Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie

Zmluva č. 29/2019

podľa zmluvy

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

31.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 27/2019

podľa zmluvy

Lukostrelecký klub

Obec Veľké Zálužie

31.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 26/2019

podľa zmluvy

Spolok Dychová hudba Zálužanka

Obec Veľké Zálužie

31.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 28/2019

podľa zmluvy

Lukostrelecký klub

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 18/2019

podľa zmluvy

Lovecký spolok Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 17/2019

podľa zmluvy

Spolok Dychová hudba Zálužanka

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 16/2019

podľa zmluvy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Autorská zmluva o vytvorení diela

Zmluva č. 15/2019

podľa zmluvy

RNDr. Peter Koleda, PhD.

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 25/2019

podľa zmluvy

Materské centrum Blšky

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 24/2019

podľa zmluvy

Folklórna skupina Ujlačanka

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 23/2019

podľa zmluvy

Jednota dôchodcov

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 22/2019

podľa zmluvy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 21/2019

podľa zmluvy

Materské centrum Blšky

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 20/2019

podľa zmluvy

Slovenský skauting - 45. zbor posledného spojenectva

Obec Veľké Zálužie

27.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2019

Zmluva č. 19/2019

podľa zmluvy

Základná organizácia jednoty dôchodcov

Obec Veľké Zálužie

17.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 14/2019

podľa zmluvy

Folklórna skupina Ujlačanka

Obec Veľké Zálužie

10.05.2019

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 5/2019

podľa zmluvy

Anna Slováková

Obec Veľké Zálužie

10.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 13/2019

podľa zmluvy

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

09.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 12/2019

podľa zmluvy

Športový klub Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

09.05.2019

Zmluva o užívaní majetku obce

Zmluva č. 11/2019

podľa zmluvy

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Obec Veľké Zálužie

09.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 9/2019

podľa zmluvy

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Obec Veľké Zálužie

09.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ na rok 2019

Zmluva č. 10/2019

podľa zmluvy

Obec Jarok

Obec Veľké Zálužie

07.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 8/2019

podľa zmluvy

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

07.05.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č.7/2019

podľa zmluvy

Športový klub Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

03.05.2019

Kúpna zmluva

Zmluva č. 6/2019

podľa zmluvy

Mgr. Gabriela Hlavinová

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: