Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Správy

Úprava úradných hodín  1

Úprava úradných hodín


ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
Vývoz separovaného zberu  1

Vývoz separovaného zberu

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber oznamuje občanom, že z dôvodu extrémne horúceho letného počasia, upravuje termín vývozu odpadu na 4,00 hodinu rannú. Toto opatrenie bude platiť až do odvolania.
Za pochopenie ďakujeme celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
OZNAM 1

OZNAM

Dôrazne žiadame občanov, aby nevyvážali bio odpad, haluzinu a iný odpad na čističku odpadových vôd na ulicu Pod kaštieľom. Náhradná skládka na haluzinu je vytvorená na ulici Zavaž za firmou BH METAL, t. j. kovošrot. Skládka je určená výlučne na haluzinu! Z tohto dôvodu dôrazne žiadame občanov, aby na skládku nevyvážali žiadny iný odpad. celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor:
OZNAM  1

OZNAM

Dôrazne žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na zbernom dvore a nenechávali odpad pohodený pred bránou zberného dvora mimo otváracích hodín. celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor:
Oznam 1

Oznam

Žiadame občanov, ktorí majú väčšie množstvo odpadového polystyrénu z prestavby alebo zatepľovania rodinných domov, aby ho nedávali do smetných nádob na komunálny odpad, ani do žltých nádob určených na plasty. Polystyrén je potrebné odviezť na zberný dvor vo Veľkom Záluží, kde bude samostatne separovaný. V prípade, že máte tohto odpadu viac, môžete ho vyviezť priamo na prevádzku firmy ENVI-GEOS do Lužianok. celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor:
ZÁKAZ VYPAĽOVANIA A SPAĽOVANIA 1

ZÁKAZ VYPAĽOVANIA A SPAĽOVANIA

Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor:
UPOZORNENIE 1

UPOZORNENIE

Vyzývame občanov a nájomníkov hrobových miest k obnoveniu neplatných nájomných zmlúv na hrobové miesta, k úhrade nedoplatkov a poplatkov na nasledujúce obdobie za hrobové miesta. Občania ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, sú povinní túto zmluvu uzatvoriť v čo najkratšom čase v Pohrebných službách vo Veľkom Záluží. Hrobové miesta bez nájomnej zmluvy budú ponúknuté novým záujemcom.
celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: