Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2019

1. Úprava rozpočtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 23x | 30.04.2019

Rozpočet obce na r. 2019 - tabuľková časť Stiahnuté: 182x | 27.03.2019

Rozpočet obce na r. 2019 - textová časť Stiahnuté: 153x | 27.03.2019

2018

1. úprava rozpočtu 2018 Stiahnuté: 216x | 11.06.2018

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 308x | 11.06.2018

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 566x | 15.02.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 296x | 15.02.2018

Správa audit ÚZ 2017 Stiahnuté: 159x | 11.06.2018

Správa audítora 2017 Stiahnuté: 172x | 11.06.2018

2017

1. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 294x | 02.06.2017

2. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 265x | 17.07.2017

3. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 229x | 19.12.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 250x | 11.04.2017

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 256x | 17.07.2017

Dôvodová správa k 3. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 225x | 19.12.2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Zálužie za rok 2016 Stiahnuté: 262x | 17.07.2017

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 Stiahnuté: 241x | 19.12.2017

2016

2. úprava rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 247x | 10.10.2016

Rozpočet obce 2016 textová časť Stiahnuté: 300x | 17.04.2016

Rozpočet Obce Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 282x | 24.03.2016

Stránka