Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.08.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby donáška stravy

ZoPSS 4/2019

podľa zmluvy

Jozef

Obec Veľké Zálužie

08.08.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby donáška stravy

ZoPSS 3/2019

podľa zmluvy

Terézia

Obec Veľké Zálužie

08.08.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby donáška stravy

ZoPSS 2/2019

podľa zmluvy

Mária

Obec Veľké Zálužie

08.08.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby donáška stravy

ZoPSS 1/2019

podľa zmluvy

Vincent

Obec Veľké Zálužie

01.08.2019

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 14/2019

podľa zmluvy

Anna Slováková

Obec Veľké Zálužie

01.08.2019

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č.13/2019

podľa zmluvy

Andrej Ťapušík

Obec Velké Zálužie

09.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva č. 43/2019

podľa zmluvy

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorký pre práva,Rastislavova 3,82108,Bratislava 2

Obec Veľké Zálužie

04.07.2019

Zmluva č. 130/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č. 42/2019

podľa zmluvy

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Zálužie

01.07.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 20.10.2018

Dodatok č. 1

podľa zmluvy

Juraj Blaho, Lucia Blahová

Obec Veľké Zálužie

01.07.2019

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 102019

podľa zmluvy

Mária Gapčová, Juraj Gapčo

Obec Veľké Zálužie

01.07.2019

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 11/2019

podľa zmluvy

Dominika Hrimutová

Obec Veľké Zálužie

01.07.2019

Zmluva o nájme bytu - opakovaná

ZoNB č. 8/2019

podľa zmluvy

Ing. Radovan Škvarenina, Nikoleta Škvareninová

Obec Veľké Zálužie

28.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

Zmluva č. 41/2019

podľa zmluvy

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Zálužie

28.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 402019

podľa zmluvy

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Zálužie

24.06.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č . 39/2019, Dodatok č.4

podľa zmluvy

ZSE Energia, a.s.

Obec Veľké Zálužie

24.06.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 38/2019

podľa zmluvy

ZSE Energia, a.s.

Obec Veľké Zálužie

18.06.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 36/2019

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

18.06.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 35/2019

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

18.06.2019

Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení

Zmluva č.37/2019

podľa zmluvy

NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Veľké Zálužie

07.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č.2, Zmluva, Dodatok č.1

podľa zmluvy

Ľudmila Pekarová

Obec Veľké Zálužie

06.06.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 01.04.2019

Dodatok č. 1 k zmluve

podľa zmluvy

Andrea Čirková

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva č. 30/2019

podľa zmluvy

Ing. Peter Andrášik Združenie Paťan,Dubina 1439,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 31/2019

podľa zmluvy

MO Matice slovenskej Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č.32/2019

podľa zmluvy

N.O. Mravec

Obec Veľké Zálužie

05.06.2019

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2019

Zmluva č. 33/2019

podľa zmluvy

Karol Hunka HUM Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: