Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2020

Dodatok č. 6 k zmluve pre poistenie PZP

Dodatok č. 6 k zmluve pre poistenie PZP

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16.09.2020

Dodatok č. 2 k zmluve pre havarijné poistenie

Dodatok č. 2 k zmluve pre havarijné poistenie

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16.09.2020

Dodatok č. 3 k zmluve pre poistenie majetku

Dodatok č. 3 k zmluve pre poistenie majetku

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

09.09.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme NP

podľa zmluvy

Ľudmila Pekarová

Obec Veľké Zálužie

08.09.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 4/2020

podľa zmluvy

Ing. Vereš Peter

Obec Veľké Zálužie

19.08.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 17/2020

podľa zmluvy

ZSE energia a.s.,Čulenova 6,81647,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

10.08.2020

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva č. 16/2020

podľa zmluvy

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Veľké Zálužie

06.08.2020

Havarijné poistenie motorových vozidiel Poistná zmluva č. 2459000540

Zmluva č. 15/2020

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

30.07.2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 14/2020

podľa zmluvy

Vladimír Kalúz a Klaudia Rošková

Obec Veľké Zálužie

29.07.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 13/2020

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

17.07.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ na rok 2020 č. OÚJK-S2020/00127/2

Zmluva č. 12/2020

podľa zmluvy

Obec Jarok

Obec Veľké Zálužie

01.07.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č.3/2020

podľa zmluvy

Valentína Zajková

Obec Veľké Zálužie

01.07.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 2/2020

podľa zmluvy

Michal Kováčik

Obec Veľké Zálužie

01.07.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva č. 11/2020

podľa zmluvy

Fresco plus, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

17.06.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva č. 10/2020

podľa zmluvy

doc. JUDr. Jozef Sotolář,PhD.

Obec Veľké Zálužie

14.05.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/42/2012

Dodatok č. 2 k zmluve o vývoze KO

podľa zmluvy

Nirotech, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

14.05.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva č. 9/2020

podľa zmluvy

doc. JUDr. Jozef Sotolář,PhD.

Obec Veľké Zálužie

06.05.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/9/2012

Dodatok č. 1 k zmluve číslo KO/9/2012

podľa zmluvy

Elena Bírová penzión Vendelín, Hlavná 360, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

05.05.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/6/2016

Dodatok č. 1 k zmluve číslo KO/6/2016

podľa zmluvy

Psychiatrická nemocnica,Rínok 334,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

04.05.2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 1/2020

podľa zmluvy

Martina Miškovičová a Lukáš Miškovič

Obec Veľké Zálužie

27.04.2020

Zmluva č. ZM-13/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zmluva č. 07/2020

podľa zmluvy

IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra

Obec Veľké Zálužie

13.03.2020

Zmluva č. 320 0007 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 06/2020

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana,Kutuzova 17,83103,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

04.03.2020

Dodatok č. 1 k Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č. 1

podľa zmluvy

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

25.02.2020

Zmluva o dielo

Zmluva č .05/2020

podľa zmluvy

HS JERRY BAND

Obec Veľké Zálužie

25.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002748 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

Zmluva č. 04/2020

podľa zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: