Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky PDF Stiahnuté: 32x | 19.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky Word Stiahnuté: 26x | 19.03.2019

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 167x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 187x | 10.04.2014

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru Word Stiahnuté: 20x | 19.03.2019

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru PDF Stiahnuté: 25x | 19.03.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 299x | 14.11.2013

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stiahnuté: 440x | 14.11.2013

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 191x | 14.11.2013

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 187x | 14.11.2013

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta Stiahnuté: 104x | 14.11.2013

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 158x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav Stiahnuté: 132x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením Stiahnuté: 268x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO Stiahnuté: 226x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO Stiahnuté: 171x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 112x | 14.11.2013

Matrika a evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu PDF Stiahnuté: 127x | 25.04.2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Word Stiahnuté: 132x | 25.04.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 92x | 19.11.2013

Stránka