Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.01.2020

DF2019/1139

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov a poplatok CDCP za rok 2019

87,16 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Farská 7, 94901 Nitra

Obec Veľké Zálužie

14.01.2020

DF2019/1137

Fakturujeme Vám prepravu autobusom na trase VZ-Nitra a späť dňa 4.12.,11.12.,18.12.2019, VZ…

600,00 EUR

Henrich HALVELAND doprava,Budín 961 961,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

14.01.2020

DF2019/1136

ŠJ MŠ Potraviny

91,45 EUR

Topolčianske pekárne a cukrárne, a.s.,95501,Topolčany

Obec Veľké Zálužie

14.01.2020

DF2019/1135

Licencia na verejné použitie hudobných diel 2019 vianočné trhy 6.12.2019 - 07.12.2019

160,80 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorký pre práva,Rastislavova 3,82108,Bratislava 2

Obec Veľké Zálužie

14.01.2020

DF2019/1134

Fakturujeme Vám prácu autoplošinou vo Veľkom Záluží dňa 23.12.2019.

168,96 EUR

Peter Šimončič Domos, Hollého 1499/12, 949 01 Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1133

Pranie prádla SD,OcÚ

84,60 EUR

Psychiatrická nemocnica,Rínok 334,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1132

Fakturujeme Vám opravu vozidla Tatra 815 NR 664 IJ .

1 238,40 EUR

EUROCAR Ing.Róbert Križan, Lipová 7, 94901 Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1131

Fakturujeme Vám úpravu terénu v areáli Športového klubu vo Veľkom Záluží

942,00 EUR

REZEP, s.r.o., Ľ. Čuláka 37 Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1130

My Nitrianske noviny 2020

40,00 EUR

Petit Press a.s.,Fraňa Mojtu 18,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1129

Predplatné časopisov Obecná knižnica, Materská škola Veľké Zálužie

317,47 EUR

Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1128

Množstvový zber 12/2019,výsyp nádoby 120L- 0 ks, výsyp nád. 1100L- 0ks, spracovanie na kompostárni…

1 411,80 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a,Výčapy – Opatovce 204,Výčapy – Opatovce

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1127

Výsyp nádob120L-8ks,výsyp nád.240L-2982ks, výsyp nád. 1100L-24ks, objemný odpad 30m3 - 2ks,…

8 347,25 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a,Výčapy – Opatovce 204,Výčapy – Opatovce

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1126

ŠJ MŠ Potraviny

93,13 EUR

Topolčianske pekárne a cukrárne, a.s.,95501,Topolčany

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1125

ŠJ MŠ Potraviny

541,80 EUR

Loránt Nagy - NARIAS, Chladná 343/40, 93011 Topoľníky

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1124

Právna pomoc 12/2019

450,00 EUR

Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová,J. Hollého 1468,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1123

Rozbor vzorky vody

140,70 EUR

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,Podhájska 23,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1122

Rozbor vzorky vody

140,70 EUR

Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING,Podhájska 23,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1121

Fakturujeme Vám nástavce na mikrofóny počet 3 ks - SD

25,31 EUR

Muziker, a.s., Einsteinova 18, 85104 Bratislava – mestská časť Petr

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1120

Fakturujeme Vám divadelné predstavenie MIKULÁŠSKE TAJOMSTVO na deň 6.12.2019 o 17.00 hod. vo…

250,00 EUR

BABENA s.r.o., Blumentálska 11, 811 07 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1119

Fakturujeme Vám dodanie a montáž destské ihrisko Lezecká multistena 3A Midi s inštaláciou,strážna…

3 237,00 EUR

Ing. Karol Kováč ml., Železničná ul. 5, 951 93 Topoľčianky

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1118

Fakturujeme Vám tlač obecného časopisu 4/2019 Veľké Zálužie v počte 1600 ks + vkladanie prílohy do…

1 355,20 EUR

Jaroslav Oprala Garmond Nitra,Fraňa Mojtu 10,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1117

Pranie prádla SD,OcÚ,MŠ

237,60 EUR

Psychiatrická nemocnica,Rínok 334,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1116

Množstvový zber 11/2019,výsyp nádoby 120L- 1370ks, výsyp nád. 1100L-11ks, spracovanie na…

2 955,96 EUR

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a,Výčapy – Opatovce 204,Výčapy – Opatovce

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1115

Fakturujeme Vám Vianočné pozdravy v počte 150 ks

129,60 EUR

Ing. Ľudovít Ligač - KSM,Coboriho 1,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

30.12.2019

DF2019/1114

Servisné práce na bytovkách č.1344 a 1388 servis,odborné prehliadky a skúšky na plynových…

5 219,55 EUR

POĽNOHOSPODÁR,K rieke 2,94905,Nitra

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: