Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 208x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 139x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 258x | 23.07.2018

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2020 PDF Stiahnuté: 20x | 10.01.2020

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2020 Word Stiahnuté: 26x | 10.01.2020

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 254x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 296x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 170x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 500x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 188x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 327x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2020 PDF Stiahnuté: 27x | 10.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2020 Word Stiahnuté: 26x | 10.01.2020

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 386x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 384x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 396x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 305x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 276x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 320x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 528x | 14.11.2013

Stránka