Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2018

2018

1. úprava rozpočtu 2018 Stiahnuté: 3x | 11.06.2018

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 3x | 11.06.2018

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 76x | 15.02.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 77x | 15.02.2018

Správa audit ÚZ 2017 Stiahnuté: 4x | 11.06.2018

Správa audítora 2017 Stiahnuté: 3x | 11.06.2018

2017

2017

1. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 121x | 02.06.2017

2. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 92x | 17.07.2017

3. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 55x | 19.12.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 110x | 11.04.2017

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 91x | 17.07.2017

Dôvodová správa k 3. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 52x | 19.12.2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Zálužie za rok 2016 Stiahnuté: 65x | 17.07.2017

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 Stiahnuté: 53x | 19.12.2017

2016

2016

2. úprava rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 93x | 10.10.2016

Rozpočet obce 2016 textová časť Stiahnuté: 94x | 17.04.2016

Rozpočet Obce Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 98x | 24.03.2016

Rozpočet ZŠ Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 80x | 24.03.2016

Schválený rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 85x | 29.11.2016

Výročná správa obce na rok 2015 Stiahnuté: 105x | 29.11.2016

Stránka