Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR a certifikáte SSL

Zmluva č.20/2018

podľa zmluvy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Veľké Zálužie

01.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva 16/2018

podľa zmluvy

Geodeticca, s.r.o.,Floriánska 19,Košice

Obec Veľké Zálužie

01.06.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB č. 28/2018

podľa zmluvy

Miloš Kuriš

Obec Veľké Zálužie

31.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

Zmluva č. 17/2018

podľa zmluvy

IQ ideas, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

28.05.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva č. 18/2018

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Veľké Zálužie

17.05.2018

Kúpna zmluva

Zmluva č. 15/2018

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

09.05.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu

Zmluva č. 11/2018

podľa zmluvy

Slovenský futbalový zväz

Obec Veľké Zálužie

04.05.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Zmluva č. 13/2018

podľa zmluvy

Seniorka, n.o.

Obec Veľké Zálužie

04.05.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Zmluva č. 12/2018

podľa zmluvy

Seniorka, n.o.

Obec Veľké Zálužie

17.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva 9/2018

podľa zmluvy

LIKO-S, spol. s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

11.04.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva č. 8/2018

podľa zmluvy

ENSECO, a.s.

Obec Veľké Zálužie

03.04.2018

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 24/2018

podľa zmluvy

Mgr. Janka Ballová

Obec Veľké Zálužie

03.04.2018

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 25/2018

podľa zmluvy

Miroslava Záhoráková, Ján Záhorák

Obec Veľké Zálužie

03.04.2018

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 26/2018

podľa zmluvy

Helena Vágaiová

Obec Veľké Zálužie

03.04.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 27/2018

podľa zmluvy

Gizela Štréerová

Obec Veľké Zálužie

29.03.2018

Príkazná zmluva

Zmluva č.1/2018

podľa zmluvy

Ing. Jozef Balkó

Obec Veľké Zálužie

26.03.2018

Poistná zmluva

Zmluva č. 7/2018

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

26.03.2018

Poistná zmluva

Zmluva č.6/2018

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

21.03.2018

Zmluva o dielo

Zmluva č.4/2018

podľa zmluvy

Ing. arch. Janka Privalincová

Obec Veľké Zálužie

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva č. 5/2018

podľa zmluvy

Nitrianska komunitná nadácia

Obec Veľké Zálužie

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 3/2018

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana,Kutuzova 17,83103,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

19.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.2

podľa zmluvy

my-sys, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

12.03.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva 10/2018

podľa zmluvy

HSH - V, spol. s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

12.03.2018

Poistná zmluva

Zmluva 2/2018

podľa zmluvy

Kooperatíva poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

01.03.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 21/2018

podľa zmluvy

Miroslava Záhoráková, Ján Záhorák

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: