Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

Zmluva č. 3/2019

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

04.04.2019

Dodatok č. 1/2019 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/1/2014

Dodatok č. 1/2019

podľa zmluvy

Techmontstav Nitra, spol. s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

01.04.2019

Zmluva o nájme bytu -opakovaná

ZoNB č. 4/2019

podľa zmluvy

Katarína Horková, Marek Horka

Obec Veľké Zálužie

01.04.2019

Zmluva o nájme bytu -opakovaná

ZoNB č.3/2019

podľa zmluvy

Pavol Čirka, Andrea Čirková

Obec Veľké Zálužie

27.03.2019

Dodatok č.5 k Zmluvám o dodávke plynu

Dodatok č.5 k Zmluvám

podľa zmluvy

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

Obec Veľké Zálužie

21.03.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 286/2018

Dodatok č.1/2019

podľa zmluvy

Úrad vlády SR

Obec Veľké Zálužie

18.03.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o účelovom úvere č. 0502/17/08763

Dodatok č.2 k Zmluve

podľa zmluvy

Československá obchodná banka, a.s.

Obec Veľké Zálužie

19.02.2019

Nájomná zmluva

Zmluva č. 01/2019

podľa zmluvy

Agrol spol., s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

04.02.2019

Zmluva o nájme bytu -opakovaná

ZoNB č. 02/2019

podľa zmluvy

Bc. Mária Vrúblovská, Peter Vrúblovský

Obec Veľké Zálužie

28.01.2019

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB č. 1/2019

podľa zmluvy

Ľudmila Pekárová

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: