Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.03.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 22/2018

podľa zmluvy

Jana Nedbalová

Obec Veľké Zálužie

01.03.2018

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 23/2018

podľa zmluvy

Zuzana Bírová

Obec Veľké Zálužie

22.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 14/2018

podľa zmluvy

Jozef Záhorský

Obec Veľké Zálužie

22.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 11/2018

podľa zmluvy

Daniela Töröková

Obec Veľké Zálužie

22.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 2/2018

podľa zmluvy

Michal Kováčik

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu

Dodatok č.1

podľa zmluvy

Ľuboš Sokol, Mgr. Renáta Sokolová

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 20/2018

podľa zmluvy

Jozef Zabák

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 18/2018

podľa zmluvy

Bc. Peter Antala

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 9/2018

podľa zmluvy

Róbert Šoka

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 8/2018

podľa zmluvy

Roman Žáčik

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 5/2018

podľa zmluvy

Miroslava Pacholet

Obec Veľké Zálužie

19.02.2018

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB 1/2018

podľa zmluvy

Mgr. Andrea Beličková

Obec Veľké Zálužie

14.02.2018

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber

KO/1/2018

podľa zmluvy

Laval Agency, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 19/2018

podľa zmluvy

Ján Zelina

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 17/2018

podľa zmluvy

Daniela Gulabová, Roman Gulaba

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 16/2018

podľa zmluvy

Marek Kováčik, Zuzana Kováčiková

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 15/2018

podľa zmluvy

PaedDr. Galina Harantová

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 13/2018

podľa zmluvy

Michaela Holková, Juraj Holka

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 12/2018

podľa zmluvy

František Velčic, Zlatica Velčicová

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 10/2018

podľa zmluvy

Ingrid Tehlárová

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 7/2018

podľa zmluvy

Silvia Nižňanská, Jozef Nižňanský

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 6/2018

podľa zmluvy

Radoslav Hradecký, Ing. Andrea Hradecká

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 4/2018

podľa zmluvy

Renáta Ševčíková

Obec Veľké Zálužie

13.02.2018

Zmluva o nájme bytu-opakovaná

ZoNB 3/2018

podľa zmluvy

Miroslav Ňaršík, Renáta Ňaršíková

Obec Veľké Zálužie

12.02.2018

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

ZO PSS 3/2018

podľa zmluvy

Mária Pekarová

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: