Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27.02.2018

O2018/01/01-01

Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce v spoločenskom dome - osvetlenie -sklad,kuchyňa, chodba

187,00 EUR

Stanislav Kováčik,Pod Kaštieľom 300,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/01-02

Objednávame si u Vás keramickú hlinu pre CVČ.

40,00 EUR

Ivan Mada Keramika Hemka,Pri Dobrotke 152/21,91901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/02-01

Objednávame si u Vás

600,00 EUR

FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o.,Majer 1258,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/03-01

Objednávame si u Vás montáž elektrickej inštalácii na objekte športového klubu vo Veľkom Záluží.

790,00 EUR

František Bernadič,Podvinohrady 548,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/08-01

Objednávame si u Vás stavebné práce na objekte Skladová hala vo Veľkom Záluží.

2 000,00 EUR

Vladimír HRIMUT, Piesková 1055, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/08-02

Objednávame si u Vás stavebné práce v objekte Spoločenského domu vo Veľkom Záluží. ( Sklad kuchyne )

1 800,00 EUR

Jozef Hutlas, Veľká Urbanková 780, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/11-01

Objednávame u Vás interiérové vybavenie do Spoločenského domu Veľké Zálužie nasledovný tovar:

2 184,88 EUR

JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váhom

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/11-02

Objednávame u vás :

181,00 EUR

SKIPPI Nitra, s.r.o.,Rapatská 898,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/11-03

Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby OcÚ Veľké Zálužie:

0,00 EUR

Sanita Servis s.r.o.,Vajnorská 1322,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/11-04

Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SD Veľké Zálužie:

0,00 EUR

Sanita Servis s.r.o.,Vajnorská 1322,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/11-05

Objednávame u Vás pripojenie a montáž umývačky REDFOX,vodného filtra a podstavca v Spoločenskom dome

111,84 EUR

JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váhom

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/16-01

Objednávame si u Vás :

1 123,20 EUR

EUROCAR Ing.Róbert Križan, Lipová 7, 94901 Nitra

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/17-01

Obejdnávame si u Vás pre potreby OcÚ:

751,20 EUR

AR comp s.r.o.,Liptovská 2719,91108,Trenčín

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/17-02

Obejdnávame si u Vás pre potreby CVČ:

240,00 EUR

AR comp s.r.o.,Liptovská 2719,91108,Trenčín

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/17-03

Objednávame si u Vás výchovný materiál pre MŠ Veľké Zálužie:

8,60 EUR

ARES s.r.o., Pluhová 49, 83103 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/18-01

Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby MŠ Veľké Zálužie:

0,00 EUR

Sanita Servis s.r.o.,Vajnorská 1322,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/18-02

Objednávame technologickú kontrolu ČOV vo Veľkom Záluží na rok 2018 podľa cenovej ponuky zo dňa 9.1.

1 600,00 EUR

BioCompakT spol. s r.o.,Na piesku 6 6,82105,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/18-03

Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby ŠJ MŠ Veľké Zálužie:

0,00 EUR

Sanita Servis s.r.o.,Vajnorská 1322,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/19-01

Objednávame u Vás servis umývačky zo SD vo Veľkom Záluží podľa cenovej ponuky

557,46 EUR

JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váhom

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/22-01

Objednávame u Vás nasledovný kancelársky materiál

1 143,35 EUR

TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/22-02

Objednávame u Vás GP na parc.č. 255/2; GP na parc. č.1515/21-1515/23; GP na par.č. 1528/4-1535/2; GP

3 520,00 EUR

GEOTOM, s.r.o.,Rínok 256,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/22-03

Objednávame si u Vás látky na úbor pre tanečný súbor CVČ.

740,00 EUR

BALUX s.r.o., Pekná cesta 2/a, 83154 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/24-01

Obejdnávame si u Vás pre potreby OcÚ:

54,00 EUR

AR comp s.r.o.,Liptovská 2719,91108,Trenčín

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/25-01

Objednávame si u Vás interiérové zariadenie pre SD Veľké Zálužie:

4 256,00 EUR

MEXTRA GROUP Spólka Cywilna, Szkolna 15, 47225 Kedzierzyn - Kozle

Obec Veľké Zálužie

27.02.2018

O2018/01/26-01

Objednávame si u Vás :

436,80 EUR

EUROCAR Ing.Róbert Križan, Lipová 7, 94901 Nitra

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: