Navigácia

Obsah

Tlačivá

Matrika a evidencia obyvateľstva

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska PDF Stiahnuté: 69x | 25.04.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Word Stiahnuté: 62x | 25.04.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 91x | 19.11.2013

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 121x | 19.11.2013

Správne poplatky Stiahnuté: 115x | 24.01.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu PDF Stiahnuté: 83x | 17.04.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Word Stiahnuté: 97x | 17.04.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 156x | 24.01.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu PDF Stiahnuté: 143x | 17.04.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu Word Stiahnuté: 98x | 17.04.2018

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 152x | 20.04.2018

Čestné vyhlásenie Word Stiahnuté: 215x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 164x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 79x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi PDF Stiahnuté: 193x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Word Stiahnuté: 67x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 110x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 95x | 20.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb PDF Stiahnuté: 171x | 20.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Word Stiahnuté: 93x | 20.04.2018

Stránka