Navigácia

Obsah

Tlačivá

Matrika a evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Word Stiahnuté: 167x | 25.04.2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu Stiahnuté: 126x | 19.11.2013

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska PDF Stiahnuté: 91x | 25.04.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Word Stiahnuté: 91x | 25.04.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 119x | 19.11.2013

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 168x | 19.11.2013

Správne poplatky Stiahnuté: 147x | 24.01.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu PDF Stiahnuté: 118x | 17.04.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Word Stiahnuté: 153x | 17.04.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 226x | 24.01.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu PDF Stiahnuté: 173x | 17.04.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu Word Stiahnuté: 143x | 17.04.2018

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 210x | 20.04.2018

Čestné vyhlásenie Word Stiahnuté: 243x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 210x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 113x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi PDF Stiahnuté: 221x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Word Stiahnuté: 95x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 149x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 134x | 20.04.2018

Stránka