Navigácia

Obsah

STAROSTOVSKÁ KVAPKA KRVI, 17.10.2019

Obec Veľké Zálužie v spolupráci s Miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža vo Veľkom Záluží ďakuje všetkým darcom a prvodarcom, ktorí sa dňa 17.10.2019 zapojili do Akcie "Starostovská kvapka krvi 2019" a darovali túto vzácnu tekutinu. Na odbere krvi sa zúčastnilo 56 darcov, z toho boli 2 prvodarcovia. Starosta obce by sa rád poďakoval aj členkám a členom MO SČK za ich prácu pri organizačnom zabezpečení akcie, ako aj členom tímu z Mobilnej odberovej jednotky Národnej transfúznej stanice, ktorá ober krvi odborne zabezpečovala.
Foto: Cyprián Bíro