Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.01.2019

DF2018/1309

Plyn 1-12/2018 ( CVČ ) vyučtovanie

-65,59 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1308

Plyn 1-12/2018 ( Býv.priestory potr. ) vyučtovanie

-3,46 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1307

Plyn 1-12/2018 ( MŠ ) vyučtovanie

-606,34 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1306

Plyn 1-12/2018 ( Zdravotné stredisko ) vyučtovanie

-126,38 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1305

Plyn 1-12/2018 ( Klub dôch. ) vyučtovanie

-165,81 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1304

Plyn 1-12/2018 ( TJ šatne ) vyučtovanie

815,62 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1303

Plyn 1-12/2018 ( OcÚ ) vyučtovanie

-455,30 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1302

Plyn 1-12/2018 ( SD kuchyňa ) vyučtovanie

96,88 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1301

Plyn -1-12/2018 ( SD býv.knižnica) vyučtovanie

-5,98 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1300

Plyn 1-12/2018 ( SD kotolňa ) vyučtovanie

-537,51 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1299

Plyn 1-12/2018 ( Budova pošty ) vyučtovanie

-375,64 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1298

Plyn 1-12/2018 ( Blšky, Knižnica ) vyučtovanie

398,48 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1297

Plyn 1-12/2018 ( Regulačka ) vyučtovanie

-10,37 EUR

SPP, a.s.,Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1296

Fakturujeme Vám výkop a opravu kanalizácie na ul. Vinohrady

1 041,60 EUR

Ing. Peter Andrášik Združenie Paťan,Dubina 1439,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1295

UNS 12/2018

122,30 EUR

Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1294

Nákup vody 12/2018 - 10 276 m3

9 310,06 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,,Nábr. za Hydrocentrálou 4,94960,Nitra

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1293

Prevádzkovanie vodohospodárskeho diela 10-12/2018

478,00 EUR

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,Podhájska 23,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1292

Pranie prádla SD,OcÚ

44,40 EUR

Psychiatrická nemocnica,Rínok 334,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1291

EL.energia 1-12/2018 (VO) vyučtovanie

-98,96 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1290

El. energia 1-12/2018 (Byt.Cintorínska 1388)vyuč.

4,51 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1289

EL.energia 1-12/2018 (Klub dôchodcov) vyučtovanie

-2,04 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1288

EL.energia 6-12/2018 (Blšky, Knižnica) vyučtovanie

25,20 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1287

El. energia 12/2018 (MŠ, ČOV)

2 790,88 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1286

EL.energia 12/2018 (SD)

207,74 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

22.01.2019

DF2018/1285

El.energia 1-12/2018 (OcÚ,CVČ,Reg.,Bytovky) vyučt.

25,91 EUR

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: