Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

2018

2018

36. Prílohy k zápisnici z 36. zasadnutia OZ Stiahnuté: 26x | 07.09.2018

Uznesenia z 36. zasadnutia OZ Stiahnuté: 19x | 07.09.2018

Zápisnica z 36. zasadnutia OZ Stiahnuté: 28x | 07.09.2018

Prílohy k zápisnici z 35. zasadnutia OZ Stiahnuté: 129x | 13.08.2018

Uznesenia z 35. zasadnutia OZ Stiahnuté: 31x | 13.08.2018

Zápisnica z 35. zasadnutia OZ Stiahnuté: 76x | 13.08.2018

Pozastavený výkon uznesenia č.397 Stiahnuté: 50x | 26.06.2018

Uznesenia z 34. zasadnutia OZ Stiahnuté: 62x | 11.06.2018

Zápisnica z 34. zasadnutia OZ Stiahnuté: 126x | 11.06.2018

Prílohy k zápisnici z 34. zasadnutia OZ - III. časť Stiahnuté: 32x | 11.06.2018

Prílohy k zápisnici z 34. zasadnutia OZ - II. časť Stiahnuté: 39x | 11.06.2018

Prílohy k zápisnici z 34. zasadnutia OZ - I. časť Stiahnuté: 43x | 11.06.2018

Prílohy k Zápisnici z 33. zasadnutia OZ Stiahnuté: 75x | 20.04.2018

Uznesenia z 33. zasadnutia OZ Stiahnuté: 38x | 20.04.2018

Zápisnica z 33. zasadnutia OZ Stiahnuté: 62x | 20.04.2018

Prílohy k zápisnici z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 117x | 15.03.2018

Zápisnica z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 133x | 15.03.2018

Uznesenia z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 82x | 15.03.2018

2017

2017

Prílohy k zápisnici z 31. zasadnutia OZ - II. časť Stiahnuté: 72x | 14.12.2017

Prílohy k zápisnici z 31. zasadnutia OZ - I. časť Stiahnuté: 100x | 14.12.2017

Stránka