Navigácia

Obsah

Kontakt

Obec Veľké Zálužie

 

Obecný úrad  Klientske centrum obecného úradu  otvorené denne
Pondelok: 7,30 - 12,00   13,00 - 15,00 Pondelok: 7,30 - 12,00   13,00 - 15,00
Utorok:     nestránkový deň Utorok:      7,30 - 12,00   13,00 - 15,00
Streda:     7,30 - 12,00   13,00 - 17,00 Streda:      7,30 - 12,00   13,00 - 17,00
Štvrtok:    nestránkový deň Štvrtok:     9,00 - 12,00   13,00 - 15,00 
Piatok:     7,30 - 12,00 Piatok:      7,30 - 12,00

 

Korešpondenčná adresa:

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel. :  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu
 

Fakturačné údaje:

IČO:  00 308 595
DIČ:  202 110 2919
IBAN: SK17 5600 0000 0008 0168 8001
BIC:  KOMASK2X 


Starosta Obce Veľké Zálužie
Milan Bíro
037/69 21 810
starosta@velkezaluzie.eu

Prednostka obecného úradu:
Ing. Ivana Gecíková PhD.
0911/417 716, 037/69 21 807
prednosta@velkezaluzie.eu 

Referent pre školstvo a bytovú politiku:
Lýdia Matuškovičová
037/69 21 811, 809
lmatuskovicova@velkezaluzie.eu

Referent pre vnútorné, organizačné a sociálne veci:
Mgr. Zdenka Kratochvílová
037/69 21 808
zkratochvilova@velkezaluzie.eu

Opatrovateľská služba, sociálny taxík:
Veronika Andrášiková
0911/740 984
andrasikova@velkezaluzie.eu

Referent pre matriku a evidenciu obyvateľstva:
Ing. Vladimíra Liptáková 
037/69 21 805 
liptakova@velkezaluzie.eu

Referent pre dane a poplatky:
Veronika Kolaříková
037/69 21 806
vkolarikova@velkezaluzie.eu

Referent pre strategické činnosti a výstavbu:
Ing. Erika Uhlárová
037/69 21 801
euhlarova@velkezaluzie.eu

Referent pre kultúru, osvetu a šport:
Mgr. Jana Nevínová
037/69 21 802
kulturavelkezaluzie@gmail.com

Ekonóm obce:
Veronika Bédiová
0911/740 982, 037/69 21 803
ekonom@velkezaluzie.eu

Klientske centrum:
Božena Baková 037/6592 201
bakova@velkezaluzie.eu 
Beáta Boledovičová 037/6921 804
boledovicova@velkezaluzie.eu 

 

 

 

Komunálne služby:
Miroslav Kolařik
037/69 21 800

0903/740 981

Základná škola vo Veľkom Záluží:
Školská 851/4
951 35 Veľké Zálužie
037/65 92 203
zszaluzie@gmail.com

Obecná knižnica:  Školská  852/2  
Oľga Lukáčová
0911/883 184
kniznica@velkezaluzie.eu

Materská škola vo Veľkom Záluží:
Podvinohrady 519/53
951 35 VeľkéZálužie 
037/65922 12 
ms@velkezaluzie.eu

Centrum voľného času Slniečko: 
Mgr. Eva Prekopová
Bc.Silvia Cocherová
Hlavná 788/48
951 35 Veľké Zálužie
0903 740 982
slniecko@velkezaluzie.eu

Spoločenský dom vo Veľkom Záluží:
Hlavná 788
951 35 Veľké Zálužie 
Monika Zajková   
0911/740 144
sd@velkezaluzie.eu
Mária Moravčíková