Navigácia

Obsah

Materská škola

ms

Adresa

Podvinohrady 519/53
951 35 Veľké Zálužie
tel. č.: +421 37 6592212
ms@velkezaluzie.sk

Webové sídlo

www.mszaluzie.sk

Zriaďovacia listina MŠ