Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.06.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 35/2019

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

18.06.2019

Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zmluva č.37/2019

podľa zmluvy

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Veľké Zálužie

07.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.2, Zmluva, Dodatok č.1

podľa zmluvy

Ľudmila Pekarová

Obec Veľké Zálužie

06.06.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve

podľa zmluvy

Andrea Čirková

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č. 30/2019

podľa zmluvy

Ing. Peter Andrášik Združenie Paťan,Dubina 1439,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 31/2019

podľa zmluvy

MO Matice slovenskej Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č.32/2019

podľa zmluvy

N.O. Mravec

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 33/2019

podľa zmluvy

Karol Hunka HUM Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 34/2019

podľa zmluvy

MO Matice slovenskej Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

04.06.2019

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 6/2019

podľa zmluvy

Magdaléna Hargašová

Obec Veľké Zálužie

03.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie

Zmluva č. 29/2019

podľa zmluvy

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

31.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 27/2019

podľa zmluvy

Lukostrelecký klub

Obec Veľké Zálužie

31.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 26/2019

podľa zmluvy

Spolok Dychová hudba Zálužanka

Obec Veľké Zálužie

31.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 28/2019

podľa zmluvy

Lukostrelecký klub

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 18/2019

podľa zmluvy

Lovecký spolok Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 17/2019

podľa zmluvy

Spolok Dychová hudba Zálužanka

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 16/2019

podľa zmluvy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Autorská zmluva o vytvorení diela

Zmluva č. 15/2019

podľa zmluvy

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 25/2019

podľa zmluvy

Materské centrum Blšky

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 24/2019

podľa zmluvy

Folklórna skupina Ujlačanka

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 23/2019

podľa zmluvy

Jednota dôchodcov

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 22/2019

podľa zmluvy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 21/2019

podľa zmluvy

Materské centrum Blšky

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 20/2019

podľa zmluvy

Slovenský skauting - 45. zbor posledného spojenectva

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 19/2019

podľa zmluvy

Základná organizácia jednoty dôchodcov

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: