Navigácia

Obsah

Rok 2020

Prílohy k zápisnici zo 14 zasadnutia OZ - II.časť Stiahnuté: 22x | 18.12.2020

Prílohy k zápisnici zo 14 zasadnutia OZ - I.časť Stiahnuté: 16x | 18.12.2020

Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 09.12.2020 Stiahnuté: 32x | 18.12.2020

Prílohy z zápisnici z 13. zasadnutia OZ z 21.09.2020 Stiahnuté: 45x | 01.10.2020

Zápisnica z 13. zasadnutia OZ z 21.09.2020 Stiahnuté: 45x | 01.10.2020

Prílohy k zápisnici z 12. zasadnutia OZ - 27.07.2020 Stiahnuté: 52x | 10.08.2020

Zápisnica z 12. zasadnutia OZ - 27.07.2020 Stiahnuté: 82x | 10.08.2020

Zápisnica z 11. zasadnutia OZ 2.6.2020 Stiahnuté: 115x | 10.06.2020

Prílohy k zápisnici z 11. zasadnutia OZ 02.06.2020 Stiahnuté: 63x | 10.06.2020

Prílohy k zápisnici z 10. zasadnutia OZ 03.03.2020 Stiahnuté: 84x | 04.03.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OZ 03.03.2020 Stiahnuté: 134x | 04.03.2020

Rok 2019

Príloha k zápisnici z 9. zasadnutia OZ Stiahnuté: 87x | 03.12.2019

Zápisnica z 9. zasadnutia OZ 03.12.2019 Stiahnuté: 100x | 03.12.2019

Prílohy k zápisnici z ôsmeho zasadnutia OZ z 22.10.2019 Stiahnuté: 60x | 30.10.2019

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ z 22.10.2019 Stiahnuté: 102x | 30.10.2019

Prílohy k zápisnici zo siedmeho zasadnutia OZ 03.09.2019 Stiahnuté: 99x | 04.09.2019

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia OZ 03.09.2019 Stiahnuté: 118x | 04.09.2019

Prílohy k zápisnici zo šiesteho zasadnutia OZ 01.07.2019 Stiahnuté: 101x | 01.07.2019

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia OZ 01.07.2019 Stiahnuté: 132x | 01.07.2019

Zápisnica z piateho zasadnutia OZ 28.06.2019 Stiahnuté: 113x | 01.07.2019

Stránka