Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

CHRÁŇME SEBA AJ OSTATNÝCH 1

CHRÁŇME SEBA AJ OSTATNÝCH

V súvislosti so šírením koronavírusu žiadame všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane k prijatým opatreniam REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V NITRE. Žiadame občanov, aby mali na pamäti základnú zásadu rúško – odstup – ruky, ktorú treba dodržiavať hlavne na úradoch, v obchodoch, v zdravotných zariadeniach a na všetkých verejných priestranstvách. Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie chrániť a tak prispejeme k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID – 19. celý text

náš tip | 21. 9. 2020 | Autor:
OZNAM PRE OBČANOV 1

OZNAM PRE OBČANOV

Firma Farma Slnko s.r.o. zasiela listy občanom Veľkého Zálužia s ponukou na odpredaj poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Veľké Zálužie. Táto firma uvádza vo svojom liste listy vlastníctva, na ktorých sa môžu nachádzať aj pozemky v intraviláne obce a pod domami občanov, preto prosíme občanov o obozretnosť. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:
ZRUŠENÁ VÝSTAVA 1

ZRUŠENÁ VÝSTAVA

Plánovaná Výstava ovocia, zeleniny a kvetov je zrušená. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:
OBECNÁ KNIŽNICA 1

OBECNÁ KNIŽNICA

Oznamujeme čitateľom, že od 23.9. - 25.9.2020 je Obecná knižnica zatvorená. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:
MC BLŠKY  1

MC BLŠKY

MC Blšky otvárajú 2 kurzy Malých muzikantov. celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor:
MC BLŠKY 1

BLŠÍ TRH

Materské centrum Blšky Vás v pondelok 28.9.2020 od 16:00 srdečne pozýva na Blší trh, ktorý sa uskutoční v Spoločenskom dome Veľké Zálužie. Príďte si výhodne nakúpiť detské oblečenie, obuv, hračky, knižky a iné.
Záujemcovia o predaj si môžu vopred rezervovať stôl na FB stránke Materského centra. Príspevok za predajné miesto je 2€. Predajcovia sa môžu začať rozkladať od 15.30 hod.
Počas konania Blšieho trhu je potrebné dodržiavať hygienické pokyny R-O-R : rúško, odstup a dezinfekcia rúk.

celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor:
2. ETAPA REALIZÁCIE OPTICKEJ SIETI V OBCI 1

2. ETAPA REALIZÁCIE OPTICKEJ SIETI V OBCI

Druhá etapa realizácie optickej siete v obci bude prebiehať do 31.12.2020
a to nasledovne na uliciach:
• Obecná ulica - Obecný Úrad - križovatka Obecná, Rapatská, Školská
• Obecná 862/11- Školská ulica
• Obecná - Obecný Úrad- Hlavná 853/46
• Veľká Urbankova (od Hlavná, Jednota po dom Veľká Urbankova 756/70)
• Malá Urbankova
• Agátová ( od Jednota po koniec Agátová)
• Rapatská ( križovatka Školská, Obecná - po Piesková) celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor:
OZNAM 1

OZNAM

V našej obci sme prijali opatrenia:
1. Krízový štáb obce Veľké Zálužie rozhodol ZATVORIŤ CVČ Slniečko a Spoločenský dom vo Veľkom Záluží.
2. Následne v priestoroch CVČ, spoločenskom dome a obecnom úrade prebehla celková dezinfekcia.
Zamedzme šíreniu COVID-19 a osvojme si základnú zásadu R-O-R: RÚŠKO - ODSTUP - RUKY celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:
TELEFÓNA ÚSTREDŇA OcÚ 1

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA OcÚ

Automatické prepojenie telefónnej ústredne na Klientskom centre. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:
POMÔŽME NAŠEJ OBCI A HLASUJME 1

POMÔŽME NAŠEJ OBCI A HLASUJME

Program podpory lokálnych komunít CJ Nitra - Veľké Zálužie celý text

ostatné | 18. 8. 2020 | Autor:
Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov 5

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov

Obec pod vedením starostu p. Milana Bíra vypracovala a podala projekt s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie“. Obec následne získala dotáciu prostredníctvom NFP z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania odpadov.
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt bola schválená v objeme 411.408,00 Eur. Z toho príspevok z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu je 390.837,60 Eur a spoluúčasť obce na financovaní projektu predstavuje sumu 20.570,40 Eur.
celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor:
Všeobecné opatrenia v súvislosti s Covid-2019 3

Všeobecné opatrenia v súvislosti s Covid-2019

Podrobnosti o opatreniach nájdete v prílohách tohto oznamu.
(príloha 34 x)
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
Online listovač knihy Čarovná dolná Nitra 1

Online listovač knihy Čarovná Dolná Nitra

Ponúkame vám k nahliadnutiu Online listovač knihy Čarovná Dolná Nitra. celý text

ostatné | 27. 2. 2020 | Autor:
Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia 1

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia

Celý PREVENTÍVNO-METODICKÝ MATERIÁL - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb a spôsob ich zabezpečenia nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 23. 1. 2020 | Autor:
Pomáhame zachraňovať ľudské životy 1

Pomáhame zachraňovať ľudské životy

Ľudský život je veľmi krehký a pevné zdravie je dar, ktorého sa každému nedostalo. Obec Veľké Zálužie si túto skutočnosť plne uvedomuje a svojím aktívnym prístupom chce pomáhať zachraňovať ľudské životy.
Obec Veľké Zálužie preto zakúpila prenosný plnoautomatický AED defibrilátor, ktorý bude vedieť použiť každý občan, ktorý sa dostane do situácie poskytnúť prvú pomoc.
AED defibrilátor bude umiestnený na vrátnici Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, kde je stála 24 hodinová služba.
celý text

ostatné | 24. 10. 2019 | Autor:

EUSTREAM, a.s. oznamuje

Oznamujeme Vám, že Eustream, a.s. sprístupnil aplikáciu eVyjadrenia pre stavebné konanie. celý text

ostatné | 19. 6. 2019 | Autor:
MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE 1

MOBILNÁ APLIKÁCIA - V OBRAZE

Vážení spoluobčania, na našej web stránke sme pre Vás pripravili novú službu, ktorú ocenia hlavne tí, ktorí chcú byť informovaní o aktualitách nášho webu. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor:
Informácie e-mailom

INFORMÁCIE e-mailom

Vážení spoluobčania,
na našej novej web stránke sme pripravili pre Vás novú službu, ktorú ocenia hlavne tí, ktorí sú cez deň v práci a väčšinu hlásení obecného rozhlasu nepočujú. Ak chcete dostávať na svoju e-mailovú adresu hlásenia obecného rozhlasu, stačí ak na obecnej stránke www.velkezaluzie.eu do okienka “INFORMÁCIE MAILOM“ napíšete svoju e-mailovú adresu a dáte odoslať. Veríme, že budete s touto službou spokojní. celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: