Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2021

rozpočet - textová časť Stiahnuté: 31x | 19.03.2021

Rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023 Stiahnuté: 41x | 19.03.2021

2020

rozpočet - textová časť Stiahnuté: 20x | 30.09.2020

Rozpočet na roky 2020, 2021 a 2022 Stiahnuté: 26x | 30.09.2020

2019

1. Úprava rozpočtu obce za rok 2019 Stiahnuté: 69x | 30.04.2019

Rozpočet obce na r. 2019 - tabuľková časť Stiahnuté: 246x | 27.03.2019

Rozpočet obce na r. 2019 - textová časť Stiahnuté: 213x | 27.03.2019

2018

1. úprava rozpočtu 2018 Stiahnuté: 260x | 11.06.2018

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 363x | 11.06.2018

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 689x | 15.02.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 342x | 15.02.2018

Správa audit ÚZ 2017 Stiahnuté: 205x | 11.06.2018

Správa audítora 2017 Stiahnuté: 216x | 11.06.2018

2017

1. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 332x | 02.06.2017

2. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 304x | 17.07.2017

3. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 268x | 19.12.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 291x | 11.04.2017

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 294x | 17.07.2017

Dôvodová správa k 3. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 264x | 19.12.2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Zálužie za rok 2016 Stiahnuté: 369x | 17.07.2017

Stránka