Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2019

Rozpočet obce na r. 2019 - tabuľková časť Stiahnuté: 140x | 27.03.2019

Rozpočet obce na r. 2019 - textová časť Stiahnuté: 110x | 27.03.2019

2018

1. úprava rozpočtu 2018 Stiahnuté: 193x | 11.06.2018

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 289x | 11.06.2018

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 499x | 15.02.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 275x | 15.02.2018

Správa audit ÚZ 2017 Stiahnuté: 140x | 11.06.2018

Správa audítora 2017 Stiahnuté: 153x | 11.06.2018

2017

1. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 280x | 02.06.2017

2. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 244x | 17.07.2017

3. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 214x | 19.12.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 231x | 11.04.2017

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 239x | 17.07.2017

Dôvodová správa k 3. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 208x | 19.12.2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Zálužie za rok 2016 Stiahnuté: 230x | 17.07.2017

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 Stiahnuté: 212x | 19.12.2017

2016

2. úprava rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 229x | 10.10.2016

Rozpočet obce 2016 textová časť Stiahnuté: 275x | 17.04.2016

Rozpočet Obce Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 255x | 24.03.2016

Rozpočet ZŠ Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 232x | 24.03.2016

Stránka