Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2019

Rozpočet obce na r. 2019 - tabuľková časť Stiahnuté: 74x | 27.03.2019

Rozpočet obce na r. 2019 - textová časť Stiahnuté: 53x | 27.03.2019

2018

1. úprava rozpočtu 2018 Stiahnuté: 143x | 11.06.2018

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 181x | 11.06.2018

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 360x | 15.02.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 210x | 15.02.2018

Správa audit ÚZ 2017 Stiahnuté: 88x | 11.06.2018

Správa audítora 2017 Stiahnuté: 106x | 11.06.2018

2017

1. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 235x | 02.06.2017

2. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 194x | 17.07.2017

3. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 180x | 19.12.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 195x | 11.04.2017

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 194x | 17.07.2017

Dôvodová správa k 3. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 158x | 19.12.2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Zálužie za rok 2016 Stiahnuté: 157x | 17.07.2017

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 Stiahnuté: 157x | 19.12.2017

2016

2. úprava rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 181x | 10.10.2016

Rozpočet obce 2016 textová časť Stiahnuté: 211x | 17.04.2016

Rozpočet Obce Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 203x | 24.03.2016

Rozpočet ZŠ Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 187x | 24.03.2016

Stránka