Navigácia

Obsah

Služby

Zábava

Spacebar & bowling

Veľká Urbankova 719
91335 Veľké Zálužie
telefón: 0911/161555, 0911/020151
e-mail: spacebarbowling@gmail.com
webové sídlo: www.bowling-zaluzie.sk