Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 195x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 128x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 238x | 23.07.2018

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2020 PDF Stiahnuté: 12x | 10.01.2020

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2020 Word Stiahnuté: 11x | 10.01.2020

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 246x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 284x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 160x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 484x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 176x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 317x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2020 PDF Stiahnuté: 18x | 10.01.2020

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2020 Word Stiahnuté: 18x | 10.01.2020

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 368x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 350x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 374x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 293x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 261x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 304x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 507x | 14.11.2013

Stránka