Navigácia

Obsah

OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU

Typ: ostatné
OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU 2V posledných dňoch sa množia sťažnosti na kvalitu pitnej vody z verejného vodu, najmä jej zakalenie.

Podľa § 24 ods. 1 zák. č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov môže odberateľ odoberať vodu z verejného vodovodu len na účely dohodnuté v zmluve o dodávke vody, t.j. na účely spotreby pitnej vody.

       Zakalenie vody je spôsobené zvýšenou spotrebou  vody pri hromadnom napúšťaní bazénov a polievaní záhrad. Väčší tlak vody  spôsobuje zakalenie vody a vyplavovanie nánosov v potrubí. Voda sa ustáli pri znížení jej celkovej spotreby.  

      Každý z nás si musí uvedomiť, že pitnou vodou treba šetriť a nakladať s ňou hospodárne a úsporne, tak ako to hovorí VZN č. 1/1999 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce.

                                                                                                                                            Ďakujeme za pochopenie.

 


Vytvorené: 8. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2021 08:34
Autor: JNE