Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2018

1. úprava rozpočtu 2018 Stiahnuté: 111x | 11.06.2018

Konsolidovaná výročná správa 2017 Stiahnuté: 141x | 11.06.2018

Rozpočet Obce Veľké Zálužie na roky 2018,2019,2020 Stiahnuté: 246x | 15.02.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 175x | 15.02.2018

Správa audit ÚZ 2017 Stiahnuté: 54x | 11.06.2018

Správa audítora 2017 Stiahnuté: 74x | 11.06.2018

2017

1. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 197x | 02.06.2017

2. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 161x | 17.07.2017

3. úprava rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 153x | 19.12.2017

Dôvodová správa Stiahnuté: 168x | 11.04.2017

Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2017 Stiahnuté: 159x | 17.07.2017

Dôvodová správa k 3. úprave rozpočtu Obce Veľké Zálužie Stiahnuté: 126x | 19.12.2017

Konsolidovaná výročná správa Obce Veľké Zálužie za rok 2016 Stiahnuté: 126x | 17.07.2017

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2018 Stiahnuté: 126x | 19.12.2017

2016

2. úprava rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 150x | 10.10.2016

Rozpočet obce 2016 textová časť Stiahnuté: 178x | 17.04.2016

Rozpočet Obce Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 173x | 24.03.2016

Rozpočet ZŠ Veľké Zálužie 2016 Stiahnuté: 157x | 24.03.2016

Schválený rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 149x | 29.11.2016

Výročná správa obce na rok 2015 Stiahnuté: 224x | 29.11.2016

Stránka