Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Správy

VIANOČNÉ TRHY A PRIVÍTANIE MIKULÁŠA 2

VIANOČNÉ TRHY A PRIVÍTANIE MIKULÁŠA

Milí Zálužania,
pravú vianočnú atmosféru v našej obci zažijeme v piatok, 6.12.2019 o 17.00 hod., kedy MIKULÁŠ pred spoločenským domom rozsvieti vianočný stromček a tak otvorí VIANOČNÉ TRHY, na ktorých sa bude šíriť vôňa horúcich nápojov, predvianočných sladkostí a rôznych dobrôt.

V sobotu, 7.12.2019 o 14.30 hod. Vás pozývame na VIANOČNÉ TRHY, kde okrem predajných stánkov s vianočným tovarom ponúkajú aj tradičný vianočný punč, varené víno, medovinu a iné vianočné dobroty. To všetko si môžete vychutnať počas kultúrneho programu, ktorý sa bude konať pred spoločenským domom.
V programe vystúpia:
Deti z materskej školy, žiaci základnej školy, Folklórna skupina Drienka, Ujlačanka a Jaročan, Hudobná skupina BRILIANT a JERRY BAND.
celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
Ponuka práce 1

Ponuka práce

Spoločnosť Index Nosluš obsadzuje voľné pracovné miesta v meste Nitra. Jedná sa o pozície operátor výroby a vodič vysokozdvižného vozíka.

celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
MUDr. Šiška  1

MUDr. Šiška

MUDr.Šiška oznamuje občanom, že očkuje proti chrípke. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
Odpočet vodomerov 1

Odpočet vodomerov

Oznamujme občanom, že zamestnanci obce vykonávajú odpočet vodomerov. Preto prosíme občanov, aby im sprístupnili svoje vodomery a zabezpečili si svojich psov. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
OZNAM 1

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dňa 12.11.2019, t.j. v utorok budú obecný úrad a klientske centrum z dôvodu interného školenia zatvorené. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor:
UPOZORNENIE od Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre  1

UPOZORNENIE od Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných na parkoviskách pred a počas dňa Sviatku všetkých svätých a dňa Pamiatky zosnulých.
celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
Evidencia ošípaných 1

Evidencia ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra v súvislosti s nepriaznivou nákazovou situáciou Afrického moru ošípaných v susediacich štátoch a najmä na Slovensku upozorňuje chovateľov jednej a viacej ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných.
Jedná sa o chov čo i len jedného kusa ošípanej aj pre vlastnú spotrebu.
O povinnostiach chovateľov bližšie hovorí zákon č. 39/2007 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Pri porušení ustanovení zákona sa chovateľ dopúšťa priestupku a bude mu uložená pokuta od 100 do 400 €.
V prípade potreby Obecný úrad Veľké Zálužie poskytne chovateľom tlačivá k registrácii chovu ošípaných, ktoré si môžu vyzdvihnúť v klientskom centre.

celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
NA ULJACKEJ VEŽI 1

NA UJLACKEJ VEŽI

Obec Veľké Zálužie a Základná škola vo Veľkom Záluží Vás pozývajú na 7. ročník prehliadky ľudových piesní NA UJLACKEJ VEŽI s cimbalovou hudbou Ponitran, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 24.11.2019 o 15.30 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží.
Vstup je voľný. celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
OZNAM  1

OZNAM

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady a poplatok za vodu, aby tak urobili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania a neplatiči za vodu budú odpojení z verejného vodovodu. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor:
OZNAM 2

OZNAM

Žiadame občanov, ktorí majú väčšie množstvo odpadu polystyrénu z prestavby alebo zatepľovania rodinných domov, aby ho nedávali do smetných nádob na komunálny odpad, ani do žltých nádob určených na plasty. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor:
Povinnosti vlastníka psa  1

Povinnosti vlastníka psa

Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor:
UPOZORNENIE 1

UPOZORNENIE

Vyzývame občanov a nájomníkov hrobových miest k obnoveniu neplatných nájomných zmlúv na hrobové miesta, k úhrade nedoplatkov a poplatkov na nasledujúce obdobie za hrobové miesta. Občania ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, sú povinní túto zmluvu uzatvoriť v čo najkratšom čase v Pohrebných službách vo Veľkom Záluží. Hrobové miesta bez nájomnej zmluvy budú ponúknuté novým záujemcom.
celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: