Navigácia

Obsah

Centrum voľného času Slniečko

Adresa

Hlavná 788/48
95135 Veľké Zálužie
tel. : 0903 740 982

Webové sídlo

www.cvc-slniecko.edupage.org

Zriaďovacia listina CVČ