Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.06.2021

Dohoda o pristúpení k Memorandu o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja,,Nitra,,

Zmluva č. 29/2021

podľa zmluvy

Obec Cabaj-Čápor /Pristupujúci účastník/

Obec Veľké Zálužie /Signatári Memoranda/

04.06.2021

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2021

Zmluva č. 28/2021

podľa zmluvy

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Obec Veľké Zálužie

02.06.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 22/2021

podľa zmluvy

Miloš Kuriš

Obec Veľké Zálužie

02.06.2021

Zmluva o dielo

Zmluva č. 27/2021

podľa zmluvy

BioCompacT spol, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

01.06.2021

Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-NR-VO-69-006-2021

Zmluva č. 26/2021

podľa zmluvy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Veľké Zálužie

31.05.2021

Zmluva so sprostredkovateľom

Zmluva č. 25/2021

podľa zmluvy

IQ ideas, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

31.05.2021

Zmluva č. ZM-28/2021 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

Zmluva č. 24/2021

podľa zmluvy

IQ ideas, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

18.05.2021

Kúpna zmluva

Zmluva č. 23/2021

podľa zmluvy

Ľ. Zabáková, I. Moravčíková, M. Kalisová

Obec Veľké Zálužie

17.05.2021

Zmluva č. 321 0175 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva č. 21/2021

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľké Zálužie

17.05.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva č. 22/2021

podľa zmluvy

Fresco plus, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

28.04.2021

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber č.KO/1/2021

Zmluva o vývoze KO

podľa zmluvy

DIKOV, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

16.04.2021

Zmluva o výpožičke

Zmluva č. 20/2021

podľa zmluvy

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

16.04.2021

Kúpna zmluva

Zmluva č. 19/2021

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16.04.2021

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2021

Zmluva č. 18/2021

podľa zmluvy

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

13.04.2021

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

Zmluva č.17/2021

bez odplaty

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

Obec Velké Zálužie

12.04.2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Zmluva č. 15/2021

podľa zmluvy

SENIORKA n. o., Námestie SNP 35/48, 96001 Zvolen

Obec Veľké Zálužie

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 21/2021

podľa zmluvy

Miroslava Záhoráková, Ján Záhorák

Obec Veľké Zálužie

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 20/2021

podľa zmluvy

Gizela Štréerová

Obec Veľké Zálužie

01.04.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 19/2021

podľa zmluvy

Mgr. Janka Ballová

Obec Veľké Zálužie

23.03.2021

Kúpno-predajná zmluva

Zmluva č. 14/2021

podľa zmluvy

Blažej Práznovský

Obec Velké Zálužie

22.03.2021

Zmluva o dielo

Zmluva č. 13/2021

podľa zmluvy

Infra - Stav spol. s r.o., Šúdolská 31 Nitra

Obec Veľké Zálužie

22.03.2021

Zámenná zmluva

Zmluva č. 12/2021

podľa zmluvy

Pavel Kalis

Obec Veľké Zálužie

15.03.2021

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva č. 11/2021

podľa zmluvy

Peter Jánsky

Obec Veľké Zálužie

10.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 4/2021

podľa zmluvy

Renáta Ševčíková

Obec Veľké Zálužie

10.03.2021

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 8/2021

podľa zmluvy

Ingrid Tehlárová

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: