Navigácia

Obsah

Rok 2020

Prílohy k zápisnici z 12. zasadnutia OZ - 27.07.2020 Stiahnuté: 30x | 10.08.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ - 27.07.2020 Stiahnuté: 64x | 10.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 2.6.2020 Stiahnuté: 97x | 10.06.2020

Prílohy k zápisnici z 11. zasadnutia OZ 02.06.2020 Stiahnuté: 50x | 10.06.2020

Prílohy k zápisnici z 10. zasadnutia OZ 03.03.2020 Stiahnuté: 69x | 04.03.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ 03.03.2020 Stiahnuté: 120x | 04.03.2020

Rok 2019

Príloha k zápisnici z 9. zasadnutia OZ Stiahnuté: 69x | 03.12.2019

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ 03.12.2019 Stiahnuté: 86x | 03.12.2019

Prílohy k zápisnici z ôsmeho zasadnutia OZ z 22.10.2019 Stiahnuté: 44x | 30.10.2019

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ z 22.10.2019 Stiahnuté: 84x | 30.10.2019

Prílohy k zápisnici zo siedmeho zasadnutia OZ 03.09.2019 Stiahnuté: 87x | 04.09.2019

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia OZ 03.09.2019 Stiahnuté: 106x | 04.09.2019

Prílohy k zápisnici zo šiesteho zasadnutia OZ 01.07.2019 Stiahnuté: 84x | 01.07.2019

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ 01.07.2019 Stiahnuté: 119x | 01.07.2019

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ 28.06.2019 Stiahnuté: 101x | 01.07.2019

Prílohy k zápisnici z piateho zasadnutia OZ 28.06.2019 Stiahnuté: 89x | 01.07.2019

Zápisnica zo štvrtého zasadnutia OZ 30.04.2019 Stiahnuté: 152x | 07.05.2019

Prílohy k zápisnici zo štvrtého zasadnutia OZ 30.04.2019 Stiahnuté: 89x | 07.05.2019

Zasadnutie OZ (č.3) z 05.03.2019 - materiály II. časť Stiahnuté: 13x | 06.03.2019

Zasadnutie OZ (č.3) z 05.03.2019 - materiály I. časť Stiahnuté: 14x | 06.03.2019

Stránka