Navigácia

Obsah

Tlačivá

Matrika a evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Word Stiahnuté: 177x | 25.04.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 131x | 19.11.2013

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska PDF Stiahnuté: 97x | 25.04.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Word Stiahnuté: 108x | 25.04.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 130x | 19.11.2013

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 176x | 19.11.2013

Správne poplatky Stiahnuté: 158x | 24.01.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu PDF Stiahnuté: 126x | 17.04.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Word Stiahnuté: 165x | 17.04.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 245x | 24.01.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu PDF Stiahnuté: 182x | 17.04.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu Word Stiahnuté: 152x | 17.04.2018

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 233x | 20.04.2018

Čestné vyhlásenie Word Stiahnuté: 263x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 219x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 117x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi PDF Stiahnuté: 229x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Word Stiahnuté: 102x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 159x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 151x | 20.04.2018

Stránka