Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Správy

Západoslovenská distribučná - oznam 1

Západoslovenská distribučná - oznam

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že od 20.01.2020 do 25.01.2020 bude pán Šedovič vykonávať odpočet elektrickej energie na južnej strane obce. Zároveň prosí občanov o sprístupnenie elektromerov. Odpočty budú vykonávané nasledovne: celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor:
UPOZORNENIE 1

UPOZORNENIE

Dôrazne žiadame občanov, aby si bezodkladne označili svoje domy súpisným a orientačným číslom. Občania, ktorí si ešte neprevzali tabuľku s orientačným číslom, môžu tak urobiť denne na klientskom centre Obecného úradu počas úradných hodín. celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor:
USMERNENIE   PRE   DAŇOVNÍKOV 1

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV


ostatné | 10. 1. 2020 | Autor:
Predaj 1

Predaj

Pán Križan ponúka na predaj 4 kolesá aj s diskami plus 2 samostatné plášte na Fiat Punto. Kto má záujem, môže sa informovať na t.č. 0910 329 562 alebo na ulici Titváň č.d. 1431. celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:
OZNAM  2

OZNAM

Od 1.12.2019 sa obec Veľké Zálužie stáva správcom miestnych pohrebísk Veľké Zálužie.
Z tohto dôvodu nastávajú zmeny pri administratívnych činnostiach spojených s prevádzkou pohrebísk v obci. Všetky administratívne úlohy sa presunuli od doterajšieho správcu cintorína p. Blahu na Obecný úrad Veľké Zálužie. Tu vybavíte všetky administratívne úkony.
celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor:
Evidencia ošípaných 1

Evidencia ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra v súvislosti s nepriaznivou nákazovou situáciou Afrického moru ošípaných v susediacich štátoch a najmä na Slovensku upozorňuje chovateľov jednej a viacej ošípaných na povinnosť registrácie chovu ošípaných.
Jedná sa o chov čo i len jedného kusa ošípanej aj pre vlastnú spotrebu.
O povinnostiach chovateľov bližšie hovorí zákon č. 39/2007 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Pri porušení ustanovení zákona sa chovateľ dopúšťa priestupku a bude mu uložená pokuta od 100 do 400 €.
V prípade potreby Obecný úrad Veľké Zálužie poskytne chovateľom tlačivá k registrácii chovu ošípaných, ktoré si môžu vyzdvihnúť v klientskom centre.

celý text

ostatné | 31. 10. 2019 | Autor:
OZNAM  1

OZNAM

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady a poplatok za vodu, aby tak urobili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania a neplatiči za vodu budú odpojení z verejného vodovodu. celý text

ostatné | 25. 10. 2019 | Autor:
Povinnosti vlastníka psa  1

Povinnosti vlastníka psa

Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: