Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č. 27/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

19.11.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 26/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

11.11.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet

Zmluva č. 25/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

11.11.2020

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

Zmluva č. 24/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

11.11.2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č. 23/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

04.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1

Dodatky k Zmluve

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

02.11.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 6/2020

podľa zmluvy

Darina Penzešová

Obec Veľké Zálužie

29.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č.21/2020

podľa zmluvy

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Zálužie

20.10.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 4/2020

podľa zmluvy

Emília Zabáková

Obec Veľké Zálužie

07.10.2020

Zmluva o poskytnutí stravovania

Zmluva č. 20/2020

podľa zmluvy

Reštaurácia Sandokan

Obec Veľké Zálužie

05.10.2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 19/2020

podľa zmluvy

Miroslav Chlebec a manželkaEva Chlebcová

Obec Veľké Zálužie

01.10.2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 18/2020

podľa zmluvy

Michal a Zuzana Peniaškoví

Obec Velké Zálužie

16.09.2020

Dodatok č. 6 k zmluve pre poistenie PZP

Dodatok č. 6 k zmluve pre poistenie PZP

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16.09.2020

Dodatok č. 2 k zmluve pre havarijné poistenie

Dodatok č. 2 k zmluve pre havarijné poistenie

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16.09.2020

Dodatok č. 3 k zmluve pre poistenie majetku

Dodatok č. 3 k zmluve pre poistenie majetku

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

09.09.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme NP

podľa zmluvy

Ľudmila Pekarová

Obec Veľké Zálužie

08.09.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 4/2020

podľa zmluvy

Ing. Vereš Peter

Obec Veľké Zálužie

19.08.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 17/2020

podľa zmluvy

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

10.08.2020

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva č. 16/2020

podľa zmluvy

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Veľké Zálužie

06.08.2020

Havarijné poistenie motorových vozidiel Poistná zmluva č. 2459000540

Zmluva č. 15/2020

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

30.07.2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 14/2020

podľa zmluvy

Vladimír Kalúz a Klaudia Rošková

Obec Veľké Zálužie

29.07.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 13/2020

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

17.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ na rok 2020 č. OÚJK-S2020/00127/2

Zmluva č. 12/2020

podľa zmluvy

Obec Jarok

Obec Veľké Zálužie

01.07.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č.3/2020

podľa zmluvy

Valentína Zajková

Obec Veľké Zálužie

01.07.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 2/2020

podľa zmluvy

Michal Kováčik

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: