Navigácia

Obsah

Tlačivá

Matrika a evidencia obyvateľstva

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska PDF Stiahnuté: 73x | 25.04.2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Word Stiahnuté: 69x | 25.04.2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt Stiahnuté: 98x | 19.11.2013

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt Stiahnuté: 132x | 19.11.2013

Správne poplatky Stiahnuté: 121x | 24.01.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu PDF Stiahnuté: 89x | 17.04.2018

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Word Stiahnuté: 116x | 17.04.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva Stiahnuté: 168x | 24.01.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu PDF Stiahnuté: 149x | 17.04.2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu Word Stiahnuté: 105x | 17.04.2018

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie PDF Stiahnuté: 163x | 20.04.2018

Čestné vyhlásenie Word Stiahnuté: 224x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 176x | 20.04.2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 89x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi PDF Stiahnuté: 200x | 20.04.2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Word Stiahnuté: 76x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF Stiahnuté: 122x | 20.04.2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Word Stiahnuté: 103x | 20.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb PDF Stiahnuté: 185x | 20.04.2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Word Stiahnuté: 102x | 20.04.2018

Stránka