Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.04.2021

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

Zmluva č.17/2021

bez odplaty

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

Obec Velké Zálužie

12.04.2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Zmluva č. 15/2021

podľa zmluvy

SENIORKA n. o., Námestie SNP 35/48, 96001 Zvolen

Obec Veľké Zálužie

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 21/2021

podľa zmluvy

Miroslava Záhoráková, Ján Záhorák

Obec Veľké Zálužie

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 20/2021

podľa zmluvy

Gizela Štréerová

Obec Veľké Zálužie

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 19/2021

podľa zmluvy

Mgr. Janka Ballová

Obec Veľké Zálužie

23.03.2021

Kúpno-predajná zmluva

Zmluva č. 14/2021

podľa zmluvy

Blažej Práznovský

Obec Velké Zálužie

22.03.2021

Zmluva o dielo

Zmluva č. 13/2021

podľa zmluvy

Infra - Stav spol. s r.o., Šúdolská 31 Nitra

Obec Veľké Zálužie

22.03.2021

Zámenná zmluva

Zmluva č. 12/2021

podľa zmluvy

Pavel Kalis

Obec Veľké Zálužie

15.03.2021

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva č. 11/2021

podľa zmluvy

Peter Jánsky

Obec Veľké Zálužie

10.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 4/2021

podľa zmluvy

Renáta Ševčíková

Obec Veľké Zálužie

10.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 8/2021

podľa zmluvy

Ingrid Tehlárová

Obec Veľké Zálužie

10.03.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/6/2016

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 6/2016

podľa zmluvy

Psychiatrická nemocnica,Rínok 334,95135,Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

03.03.2021

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO22021

KO 2/2021

podľa zmluvy

Miroslav Spišiak

Obec Veľké Zálužie

03.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 17/2021

podľa zmluvy

Jana Nedbalová

Obec Veľké Zálužie

03.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 13/2021

podľa zmluvy

Ján Zelina

Obec Veľké Zálužie

01.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 18/2021

podľa zmluvy

Zuzana Bírová

Obec Veľké Zálužie

01.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 16/2021

podľa zmluvy

Helena Vágaiová

Obec Veľké Zálužie

26.02.2021

Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti

Zmluva č.10/2021

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislava

Obec Veľké Zálužie

26.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 14/2021

podľa zmluvy

Jozef Zabák

Obec Veľké Zálužie

26.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 7/2021

podľa zmluvy

Roman Žáčik

Obec Veľké Zálužie

26.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 15/2021

podľa zmluvy

Marek Kováčik, Zuzana Kováčiková

Obec Veľké Zálužie

23.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 9/2021

podľa zmluvy

František Velčic, Zlatica Velčicová

Obec Veľké Zálužie

19.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 11/2021

podľa zmluvy

PaedDr. Galina Harantová

Obec Veľké Zálužie

12.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 10/2021

podľa zmluvy

Jozef Záhorský

Obec Veľké Zálužie

10.02.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 3/2021

podľa zmluvy

Miroslava Pacholet

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: