Navigácia

Obsah

Tlačivá

Stavebné

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky PDF Stiahnuté: 38x | 19.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky Word Stiahnuté: 32x | 19.03.2019

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 178x | 14.11.2013

Stavebný úrad - správne poplatky Stiahnuté: 197x | 10.04.2014

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru Word Stiahnuté: 27x | 19.03.2019

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru PDF Stiahnuté: 31x | 19.03.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 311x | 14.11.2013

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stiahnuté: 470x | 14.11.2013

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 212x | 14.11.2013

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 202x | 14.11.2013

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta Stiahnuté: 112x | 14.11.2013

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 164x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav Stiahnuté: 141x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením Stiahnuté: 283x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO Stiahnuté: 236x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO Stiahnuté: 178x | 14.11.2013

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 121x | 14.11.2013

Matrika a evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu PDF Stiahnuté: 132x | 25.04.2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Word Stiahnuté: 138x | 25.04.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 101x | 19.11.2013

Stránka