Zmluvy o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služieb pre spracovanie projektu - IROP
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
23.2.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,7 MB

Zmluva o dielo - RealPlus Stav, s.r.o.
20.2.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
5,2 MB

Dodatok č.3 k poistnej zmluve 4419003287
Komunálna poisťovňa,a.s.
30.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
324 kB

Zmluva o dielo - Výroba a prevádza webového sídla
Galileo Corporation s.r.o.
17.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
2,7 MB

Zmluva o poskytnutí služieb - PROUNION
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,7 MB

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 911740981
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,6 MB

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 911740982
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,3 MB

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 903740982
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,3 MB

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 903740981
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,3 MB

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 911740984
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,3 MB

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 911740144
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
2,4 MB

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, 911417716
9.1.2017 pridal(a) komarnanska
.pdf
1,7 MB

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - RENAUDIT CONSULTING
12.12.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
5,2 MB

Zmluva číslo 03/06/16
3.6.2016 pridal(a) stevikova
.pdf
1,6 MB

Zmluva o poskytnutí služby GEODETICCA, s.r.o.
12.3.2015 pridal(a) admin
Naposledy upravené: 21.4.2016
.pdf
1,6 MB