Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2020

Dohoda o spolupráci

Zmluva č. 43/2020

podľa zmluvy

Psychiatrická nemocnica, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 41/2020

podľa zmluvy

Folklórna skupina Ujlačanka

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 40/2020

podľa zmluvy

Današ s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 39/2020

podľa zmluvy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 38/2020

podľa zmluvy

Jednota dôchodcov

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 37/2020

podľa zmluvy

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 36/2020

podľa zmluvy

Športový klub Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 35/2020

podľa zmluvy

Lovecký spolok Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 34/2020

podľa zmluvy

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22.12.2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 33/2020

podľa zmluvy

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

18.12.2020

Darovacia zmluva

Zmluva č. 42/2020

podľa zmluvy

Fresco plus, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

16.12.2020

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Zmluva 32/2020

0,00 EUR bezodplatne

JUDr. František Tkáč

Obec Velké Zálužie

15.12.2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 31/2020

podľa zmluvy

Miroslav Chlebec a Eva Chlebcová

Obec Veľké Zálužie

15.12.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 8/2020

podľa zmluvy

Ľuboš Sokol, Mgr. Renáta Sokolová

Obec Veľké Zálužie

04.12.2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Zmluva č.30/2020

podľa zmluvy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Velké Zálužie

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

podľa zmluvy

Štatistický úrad SR

Obec Veľké Zálužie

01.12.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva č.29/2020

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Veľké Zálužie

19.11.2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č. 27/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

19.11.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 26/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

11.11.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet

Zmluva č. 25/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

11.11.2020

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

Zmluva č. 24/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

11.11.2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č. 23/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

04.11.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1

Dodatky k Zmluve

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

02.11.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 6/2020

podľa zmluvy

Darina Penzešová

Obec Veľké Zálužie

29.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č.21/2020

podľa zmluvy

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: