Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Správy

ZRUŠENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 1

ZRUŠENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Oznamujeme občanom, že z dôvodu obmedzenia slobodného pohybu od 24.10.2020 do 01.11.2020 sa 14. zasadnutie OZ konať nebude.
Za pochopenie ďakujeme celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
ZBERNÝ DVOR - ZATVORENÝ 1

ZBERNÝ DVOR - ZATVORENÝ

Zberný dvor Čikoška do odvolania je ZATVORENÝ celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 1

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

Vážení spoluobčania,
obec na základe výzvy OÚ Nitra hľadá dobrovoľníkov na administratívne a pomocné práce a zdravotníkov na tri odberné miesta v obci Veľké Zálužie počas celoplošného testovania na COVID-19 v dňoch 30.10. - 01.11. 2020.
Nahlásiť sa môžete aj s uvedením pozície
dnes 26.10. do 11.45h
pani V. Andrášikovej mailom:
andrasikova@velkezaluzie.eu alebo telefonicky
na referát civilnej ochrany 0911/740 984
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
UZNESENIE VLÁDY SR č.678 z 22.10.2020 1

UZNESENIE VLÁDY SR č.678 z 22.10.2020

Opatrenia vlády SR z 22.10.2020 nájdete v prílohe.

celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor:
Pozvánka na 14. zasadnutie OZ 1

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ

Starosta Obce Veľké Zálužie vás pozýva na 14. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.10.2020 o 17,30 hod. v spoločenskom dome. Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:
Registrácia chovu ošípaných  1

Registrácia chovu ošípaných

Podrobné informácie o registrácii nájdete v prílohách tohto oznamu. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:
Hrobové miesta bez nájomnej zmluvy 1

Hrobové miesta bez nájomnej zmluvy


ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:
Našiel sa bicykel 1

Našiel sa bicykel

Našiel sa detský bicykel. Majiteľ si ho môže prísť zobrať na ul. Obecná 863. celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:
Pošta Veľké Zálužie - oznam  1

Pošta Veľké Zálužie - oznam

Pošta vo Veľkom Záluží, oznamuje občanom, že dňa 30.10.2020 bude z dôvodu odstávky elektrickej energie, otvorená iba do 11.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor:
PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V OBCI 1

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V OBCI

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ oznamuje občanom, že dňa 30.10.2020 bude prerušenie distribúcie elektriny. Distribúcia elektriny bude prerušená v jeden deň v troch rôznych časoch. Presný čas a ulice na ktorých bude prerušená dodávka nájdete v prílohách tohto oznamu. celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor:
PORUCHA MIESTNEHO ROZHLASU 1

PORUCHA MIESTNEHO ROZHLASU

OBECNÝ ROZHLAS MÁ ROZSIAHLU PORUCHU, KTORÁ SI VYŽADUJE DLHŠÍ ČAS OPRAVY.
OZNAMY OBECNÉHO ROZHLASU, BUDÚ ZVEREJNENÉ NIELEN NA WEBOVOM SÍDLE OBCE, ALE AJ NA FB STRÁNKE OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE.
ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.
celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor:
#

VÝVOZ KONÁROV

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o vývoz konárov, že konáre môžu začať vyvážať pred svoje domy až po Sviatku všetkých svätých - od 3.11.2020.
Zamestnanci obce začnú konáre vyvážať od 4.11.2020.
Zároveň oznamujeme občanom, že na uliciach kde sa už vývoz uskutoční sa opätovne konať nebude.

Žiadame občanov, aby konáre sústreďovali na jednom mieste tak, aby neobmedzovali svojich susedov a cestnú premávku.
Občania, ktorí nechcú čakať si môžu konáre odviesť na skládku na ZAVAŽ.
celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor:
ODPOČET VODOMEROV 1

ODPOČET VODOMEROV

Oznamujeme občanom, že od 12.10 budú pracovníci obce vykonávať odpočet vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty a zabezpečili si svojich psov.
V prípade nedostupnosti môžete využiť nahlásenie stavu vodomeru mailom.
celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
ÚHRADA DANÍ A POPLATKOV 2

ÚHRADA DANÍ A POPLATKOV

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a poplatok za vodu, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania.
Využite bezhotovostnú platbu, prípadne nás kontaktujte mailom: vkolarikova@velkezaluzie.eu celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
ČISTENIE A RENOVOVANIE HROBOV 1

ČISTENIE A RENOVOVANIE HROBOV

Firma RENOVÁCIA POVRCHOV komplexne čistí a renovuje hroby a pomníky od 65 €
Telefónny kontakt 0919/142 221
celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor:
MUDr. ŠIŠKA OZNAMUJE 1

MUDr. ŠIŠKA OZNAMUJE

Prosíme pacientov s príznakmi infekcie dýchacích ciest (kašeľ,nádcha, bolesť hrdla, teplota a pod.), aby nás kontaktovali iba TELEFONICKY.
Návšteva ambulancie až po dohovore s lekárom.
Tel.kontakt:037/6592503 alebo 0904189710.
Lieky prosíme objednávať cez portál zdravieonline.sk/siska
alebo telefonicky.
celý text

ostatné | 1. 10. 2020 | Autor:
OZNAM pre členov Poľnohospodárskeho družstva Veľké Zálužie 1

OZNAM pre členov Poľnohospodárskeho družstva Veľké Zálužie

Urbársky spolok Veľké Zálužie oznamuje svojim členom,
že nájomné za rok 2019 a 2020 sa začne vyplácať v mesiaci október v priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Veľké Zálužie. celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:
TELEFÓNNA ÚSTREDŇA OcÚ 1

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA OcÚ

Automatické prepojenie telefónnej ústredne na Klientskom centre. celý text

ostatné | 25. 9. 2020 | Autor:
OZNAM PRE OBČANOV 1

OZNAM PRE OBČANOV

Firma Farma Slnko s.r.o. zasiela listy občanom Veľkého Zálužia s ponukou na odpredaj poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Veľké Zálužie. Táto firma uvádza vo svojom liste listy vlastníctva, na ktorých sa môžu nachádzať aj pozemky v intraviláne obce a pod domami občanov, preto prosíme občanov o obozretnosť. celý text

ostatné | 24. 9. 2020 | Autor:
CHRÁŇME SEBA AJ OSTATNÝCH 1

CHRÁŇME SEBA AJ OSTATNÝCH

V súvislosti so šírením koronavírusu žiadame všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne a disciplinovane k prijatým opatreniam REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V NITRE. Žiadame občanov, aby mali na pamäti základnú zásadu rúško – odstup – ruky, ktorú treba dodržiavať hlavne na úradoch, v obchodoch, v zdravotných zariadeniach a na všetkých verejných priestranstvách. Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie chrániť a tak prispejeme k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID – 19. celý text

ostatné | 21. 9. 2020 | Autor:
2. ETAPA REALIZÁCIE OPTICKEJ SIETI V OBCI 3

2. ETAPA REALIZÁCIE OPTICKEJ SIETI V OBCI

Druhá etapa realizácie optickej siete v obci bude prebiehať do 31.12.2020
a to nasledovne na uliciach:
• Obecná ulica - Obecný Úrad - križovatka Obecná, Rapatská, Školská
• Obecná 862/11- Školská ulica
• Obecná - Obecný Úrad- Hlavná 853/46
• Veľká Urbankova (od Hlavná, Jednota po dom Veľká Urbankova 756/70)
• Malá Urbankova
• Agátová ( od Jednota po koniec Agátová)
• Rapatská ( križovatka Školská, Obecná - po Piesková)
• Pivovarská celý text

ostatné | 11. 9. 2020 | Autor:
OZNAM 1

OZNAM

V našej obci sme prijali opatrenia:
1. Krízový štáb obce Veľké Zálužie rozhodol ZATVORIŤ CVČ Slniečko a Spoločenský dom vo Veľkom Záluží.
2. Následne v priestoroch CVČ, spoločenskom dome a obecnom úrade prebehla celková dezinfekcia.
Zamedzme šíreniu COVID-19 a osvojme si základnú zásadu R-O-R: RÚŠKO - ODSTUP - RUKY celý text

ostatné | 8. 9. 2020 | Autor:
NOVOOTVORENÉ PÁNSKE HOLIČSTVO 1

NOVOOTVORENÉ PÁNSKE HOLIČSTVO

Novootvorené holičstvo vo Veľkom Záluží na ulici Dlhý rad 148/1 oznamuje prevádzkové hodiny:
pondelok až piatok od 10.00 do 20.00h
sobotu od 10.00 do 14.00h.
Objednať sa môžete na t.č. 0949/481 254 celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:
PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA 1

PREDAJ PALIVOVÉHO DREVA

Spoločnosť Jurtin s.r.o. z Veľkého Zálužia ponúka na predaj tvrdé palivové drevo v dĺžke 2 alebo 4m. Cena dreva za priestorový meter je 32 €. Cena za dopravu bude upresnená individuálne podľa miesta vykládky po telefonickej dohode. Objednávky prijímame na tel. čísle 0902/326 742. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor:
Predaj maku 1

Predaj maku

Pani Peniašková ponúka na predaj mak modrý v cene 5€/kg a mak biely v cene 10€/kg. Záujemcovia si môžu mak zakúpiť na adrese Okružná č.d. 423 vo Veľkom Záluží. celý text

ostatné | 14. 8. 2020 | Autor:
Všeobecné opatrenia v súvislosti s Covid-2019 11

Všeobecné opatrenia v súvislosti s Covid-2019

Podrobnosti o opatreniach nájdete v prílohách tohto oznamu.
(príloha 38 x)
celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor:
INFORMÁCIE e-mailom 3

INFORMÁCIE e-mailom

Vážení spoluobčania,
na našej novej web stránke sme pripravili pre Vás novú službu, ktorú ocenia hlavne tí, ktorí sú cez deň v práci a väčšinu hlásení obecného rozhlasu nepočujú. Ak chcete dostávať na svoju e-mailovú adresu hlásenia obecného rozhlasu, stačí ak na obecnej stránke www.velkezaluzie.eu do okienka “INFORMÁCIE MAILOM“ napíšete svoju e-mailovú adresu a dáte odoslať. Veríme, že budete s touto službou spokojní. celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: