Obsah

UPOZORNENIE

Typ: ostatné
UPOZORNENIE 1Vyzývame občanov a nájomníkov hrobových miest k obnoveniu neplatných nájomných zmlúv na hrobové miesta, k úhrade nedoplatkov a poplatkov na nasledujúce obdobie za hrobové miesta. Občania ktorí nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, sú povinní túto zmluvu uzatvoriť v čo najkratšom čase v Pohrebných službách vo Veľkom Záluží. Hrobové miesta bez nájomnej zmluvy budú ponúknuté novým záujemcom.


Vytvorené: 26. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2018 09:02
Autor: