Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

 

Od 19.3.2019 bola na obdobie 6 rokov zvolená za hlavnú kontrolórku obce Veľké Zálužie  p. Mgr. Bc. Jana Chňapeková

Vaše podnety a pripomienky môžete zasielať na mail :  kontrolor@velkezaluzie.eu 

                                                 
Do 18.3.2019 vykonávala funkciu hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie Ing. Alica Uharčeková                Hlavný kontrolór - Správa o kontrolnej činnosti 2013 - tu ku stiahnutiu .pdf, 74,3 kB

Hlavný kontrolór - Správa o kontrolnej činnosti 2014 - tu ku stiahnutiu .pdf, 214,57 kB

Hlavný kontrolór - Plán HK  na 1. polrok 2014 - tu ku stiahnutiu .pdf, 65,24 kB

Hlavný kontrolór - Plán HK na 1. polrok 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 132,12 kB

Hlavný-kontrolor - Návrh plánu HK na 2. polrok 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 133,56 kB

Hlavný kontrolór - Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 162,03 kB

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 - tu ku stiahnutiu .pdf, 132,32 kB

Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 - Hlavný kontrolór - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017