Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 65x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 15x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 30x | 23.07.2018

Oznámenie údajov - znečisťovanie ovzdušia 2018 PDF Stiahnuté: 46x | 23.04.2018

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2018 Word Stiahnuté: 103x | 23.04.2018

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 101x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 37x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 54x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 251x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 68x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 133x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2018 PDF Stiahnuté: 34x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2018 Word Stiahnuté: 133x | 23.04.2018

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 139x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 136x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 122x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 142x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 136x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 152x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 232x | 14.11.2013

Stránka