Obsah

JARNÁ BRIGÁDA, 9.4.2019

Na JARNEJ BRIGÁDE v našej obci sa tento rok zúčastnilo celkovo 45 účastníkov a to nielen členovia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Veľkom Záluží ale i občania obce a okolia. Počasie im prialo, slniečko hrialo a tak plní energie sa pustili do upratovania a čistenia miest v obci. Vyčistili nielen okolie nového a starého cintorína, či dome smútku, priestor okolo kontajnerov, ale i miesta okolo hrobov. Vysekali a vypílili kríky, vyčistili chodníky a trávnaté plochy okolo MŠ. Ďalšia skupina čistila okolie pri COOP Jednota a nezabudli ani na okolie spoločenského domu. Pán starosta poďakoval účastníkom brigády za odvedenú prácu a pozval ich na posedenie pri chutnom guláši.
Všetkým účastníkom brigády, ktorí sa postarali o skrášlenie našej obce ĎAKUJEME a veríme, že počet účastníkov takýchto akcií sa bude zvyšovať.
Foto: Cyprián Bíro