Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.07.2019

O2019/06/28-02

Objednávame si u Vás opravu motorových vozidiel NR 664 IJ, NR 303 GJ + parkovné Tatra T815 za…

357,05 EUR

Poľnohospodárske družstvo,Hlavná 1,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/28-01

Objednávame si u Vás drobný materiál pre KS.

400,02 EUR

Mego Peter TECHNOKOV, Dlhý rad 170/47, 951 35 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/27-01

Objednávame u Vás prenájom techn. zabezpečenia - osvetlenie, ozvučenie priestorové mikrofóny,…

1 400,00 EUR

Juraj Hnidka, Partizánska 87, 949 11 Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/25-01

Objednávame u Vás tlač na polymerickú fóliu s lamináciou a nalepením na kompozit "súhlas s…

48,00 EUR

BOLD DESIGN s.r.o.,Petzvalova 7,94912,Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/24-02

Objednávame u Vás čistenie areálu ČOV a odpadového potrubia vrátane úpravy areálu,nakladania a…

2 686,80 EUR

Infra - Stav spol. s r.o., Šúdolská 31 Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/24-01

Objednávame u Vás vyvŕtanie 1 ks diery v priesto- roch MŠ vo Veľkom Záluží (severné krídlo budovy)…

150,00 EUR

Peter Kmeť - INSTAL, Kavcova 9, 949 01 Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/21-03

Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Veľké Zálužie - Budapešť a späť dňa 22.6.2019.…

600,00 EUR

Henrich HALVELAND doprava,Budín 961 961,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/21-02

Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Veľké Zálužie - Nové Sady a späť dňa 22.6.2019.…

120,00 EUR

Henrich HALVELAND doprava,Budín 961 961,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/21-01

Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady: rodný list - 20 ks, sobášny list - 20ks, úmrtný…

8,80 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 83106 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/20-01

Objednávame si u Vás kontajner plastový hnedý 120 L - 1 ks, čierny 240 L - 10ks.

288,84 EUR

Ferex,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/19-01

Objednávame si u Vás produkt do nových tried Materskej školy vo Veľkom Záluží : ležadlo sklápacie…

599,50 EUR

Nomiland, s.r.o., 04013 Košice

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/18-01

Objednávame si u Vás tlač obecného časopisu Veľké Zálužie v počte 1600 ks.

1 108,80 EUR

Jaroslav Oprala Garmond Nitra,Fraňa Mojtu 10,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/17-02

Objednávame si u Vás pomôcky pre deti v MŠ - voskovky 20 ks.

36,00 EUR

BENJAMIN, s.r.o.,Hradišťská 766,68708,Buchlovice

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/17-01

Objednávame si u Vás výchovný materiál pre MŠ triedna kniha pre materské školy - 7 ks evidencia…

25,56 EUR

ŠEVT a.s.,Cementárska 16,97472,Banská Bystrica

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/14-01

Objednávame si u Vás výrobu vizitiek - Obecný úrad Veľké Zálužie 11 druhov po 100 ks, 1 druh 400ks…

500,00 EUR

Design Ateliér,973,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/13-01

Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Veľké Zálužie-Budapešť a späť dňa 16.6.2019. Cena…

660,00 EUR

HAJOBUS, s.r.o., Za humnami 98, 951 35 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/12-01

Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 500 list.- 100 bal., A3 500 list.-15 bal.,toner Canon…

931,80 EUR

AR comp s.r.o.,Liptovská 2719,91108,Trenčín

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/11-01

Objednávame si u Vás elektromotor 7,5 kW 1 AL132S2-2, 2950 ot. min.-1 počet - 1 ks rezervný motor…

275,00 EUR

VYBO Electric a.s., Radlinského 18, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/10-02

Objednávame si u Vás prefukovanie vzduchotechniky v ČOV vo Veľkom Záluží.

350,00 EUR

Vladimír Fábik - INFA, Pod cintorínom 654/4, 937 01 Jarok

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/10-01

Objednávame si u Vás nálepky Čarovný svet do Materskej školy vo Veľkom Záluží.

8,10 EUR

Nomiland, s.r.o., 04013 Košice

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/06-01

Objednávame si u Vás kontajner plastový hnedý 120 L - 1 ks, modrý 120 L - 1 ks, žltý 120 L - 1 ks.

56,52 EUR

Ferex,94901,Nitra

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/04-01

Objednávame is u Vás autobusovú prepravu detí z MŠ Veľké Zálužie na trase VZ - Nitra a späť dňa 6.6…

120,00 EUR

NR Trans s.r.o., Letecká 4/A, 94907 Nitra 7

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/03-05

Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce na el. rozvodoch a el. zar. obce za mesiac jún 2019.

618,00 EUR

Stanislav Kováčik,Pod Kaštieľom 300,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/03-04

Objednávame u Vás prekládku panelov z areálu MŠ na FI, ich osadenie a následnú úpravu terénu za…

899,40 EUR

Ing. Peter Andrášik Združenie Paťan,Dubina 1439,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

12.07.2019

O2019/06/03-03

Objednávame u Vás práce na zberovom dvore

1 100,00 EUR

LMD s.r.o.,Rapatská 908/10,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: