Navigácia

Obsah

 

 

 

 

Protipovodňová ochrana obce Veľké Zálužie

Predbežná štúdia odtokových pomerov v obci Veľké Zálužie: lokalita ul. Lúčna a ul. Vodná v pokračovaní smerom na ul. Podvinohrady a Vinohrady

predbezna_studia_odtokovych_pomerov_v_obci_VZ.docx.pdf (1001.16 kB)

 

Nadácia Ekopolis, súťaž Prevodu, téma, ktorá v súťaži získala 3.miesto: protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie

Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie.pdf (5.4 MB)