Navigácia

Obsah

 

 

 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora - Obec Veľké Zálužie

Zmluvu o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/48 nájdete tu  https://www.crp.gov.sk/obstaranie-strojno-technologickeho-vybavenia-zberneho-dvora-obec-velke-zaluzie/  ; https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4636832&l=sk

Informácia o projekte

Informácia o strojoch, ktoré obec v rámci projektu získala 

Kúpne zmluvy:  menu-hlavne/samosprava/zmluvy-fakturyobjednavky/2020/zmluva-01-2020-5662.html ; menu-hlavne/samosprava/zmluvy-fakturyobjednavky/2020/zmluva-02-2020-5663.html ; menu-hlavne/samosprava/zmluvy-fakturyobjednavky/2020/zmluva-03-2020-5664.html

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/48/HM/84 a príloha 1: https://www.crz.gov.sk/data/att/2463639.pdf ; https://www.crz.gov.sk/data/att/2463641.pdf

Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne

Zmluvu o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J334-222-13 nájdete tu ⇒ https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3547337&l=sk

Obstaranie vybavenia IKT unečebne

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom Záluží

Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom Záluží

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Súbor vo formáte PDF - Textová verzia Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H487-221-10 - 2.25 MB

Zmluva o dielo

Regenerácia centra obce

Regenerácia centra 2011 - tu ku stiahnutiu .pdf, 113,03 kB