvodov vody a kanalizácie ‐ pripojenie miestnej časti Titváň“
28.3.2014 pridal(a) admin
.pdf
198 kB

Intercontact_zmluva o dielo
18.3.2014 pridal(a) admin
.pdf
106 kB

Zmluva o správe a podpore webového sídla
14.2.2014 pridal(a) vitek
.pdf
996 kB

Sprostredkovanie kultúrneho podujatia
14.2.2014 pridal(a) vitek
.pdf
390 kB

Príkazná zmluva na reg.združenie ZMOS
14.2.2014 pridal(a) vitek
.pdf
841 kB

Zmluva o dielo TECHMONTSTAV
Rekonštrukcia energetického zdroja tepla ZŠ Veľké Zálužie
27.1.2014 pridal(a) vitek
.pdf
151 kB

Zmluva o prevádzkovaní obecného vodovodu
Zmluva o prevádzkovaní obecného vodovodu s f. EKOSTAVING
13.1.2014 pridal(a) vitek
.pdf
2,2 MB

Zmluva o spolupráci – HSH
9.11.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 9.11.2013
.pdf
28 kB

Zmluva o spolupráci – Psychiatrická nemocnica
26.júla.2013 - Zmluva o spolupráci - Psychiatrická nemocnica
9.11.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 9.11.2013
.pdf
30 kB

Zmluva o výkone správy bytov
28.decembra.2011 - Zmluva o výkene správy bytov
9.11.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 9.11.2013
.pdf
43 kB

Zmluva o poskytovaní stravy
20.februára.2013 - Zmluva o poskytovaní stravy
9.11.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 9.11.2013
.pdf
1,3 MB

Zmluva o poskytovaní služieb
13.marca.2013 - Zmluva o poskytovaní služieb - MUDr. Marián Šiška
9.11.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 9.11.2013
.pdf
37 kB

Licenčná zmluva
21.novembra.2012 - Licenčná zmluva MADE, s.r.o
9.11.2013 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 9.11.2013
.pdf
132 kB