Obsah

Valentínska kvapka krvi

Na odbere krvi sa zúčastnilo 53 darcov z toho boli 3 prvodarcovia.
Foto:Cyprián Bíro