Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Správy

Poďakovanie darcom krvi 1

Poďakovanie darcom krvi

Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Transfúzna stanica Nitra a Obec Veľké Zálužie ďakujú všetkým darcom a prvodarcom, ktorí dnes prispeli týmto krásnym gestom k záchrane mnohých životov. Darovať krv prišlo 51 darcov a z toho 5 prvodarcov. Všetkým ešte raz ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor:
#

MUDr. Šiška - dovolenka

MUDr. Šiška oznamuje občanom, že od 6.7.2020 do 10.7.2020 bude mať dovolenku. Zastupuje MUDr. Bábiková nasledovne:
celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor:
Futbalový turnaj 2

Futbalový turnaj

Futbalový klub FC31 Jarok a starosta obce Jarok, Vás pozývajú na futbalový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 04.07.2020 o 13.30 hod. na futbalovom ihrisku v Jarku s nasledovným programom:
celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
MUDr. Krčmáriková - dovolenka 1

MUDr. Krčmáriková - dovolenka

MUDr. Krčmáriková oznamuje rodičom, že od 02.07.2020 do 10.07.2020 bude mať dovolenku. Zastupuje MUDr. Pristachová v ZS Rišňovce. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
#

Realizácia optickej siete v obci

Oznamujeme občanom, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prostredníctvom spoločnosti Staving Levice s.r.o. začala v obci Veľké Zálužie realizovať optickú sieť „INS_FTTH_VZAL_Veľké Zálužie “ - 1. etapa na nasledovných uliciach:
celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor:
#

DARUJ KVAPKU KRVI

Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA DARCOV KRVI vás Miestna organizácia Slovenského červeného kríža vo Veľkom Záluží pozýva na odber kvi, ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2020, t.j. v piatok v čase od 8.00 do 11.00 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží. celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor:
OZNAM 7

OZNAM

Oznamujeme občanom, že obecný úrad a klientske centrum budú od pondelka 15.06.2020 otvorené nasledovne: celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor:
VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH  UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA 1

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA

Obec Veľké Zálužie, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín OcÚ. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Jana Nevínová
UPOZORNENIE 4

UPOZORNENIE

Dôrazne žiadame občanov, aby nevyvážali konáre, ani žiadny iný odpad na priestranstvo pred čističkou odpadových vôd z dôvodu, že pozemok je potrebné dať do pôvodného stavu a odovzdať jeho majiteľovi, ktorý menovaný pozemok poskytol obci na tento účel, iba na určitý čas. Konáre a haluzinu je potrebné odvážať výlučne na novootvorené priestranstvo, ktoré sa nachádza na Zavaži za firmou BMS. Zároveň prosíme občanov, aby na Zavaž nevyvážali iný odpad, okrem bio odpadu. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
SKAUTSKÁ POMOC 1

SKAUTSKÁ POMOC

Skauti z Veľkého Zálužia ponúkajú možnosť zrealizovať nákup základných
vecí a potravín pre starých, chorých, mamičky s deťmi a ostatných, ktorí takúto pomoc potrebujú.

Odovzdanie nákupu prebehne bezkontaktne.

Telefónne číslo: 0904/208 169 alebo 0948/733 400
prípadne emailom: skautska.pomoc@gmail.com celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: