Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutia

2018

2018

Pozastavený výkon uznesenia č.397 Stiahnuté: 20x | 26.06.2018

Prílohy k zápisnici z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 85x | 15.03.2018

Prílohy k Zápisnici z 33. zasadnutia OZ Stiahnuté: 53x | 20.04.2018

Prílohy k zápisnici z 34. zasadnutia OZ - I. časť Stiahnuté: 27x | 11.06.2018

Prílohy k zápisnici z 34. zasadnutia OZ - II. časť Stiahnuté: 22x | 11.06.2018

Prílohy k zápisnici z 34. zasadnutia OZ - III. časť Stiahnuté: 22x | 11.06.2018

Uznesenia z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 56x | 15.03.2018

Uznesenia z 33. zasadnutia OZ Stiahnuté: 21x | 20.04.2018

Uznesenia z 34. zasadnutia OZ Stiahnuté: 23x | 11.06.2018

Zápisnica z 32. zasadnutia OZ Stiahnuté: 84x | 15.03.2018

Zápisnica z 33. zasadnutia OZ Stiahnuté: 36x | 20.04.2018

Zápisnica z 34. zasadnutia OZ Stiahnuté: 57x | 11.06.2018

2017

2017

Prílohy k zápisnici z 22. zasadnutia OZ Stiahnuté: 172x | 30.01.2017

Prílohy k zápisnici z 23. zasadnutia OZ Stiahnuté: 87x | 06.03.2017

Prílohy k zápisnici z 24. zasadnutia OZ - l. časť Stiahnuté: 82x | 11.04.2017

Prílohy k zápisnici z 24. zasadnutia OZ - ll. časť Stiahnuté: 93x | 11.04.2017

Prílohy k zápisnici z 25. zasadnutia OZ Stiahnuté: 70x | 31.05.2017

Prílohy k zápisnici z 26. zasadnutia OZ Stiahnuté: 80x | 07.06.2017

Prílohy k zápisnici z 27. zasadnutia OZ - I. časť Stiahnuté: 61x | 06.07.2017

Prílohy k zápisnici z 27. zasadnutia OZ - II. časť Stiahnuté: 65x | 06.07.2017

Stránka