Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Oznámenie údajov - znečisťovanie ovzdušia 2018 PDF Stiahnuté: 12x | 23.04.2018

Oznámenie údajov – znečisťovanie ovzdušia 2018 Word Stiahnuté: 88x | 23.04.2018

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 92x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 22x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 21x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 230x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 22x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 93x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2018 PDF Stiahnuté: 18x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2018 Word Stiahnuté: 112x | 23.04.2018

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 79x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 99x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 87x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 97x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 88x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 114x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 182x | 14.11.2013

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 104x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 107x | 10.04.2014

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 99x | 14.11.2013

Stránka