Navigácia

Obsah

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov

Typ: ostatné
Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov 5Obec pod vedením starostu p. Milana Bíra vypracovala a podala projekt s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie“. Obec následne získala dotáciu prostredníctvom NFP z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania odpadov.
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt bola schválená v objeme 411.408,00 Eur. Z toho príspevok z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu je 390.837,60 Eur a spoluúčasť obce na financovaní projektu predstavuje sumu 20.570,40 Eur.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.


Vytvorené: 14. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2020 15:20
Autor: