Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 148x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 84x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 159x | 23.07.2018

Oznámenie údajov k poplatku za znečisťovanie ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na rok 2019 PDF Stiahnuté: 53x | 18.03.2019

Oznámenie údajov k poplatku za znečisťovanie ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na rok 2019 Word Stiahnuté: 40x | 18.03.2019

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 192x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 120x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 123x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 397x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 146x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 242x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2019 PDF Stiahnuté: 44x | 18.03.2019

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2019 Word Stiahnuté: 49x | 18.03.2019

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 286x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 264x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 269x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 226x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 219x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 251x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 401x | 14.11.2013

Stránka