Navigácia

Obsah

Miestny rozhlas

Správy

Našlo sa šteniatko 1

Našlo sa šteniatko

Našlo sa šteniatko čiernohnedej farby. Majiteľ sa môže informovať vo firme KOVEX na ul. Rínok alebo na obecnom úrade. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
ENVI-GEOS  1

ENVI-GEOS

Spoločnosť ENVI-GEOS príjme do pracovného pomeru pracovníkov s oprávnením na VZV. Nástupný plat je 800 € v hrubom.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 0904 852 251 alebo osobne v sídle spoločnosti Korytovská 20, Lužianky.
celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
POŠTA  1

POŠTA


ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
Západoslovenská distribučná - OZNAM 1

Západoslovenská distribučná - OZNAM

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že od 19.01. do 27.01.2019 bude vykonávať odpočty elektrickej energie. Z tohto dôvodu žiadajú občanov o sprístupnenie elektromerov. V tomto termíne budú odpočty na uliciach: Titváň, Družstevná, Hlavná, Dlhý rad, Za humnami, Pažiť, Rínok, Pod kaštieľom, Kúty, Tichá, Pri mlyne, Spojovacia, J. Hollého, Okružná, Cintorínska, Fabrická, Jarocká, Majer, J. Petroviča, Kostolná a ul. Poľná. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:
Výzva 1

Výzva

Prosíme obyvateľov obce, aby autami neparkovali na uliciach, ale vo vlastných dvoroch. Parkovanie na uliciach spôsobuje problémy s udržiavaním ciest v zimnom období z dôvodu čistenia zasnežených ciest. V prípadoch, keď občania aj naďalej budú parkovať na uliciach, bude obec nútená pristúpiť k dôsledným opatreniam, a to odtiahnutiu vášho automobilu. Za spoluprácu a pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:
Oznam pre občanov 1

Oznam pre občanov

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad vo Veľkom Záluží začne daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad na rok 2019 vyberať až od 18. marca 2019. Zatiaľ sa v hotovosti prijímajú iba platby za staré nedoplatky z roku 2018 a ďalších rokov a ostatné poplatky ( napríklad správne poplatky za rybárske lístky, za osvedčovanie, poplatky za stavebné konanie a pod.).
celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor:
Usmernenie pre daňovníkov 1

Usmernenie pre daňovníkov

Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor:
Upozornenie pre odberateľov vody z verejného vodovodu vo Veľkom Záluží 1

Upozornenie pre odberateľov vody z verejného vodovodu vo Veľkom Záluží

Vážení občania !
V uplynulom zimnom období sa vyskytlo veľa prípadov, kedy silný mráz roztrhol vodomery vo vodomerných šachtách.
Z tohto dôvodu žiadame občanov, ktorí majú menší odber vody z verejného vodovodu, alebo sa v zimnom období málo zdržujú v obci vo svojich rodinných domoch, aby si riadne zateplili a zabezpečili vodomerné šachty proti mrazu a tým predišli zbytočným nákladom na výmeny vodomerov. Ďakujeme za pochopenie.
celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:
Oznam MVSR 1

Oznam MVSR

Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu. celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:
UPOZORNENIE 1

UPOZORNENIE

Vyzývame občanov a nájomníkov hrobových miest k obnoveniu neplatných nájomných zmlúv na hrobové miesta, k úhrade nedoplatkov a poplatkov na nasledujúce obdobie za hrobové miesta. Občania ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, sú povinní túto zmluvu uzatvoriť v čo najkratšom čase v Pohrebných službách vo Veľkom Záluží. Hrobové miesta bez nájomnej zmluvy budú ponúknuté novým záujemcom.
celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: