Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky PDF Stiahnuté: 60x | 19.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky Word Stiahnuté: 77x | 19.03.2019

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 212x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 224x | 10.04.2014

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru Word Stiahnuté: 51x | 19.03.2019

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru PDF Stiahnuté: 54x | 19.03.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 373x | 14.11.2013

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stiahnuté: 581x | 14.11.2013

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 295x | 14.11.2013

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie-rozkopávka, pretláčanie PDF Stiahnuté: 37x | 23.09.2019

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 256x | 14.11.2013

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta Stiahnuté: 141x | 14.11.2013

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 189x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby PDF Stiahnuté: 68x | 23.09.2019

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav Stiahnuté: 173x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením Stiahnuté: 363x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO Stiahnuté: 265x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO Stiahnuté: 199x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 153x | 14.11.2013

Matrika a evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu PDF Stiahnuté: 161x | 25.04.2018

Stránka